ULGI PODATKOWE W PIGUŁCE

ULGI PODATKOWE W PIGUŁCE

Podatnicy pracujący za granicą często nie wiedzą jakie ulgi oraz odliczenia mogą zastosować przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Przygotowaliśmy spis ulg i odliczeń, dzięki którym klienci firmy MAG-TAX uzyskują większy zwrot podatku!

AUSTRIA:

 • dojazdy Polska – Austria*

 • dojazdy między miejscem zamieszkania w Austrii, a miejscem pracy*

 • koszty zakwaterowania*

 • koszty wyżywienia*

 • narzędzia pracy – narzędzia niezbędne dla wykonywanego zajęcia w Austrii i specjalnie zakupione w celu podjęcia pracy w Austrii np. odzież robocza*

 • ulga na dzieci, na które pobierany był zasiłek rodzinny

* (każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)

BELGIA:

 • dojazdy Polska – Belgia*

 • dojazdy między miejscem zamieszkania w Belgii, a miejscem pracy*

 • koszty zakwaterowania*

 • koszty wyżywienia*

 • narzędzia pracy – narzędzia niezbędne dla wykonywanego zajęcia w Belgii i specjalnie zakupione w celu podjęcia pracy w Belgii np. odzież robocza*

 • ulga na małżonka, tzw. rozliczenie wspólne, możliwe jest gdy co najmniej 75% Twoich dochodów pochodzi z Belgii

 • ulga na dzieci do 18 roku życia

*(każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)

NIEMCY:

Aby odliczenia pozytywnie wpłynęły na decyzję podatkową, koszty, które chcemy odliczyć powinny wynosić min. 1 000 euro.

 • dojazdy do pracy - dojazdy do pracy można odliczyć tylko w przypadku, kiedy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą wynosiła więcej niż 20 km

(każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami, w przypadku dojazdów uwzględnia się również stan licznika)

 • podwójne gospodarstwo domowe - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży między Polską a Niemcami*

 • narzędzia pracy - odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze (tylko w przypadku gdy podatnik sam pokrywa koszty)*

 • ulga na małżonka, tzw. rozliczenie wspólne, możliwe jest, gdy podatnik jest zameldowany w Niemczech lub przebywa na terenie tego kraju więcej niż 183 dni w roku oraz wspólne dochody małżonków spoza Niemiec nie przekraczają kwoty ok. 8 600 euro

* (każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)

DANIA:

 • ulga z tytułu podwójnego domostwa – zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy*

 • ulga "pracownik transgraniczny" - możliwa jest, gdy co najmniej 75% Twoich przychodów pochodzi z Danii

 • ulga na żonę (tzw. rozliczenie wspólne)

 • ulga na odsetki od kredytów zapłaconych w Polsce w części przypadającej na podatnika

 • ulga na alimenty na dziecko do 18 roku życia

*(każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)

NORWEGIA:

 • status Pendler - to ulga podatkowa, polegająca na odliczeniu od dochodu kosztów mieszkania i wyżywienia ponoszonych w Norwegii*

 • 2 klasa małżonków, tzw. rozliczenie wspólne, możliwe jest gdy zarobki małżonka nie przekraczają kwoty 21 283 PLN brutto tj. 46 640 NOK

 • ulga standardowa 10% - tą ulgę podatnik może wybrać zamiast innych przysługujących mu odliczeń, ale tylko przez pierwsze dwa rozliczenia roczne

 • ulga na odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce lub w Norwegii - przysługuje jeżeli podatnik i małżonek osiągają razem co najmniej 90% przychodów z Norwegii

 • ulga rodzicielska - odliczeniu wydatków poniesionych na przedszkole, koszty niani, zajęcia sportowe, taneczne itp., przysługuje jeżeli podatnik i małżonek osiągają razem co najmniej 90% przychodów z Norwegii

*(każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)

SZWECJA:

 • ulga z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego - możliwa jeżeli podatnik ponosi koszty mieszkania (lub pracodawca potrąca je z wynagrodzenia), a także dojeżdża z Polski do Szwecji na własny koszt*

 • dojazdy między miejscem zamieszkania w Szwecji, a miejscem pracy*

 • dojazdy między miejscem zamieskzania w Polsce a miejscem pracy w Szwecji*

 • koszty podróży służbowych, tzw. Traktamente

 • narzędzia pracy - odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze (tylko w przypadku gdy podatnik sam pokrywa koszty)*

 • odliczenie składek socjalnych opłacanych w Polsce - niezbędne jest dostarczenie dokumentu A1

*(każde odliczenie musi być potwierdzone rachunkami/fakturami)