Stany Zjednoczone


Realizacja czeku - Stany Zjednoczone

Oferta dotyczy zarówno czeków ze zwrotem federalnym jak i stanowym. Realizacja przesłanego czeku następuje w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy w formie wypłaty na konto klienta w złotówkach po kursie skupu banku Alior Bank na dzień sprzedaży waluty(aktualny kurs).

Czek może być zrealizowany nie później niż 5 tygodni przed terminem upływu jego ważności. 

Koszt realizacji czeku wynosi 39 PLN i jest potrącany w momencie wypłaty. 

UWAGA! Usługa realizacji czeków od dnia 30.09.2017 zostaje zawieszona. Czeki złożone do realizacji po 10.09.2017 nie będą przyjmowane!


Czek należy podpisać na odwrocie wzdłuż krótszej krawędzi.

Uwaga:  prosimy nie podpisywać się czarnym tuszem. Podpis musi być identyczny jak w dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Podpisany czek wraz z kserokopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz podpisaną umową i formularzem należy przesłać na nasz adres w Łodzi listem poleconym. W odpowiedzi odeślemy jeden egzemplarz umowy.