Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii?

Zasiłek rodzinny w Holandii, zwany Kinderbijslag jest odpowiednikiem zasiłku rodzinnego w Polsce. Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Holandii, odprowadzające składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne mogą otrzymać zasiłek rodzinny na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

ZA JAKI OKRES MOŻNA STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK  W HOLANDII I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Zasiłek rodzinny w Holandii przyznawany jest i wypłacany przez holenderski Bank Świadczeń Socjalnych (SVB). O  Kinderbijslag  można starać się do roku wstecz. Zasiek wypłacany jest co kwartał. Ważne jest, aby osoba starająca się o świadczenie była w pracy pierwszego dnia każdego nowego kwartału, w przeciwnym razie kwota zasiłku będzie niższa. Kasa rodzinna po wypłacie zasiłku za dany rok może, ale nie musi, żądać ponownego złożenia deklaracji na kolejny rok podatkowy. Kwota przyznanego zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku i liczby dzieci.

CZY MOŻNA OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK RODZINNY W HOLANDII I W POLSCE?

Jeżeli osoba ubiegająca się  o Kinderbijslag  otrzymywała lub otrzymuje za dany rok podatkowy  zasiłek rodzinny w Polsce, będzie musiała go zwrócić i złożyć dyspozycję o zatrzymanie zasiłku w Polsce.

DOKUMNTACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU W HOLANDII - NIE IGNORUJ PISM Z SVB

Po złożeniu deklaracji holenderski Bank Świadczeń Socjalnych będzie przesyłał pisma, które powinny być jak najszybciej odesłane do SVB. Brak odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, może spowodować wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Jeśli jesteś zainteresowany zasiłkiem rodzinnym w Holandii, skontaktuj się z Nami, udzielimy odpowiedzi na wszystkie twoje pytania i przygotujemy deklarację do SVB.  Nasze usługi obejmują również zwrot podatku z Holandii.