JAK UZYSKAĆ ZWROT PODATKU Z AUSTRII

JAK ODZYSKAĆ PODATEK DOCHODOWY Z AUSTRII?

O zwrot nadpłaconego podatku dochodowego może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie na terenie Austrii. Rozliczenie możliwe jest do 5 lat wstecz, a ostateczny termin złożenia deklaracji mija 30 kwietnia.

JAKIE DOKUMENTY SĄ KONIECZNE DO ROZLICZENIA?

  1. Lohnzettel – karta podatkowa, potwierdzająca wysokość dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Dokument ten wystawia pracodawca po zakończeniu stosunku pracy lub na koniec roku podatkowego.

  2. Zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EWR– dokument, o którym mowa uzupełniamy swoimi danymi osobowymi, a następnie zanosimy do Urzędu Skarbowego w Polsce, pod który podlegamy. Podbite zaświadczenie otrzymamy po kilku dniach od złożenia.

PRACA W AUSTRII A ROZLICZENIE W POLSCE

Polskę i Austrię obowiązuje umowa unikania podwójnego opodatkowania. Przewiduje ona, że dochody opodatkowane w jednym kraju są uwzględniane w drugim na zasadzie tzw. “wyłączenia z progresją”, czyli dochody uzyskane w Austrii należy przedstawić w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce.

Jeżeli podsumowanie dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych, to może powstać konieczność dopłaty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

JAKI ZWROT MOGĘ UZYSKAĆ?

Osoby przebywające i pracujące w Austrii do 6 miesięcy (183 dni) mogą odzyskać całość potrąconego podatku. Dla osób, które pracowały dłużej niż 6 miesięcy, warunkiem odzyskania nadpłaconego podatku jest uzyskanie w danym roku podatkowym 90% dochodów na terenie Austrii.

ODLICZENIA

W rozliczeniu z austriackim urzędem skarbowym możliwe jest uwzględnienie ulg z tytułu:

  • dojazdów Polska – Austria

  • dojazdów między miejscem zamieszkania w Austrii, a miejscem pracy

  • kosztów zakwaterowania, wyżywienia, odzieży roboczej

WAŻNE: Każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami.

ROZLICZENIE WSPÓLNE CZY INDYWIDUALNE?

W Austrii istnieje możliwość rozliczenia wspólego z małżonkiem. Takie rozliczenie możliwe jest, gdy:

- roczny dochód współmałżonka nie przekracza kwoty 8 tysięcy euro (dochód przedstawiony na druku EU/EWR)

- małżeństwo pobiera zasiłek rodzinny w Austrii min. 7 miesięcy

Każdorazowo przed podpisaniem umowy bezpłatnie szacujemy jaka opcja rozliczenia jest korzystniejsza dla klienta.

Skontaktuj się z nami i sprawdź czy i Tobie uda się odzyskać podatek dochodowy z Austrii.