Masz emeryturę z USA? Pamiętaj o zwrocie podatku!

Jeżeli otrzymujesz emeryturę ze Stanów Zjednoczonych, najprawdopodobniej należy Ci się zwrot podatku z USA.

Podatek od emerytury

Wszystkie osoby, które osiągają dochody w USA mają potrącane zaliczki na podatek. Podatek dotyczy nie tylko osób, które obecnie pracują za Oceanem. W przypadku emerytury do amerykańskiego urzędu trafia około 20% wysokości Twojego świadczenia. Znaczną część tej kwoty, a w więkości przypadków nawet całość, możesz odzyskać.

Jakich formalności muszę dokonać, aby otrzymać zwrot podatku z USA?

Aby otrzymać należny Ci zwrot nadpłaconego podatku z tytułu amerykańskiej emerytury, należy złożyć zeznanie podatkowe w Internal Revenue Service, czyli urzędzie skarbowym w Stanach Zjednoczonych. Do złożenia takiej deklaracji niezbędne jest posiadanie  dokumentu Form SSA-1042S – Social Security Benefit Statement. Urząd, który wypłaca amerykańską emeryturę, przesyła ten dokument pocztą na początku roku.

Jak w praktyce wygląda zwrot podatku z USA?

O zwrot podatku z USA możesz wystąpić do 3 lat wstecz. Rozliczenie za poprzedni rok jest możliwe, jak tylko otrzymasz niezbędny do rozliczenia dokument Form SSA-1042S. Amerykański urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku w ciągu 6 miesięcy od przesłania deklaracji podatkowej. Zwrot podatku z USA może nastąpić czekiem na adres w Polsce lub przelewem na amerykańskie konto. Jeśli wybierzesz zwrot podatku z Ameryki w formie czeku pamiętaj, że ma on termin ważności. Z reguły termin ten wynosi rok od dnia wystawienia. Po upływie tego terminu nie można go już zrealizować. Nie oznacza to jednak, że przeniądze przepadły. W takiej sytuacji można wnioskować w amerykańskim urzędzie o ponowne wystawienie tego samego czeku, ale z nową datą ważności. Urząd po sprawdzeniu, czy czek na pewno nie został wcześniej zrealizowany, wystawi i prześle do Polski nowy czek. Ta procedura jednak może potrwać nawet kilka miesięcy.

Emerytura w USA, a polskie podatki

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, każda osoba, która otrzymuje dochody z USA zobowiązana  jest również wykazać je w polskim urzędzie skarbowym.

Jeśli chciałbyś swoje rozliczenie podatku powierzyć profesjonalistom zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Służymy pomocą i doświadczeniem oraz kompleksową obsługą.