Loteria wizowa


Już po raz czwarty, po 6-letniej przerwie odbyła się Loteria Wizowa.

Rejestracja do programu DV-2016 rozpoczęła się 01.10.2014 a zakończyła 03.11.2014.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 5 maja 2015.

Termin rozpoczęcia kolejnego programu niestety nie jest jeszcze znany. Jeśli chcieliby Państwo zostać poinformowani o rozpoczęciu kolejnego naboru prosimy o pozostawienie swojego maila korzystając z pola na dole tej strony.


Loteria wizowa, czyli program „Wizy dla emigrantów rożnych narodowości” (DV Program) jest corocznie organizowany przez Departament Stanu USA.

W ramach programu DV wydawane są wizy, tzw. zielone karty, osobom, które spełniają warunki kwalifikacyjne.

Wylosowanie zielonej karty daje szansę na stały pobyt na terenie USA, a także bezpłatną opiekę zdrowotną, prawo do pracy, edukacji, emerytury po 10 latach pracy oraz bezwizowego podróżowania do Stanów dla uczestnika loterii oraz całej jego rodziny.

Podstawowe warunki udziału:

  • uczestnik loterii musi pochodzić z kraju wymienionego na liście krajów, które mogą wziąć udział w programie,
  • uczestnik musi posiadać wykształcenie min. średnie lub jego odpowiednik, bądź też dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do którego wymagane są co najmniej dwa lata szkolenia lub doświadczenia zawodowego.

W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.

W roku budżetowym 2013 Polska wróciła na listę krajów biorących udział w programie loterii wizowej DV, chociaż z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, w poprzednich sześciu latach była z niej wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w loterii nie biorą udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z loterii. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną loterią, a więc co roku lista krajów wykluczonych z loterii zmienia się.

Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w loterii wizowej DV nie zapewnia automatycznie otrzymania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi tak programu DV, jak i prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.


Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku? Skontaktuj się z nami!