Zasiłek rodzinny z Danii


Zasiłek rodzinny w Danii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Danii w ciągu ostatnich 10 lat podatkowych i miała odprowadzane składki na ubezpieczenie. Okres zatrudnienia musi wynosić min 6 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu pracy.

100% wysokości świadczeń czyli ok 4470 kr/ kwartał, przysługuje po 2 latach pracy. Kwota świadczenia maleje wraz z ilością przepracowanych lat.
 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

 1. Formularz zgłoszeniowy

 2. Umowa zlecenie

 3. Wniosek Familieydelser. ( wniosek należy wydrukować w tylu egzemplarzach ile jest dzieci i podpisać w miejscu „Dato og ansogers underskrift”)

 4. Kopia umowy o pracę/kontrakty z duńskim pracodawcą

 5. Akt ślubu na druku unijnym (nie starszy niż 3 miesiące)

 6. Akt urodzenia dziecka na druku unijnym (nie starszy niż 3 miesiące)

 7. Zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce (tłumaczone przysięgłe na język angielski)

 8. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o (nie)pobieraniu zasiłku w Polsce

 9. Payslipy (3 ostatnie)

 10. TastSelv kode

 11. Karta podatkowa Forskudsopgorelse (nieobowiązkowa)

 12. Zaświadczenie dokumentujące zatrudnienie współmałżonki(ka)

 13. Kopia dowodu osobistego lub paszportu (zarówno współmałżonki(ka) jak i wnioskodawcy)

 14. Podpisany Druk Nemkonto (w przypadku gdy numer konta bankowego nie został zgłoszony do urzędu SKAT), numer konta musi należeć do wnioskodawcy.

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego z Danii prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716