KINDERGELD - ZASIŁEK RODZINNY W NIEMCZECH

KINDERGELD

Osoby legalnie pracujące na terenie Niemiec mogą ubiegać się o świadczenie rodzinne, tzw. Kindergeld, które wypłacane jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych – Familienkasse. Zasiłek ten przyznawany jest na dzieci mieszkające zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Kindergeld wypłacane jest na dzieci do 18 roku życia. Istnieje jednak możliwość przedłużenia świadczenia maksymalnie do 25 roku życia dziecka, pod warunkiem, że dziecko kontynuuje edukację. Prawo do zasiłku traci ważność w momencie ukończenia przez dziecko nauki lub podjęcia regularnej pracy (więcej niż 20 godzin tygodniowo).

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UBIEGAĆ O KINDERGELD?

  • zatrudnienie na terenie Niemiec na okres co najmniej 6 miesięcy

lub

  • prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbe)

  • zameldowanie w Niemczech

  • wspólne zameldowanie rodziny w Polsce

Kwota zasiłku jaką można uzyskać miesięcznie to:

  • 194 euro na pierwsze i drugie dziecko,

  • 200 euro na trzecie dziecko,

  • 225 euro na czwarte i kolejne dziecko.

 

KINDERGELD A ŚWIADCZENIA SOCJALNE W POLSCE

Wraz z wprowadzeniem w Polsce programu ''Rodzina 500 plus'', Familienkasse przed wystawieniem decyzji o przyznaniu Kindergeld żąda przestawienia dokumentów o prawie do pobierania świadczeń socjalnych w Polsce. Ważne jest więc, by odpowiednio wcześnie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej o zasiłek rodzinny, nawet jeśli nie spełniamy koniecznych warunków do jego uzyskania. W przypadku, gdy nie przedłożymy decyzji wydanej przed MOPS o braku prawa do zasiłku lub jeżeli zasiłek w Polsce jest pobierany, Familienkasse wypłaca Kindergeld w kwocie pomniejszonej o kwotę polskiego zasiłku.

WAŻNE!

Z dniem 1 stycznia 2018 w Niemczech zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie wypłacania Kindergeld. Maksymalny okres za jaki będzie można wnioskować o świadczenie rodzinne to 6 miesięcy wstecz.

 

W celu zaczerpnięcia dodatkowych informacji na temat Kindergeld lub złożenia wniosku zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!