Jak odzyskać podatek zapłacony w Niemczech

Jeżeli pracowałeś w Niemczech legalnie, a Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie podatek, należy Cię zwrot podatku z Niemiec!

Rodzaje podatków w Niemczech:

-Lohnsteuer: jest to podatek od wynagrodzenia, potrącany co miesiąc przez pracodawcę i przekazywany do niemieckiego urzędu skarbowego.

-Solidaritätszuschlag : podatek, który jest potrącany pracownikom zachodnich Landów, na cele Niemiec wschodnich. Został on wprowadzony w celu zmniejszenia różnic między bardziej rozwiniętą gospodarczo zachodnią stroną Niemiec, a uboższą stroną wschodnią.

-Kirchensteuer: podatek kościelny, pobierany jedynie, gdy dany podatnik zadeklaruje wiarę katolicką.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot podatku z Niemiec można się ubiegać do czterech lat wstecz.  Podstawowym, wymaganym dokumentem, jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, którą podatnik otrzymuje od swojego pracodawcy. Widnieją na niej takie informacje, jak: okres zatrudnienia, dochód uzyskany w Niemczech oraz kwoty potrąconych podatków. Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec, ma również wpływ dochód uzyskany w Polsce.  Jeżeli otrzymałeś Lohnsteuerbescheinigung od pracodawcy niemieckiego, zgłoś się do nas, oszacujemy Twój zwrot podatku z Niemiec. Pamiętaj, aby posiadać przy sobie również informację o dochodzie uzyskanym w Polsce (możesz wziąć ze sobą PIT).

Co w przypadku, gdy nie posiadam dokumentu Lohnsteuerbescheinigung?

Pracodawca ma obowiązek wystawić kartę podatkową pracownikowi. Jeśli jednak jej nie otrzymałeś, możesz zlecić tą usługę nam.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z urzędu niemieckiego?

Od momentu złożenia deklaracji w urzędzie, decyzja podatkowa jest wystawiana w okresie od 3 do 6 miesięcy. W trakcie opracowywania deklaracji przez niemiecki Finanzamt, możesz otrzymywać zapytania dotyczące Twojego zatrudnienia, miejsca zameldowania. Firma Mag-Tax zajmuje się kompleksowo zwrotem podatku z Niemiec i odpowiada na pisma urzędu, w Twoim imieniu.

Czy urząd może nałożyć karę za niezłożenie deklaracji podatkowej?

Jeżeli otrzymałeś pisemne wezwanie do rozliczenia podatku niemieckiego, masz czas na złożenie zeznania do daty, podanej na piśmie. W przypadku, gdy podatnik nie rozliczy się z niemieckim urzędem we wskazanym terminie, urząd może nałożyć karę pieniężną w wysokości 150 euro.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w otrzymaniu nadpłaconego podatku z Niemiec, zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą. Oszacujemy Twój zwrot podatku z Niemiec i kompleksowo zajmiemy się jego odzyskaniem.