Dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia w Holandii przysługuje każdej osobie, która posiada holenderską polisę ubezpieczeniową. Wnioskowanie o dodatek możliwe jest tylko do roku wstecz, a ostatecznym terminem na złożenie wniosku jest 31 sierpnia. Po tym terminie nie ma już możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku.

Wypłata holenderskiego dodatku do ubezpieczenia w praktyce

Urząd holenderski przyznając dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag za rok, o który się starasz najczęściej nalicza automatycznie dodatek za rok obecny, wypłacając wyrównanie do momentu otrzymania decyzji. Następnie sukcesywnie wypłaca dodatek co miesiąc, nawet na kolejny rok, niezależnie od tego czy pracujesz jeszcze w Holandii czy nie. W przypadku, gdy zakończyłeś pracę dobrze jest przeliczyć, ile tak naprawdę w danym roku powinieneś dostać, a następnie należy zamknąć dodatek do ubezpieczenia. Dodatek przysługuje za każdy miesiąc, który podatnik jest ubezpieczony od 1-go jego dnia, czyli na przykład jeśli jesteś ubezpieczony od 14 maja, dodatek do ubezpieczenia otrzymasz dopiero za czerwiec. Im szybciej ubezpieczenie zostanie zamknięte, tym lepiej, ponieważ mniej pieniędzy zostanie już przelane i mniej będzie trzeba zwrócić. Z kolei jeśli praca jest kontynuowana, co jest równoznaczne z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, dodatek ciągle przysługuje i nie powinna zdarzyć się sytuacja, w której należy zwracać pieniądze.

Nie ignoruj urzędowych pism

Częstym zjawiskiem w przypadkach konieczności zwrotu dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag jest notoryczne ignorowanie pism z urzędu z wezwaniami do zapłaty i dołączonych do nich żółtych blankietów do zapłaty. Dlatego też, pragniemy uczulić na to, aby wszystkie pisma jakie są przesyłane z urzędu konsultować z biurem specjalizującym się w tej dziedzinie, w przypadku jeśli sami nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Jeśli urząd będzie żądał zwrotu nadpłaconego dodatku lub zwrotu podatku z Holandii, będzie wysyłać pisma do skutku. Niestety, im dłużej będzie się zwlekać z uregulowaniem zobowiązania, tym większe zostaną naliczone odsetki. Ostatecznie sprawa może trafić do polskiego urzędu skarbowego i wywołać kolejne kłopoty. Żółtym blankietem do zapłaty można posługiwać się tylko i wyłącznie na terenie Holandii. W Polsce należy wykonać przelew międzynarodowy, oczywiście opłatę za przelew musi pokryć płacący. Wszystkie dane do przelewu zawsze są zawarte na żółtym blankiecie do zapłaty.

Jeśli zakończyłeś już pracę w Holandii i nie planujesz wracać, a ciągle otrzymujesz dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag wystarczy, że zgłosisz się do nas. Pomożemy Ci w zatrzymaniu wypłat holenderskiego dodatku do ubezpieczenia. Nasze usługi obejmują również zwrot podatku z Holandii.