Jak rozliczyć podatek za pracę w Szwecji?

Rozliczenie podatkowe w Szwecji jest obowiązkowe za poprzedni rok podatkowy, a deklaracja powinna zostać złożona w urzędzie do 4 maja. W Szwecji istnieją dwie stawki podatkowe: 25% i 31%. Rozlicz się, a potem uzyskaj zwrot podatku ze Szwecji!

Ile podatku zapłacę pracując w Szwecji?

Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest specjalny podatek w wysokości 25%. Jest to tzw. podatek SINK, który jest potrącany przez twojego pracodawcę. Składanie deklaracji podatkowej nie jest w tym przypadku wymagane.
Jeśli pracowałeś w Szwecji dłużej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest wyższy podatek. Jest to podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31%.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Szwecji

W okresie od stycznia do marca  pracodawcy są zobowiązani do przesłania rozliczenia rocznego KU-13. W kwietniu zaś, urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw. Inkomstendeklaration). Deklaracje te muszą zostać uzupełnione i odesłane do urzędu w Szwecji najpóźniej z początkiem maja. Złożenie dokumentów w urzędzie później niż w wymaganym terminie nie dyskwalifikuje rozliczenia. Jednak  podatnicy, którzy nie złożą rozliczeń w terminie narażają się na kary ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku ze Szwecji czy dopłata podatku?

Ostatecznej decyzji w sprawie zwrotu podatku ze Szwecji lub konieczności dopłacenia podatku dokonuje urząd i powiadamia o tym każdego podatnika w terminie od września do grudnia. Ewentualna dopłata podatku musi być uiszczona w ciągu 90 dni.

Jeśli otrzymałeś od szwedzkiego urzędu decyzję o należnym ci zwrocie podatku ze Szwcji to są dwie drogi w jaki sposób urząd może  go wypłacić. Zwrot podatku ze Szwecji może nastąpić w formie czeku lub przelewem na osobiste konto bankowe. Jeżeli chcesz otrzymać środki przelewem na konto, potrzebne będzie zaświadczenie z banku z informacją dotyczącą numeru IBAN, SWIFT wraz z pieczątką i podpisem pracownika banku.

Jeśli szwedzkie poceury podatkowe wydają ci się skomplikowane i zawiłe, zachęcamy do korzystania z usług naszego biura. Zadbamy o to, aby dotrzymać wszystkich terminów i odzyskać nadpłacony podatek ze Szwecji.