Jak uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec

Pracujesz legalnie na terenie Niemiec? Możesz nie tylko starać się o zwrot podatku z Niemiec, ale także o zasiłek rodzinny na Twoje dzieci.

Czym jest Kindergeld?

Jest to świadczenie rodzinne, pobierane na dzieci. Można się o nie starać do czterech lat wstecz. Kindergeld jest wypłacane do 18 roku życia, lecz zostaje przedłużone do 25 roku, jeśli Twoje dziecko  nadal się uczy. Świadczenie należy się także na dzieci przysposobione.

Jakie są kwoty świadczeń?

Na pierwsze i drugie dziecko, otrzymasz 190 euro miesięcznie. Na trzecie dziecko otrzymasz 196 euro, na każde kolejne dziecko, urząd będzie Ci wypłacał 221 euro miesięcznie.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby starać się o Kindergeld?

Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o to świadczenie, powinna podlegać pod nieograniczony obowiązek podatkowy. Wnioskodawca powinien być zameldowany na terenie Niemiec. Składając wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech, wskazane jest,aby wnioskodawca pracował minimum sześć miesięcy w Niemczech.

Jak długo muszę czekać na przyznanie zasiłku rodzinnego z Niemiec?

Familienkassa (czyli niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) ma czas do 3 lat na opracowanie wniosku. Zazwyczaj, wydanie decyzji trwa krócej. Najczęściej, po roku od złożenia wniosku, Familienkassa wypłaca świadczenia, za okres o który stara się wnioskodawca.

Jak wygląda sytuacja, jeśli pobieram również świadczenia rodzinne w Polsce?

Jeśli wnioskodawca pobierał świadczenia rodzinne w Polsce, urząd niemiecki, odejmie kwotę tych świadczeń i wypłaci różnicę. Do kompletu wymaganych dokumentów,  należy także dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego fakt pobierania lub niepobierania świadczeń rodzinnych w Polsce, zatem urząd  powyższą informację, otrzymuje od wnioskodawcy, który to z kolei musi pobrać powyższy druk w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Czy po złożeniu wniosku należy oczekiwać jedynie na decyzję?

Bardzo rzadko zdarza się, że Familienkassa, po złożeniu wniosku od razu wypłaca świadczenie. Najczęściej, w trakcie opracowywania Kindergeld, na adres wnioskodawcy przychodzą pisma z prośbą o dosłanie kilku dokumentów- są one dokładnie wyszczególnione, na piśmie jest również data, do kiedy należy odesłać dokumenty.

Nasza firma zajmuje się wnioskiem od momentu złożenia, do momentu wydania decyzji i wypłaty świadczenia.  To my tłumaczymy dla Ciebie pisma, jakie Familienkassa przysłała w trakcie rozpatrywania wniosku oraz my odsyłamy je do urzędu.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, długo oczekujesz na Kindergeld lub chciałbyś dla pewności sprawdzić swój status w urzędzie, skontaktuj się z firmą Mag-Tax, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.