Zwrot podatku z Holandii

Jeśli w ostatnich latach podejmowałeś legalną pracę w Holandii, być może należy ci się zwrot podatku z Holandii. O zwrot nadpłaconego podatku w Holandii można ubiegać się nawet do 5 lat wstecz.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby starać się o zwrot podatku z Holandii?

Podstawowym dokumentem, niezbędnym do ubiegania się o zwrot podatku z Holandii jest Jaaropgaaf. Dokument ten wystawiany jest przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego lub po zakończeniu zatrudnienia. Na Jaaropgafie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące zatrudnienia, przede wszystkim osiągnięty dochód oraz wysokość podatku odprowadzonego do holenderskiego urzędu skarbowego. Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia tego dokumentu do połowy marca za poprzedni rok podatkowy.

Jak wysoki zwrot podatku z Holandii mogę otrzymać?

Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Holandii przed końcem roku 2012 może odzyskać  do 100% zapłaconej zaliczki na poczet podatku dochodowego. Ważne jest, aby dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Od 2013 roku w urzędzie holenderskim zaszły bardzo znaczące zmiany. W wyliczeniach nadpłaconego podatku ważnym czynnikiem stał się okres pracy w Holandii. Obecnie to od niego w znacznej mierze zależy czy podatnikowi należy się zwrot podatku czy też to on musi dokonać dopłaty do holenderkiego urzędu.

Terminy holenderskiego urzędu skarbowego

Jeśli deklaracja zostanie złożona w urzędzie holenderskim do 1 kwietnia za rok poprzedni, wówczas termin oczekiwania na decyzję wynosi do 6 miesięcy. Jeśli rozliczenie dotyczy wcześniejszych lat, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do roku.

W jaki sposób urząd wypłaca zwrot podatku z Holandii?

Zwrot podatku z Holandii można otrzymać wyłącznie przelewem na konto. Warunkiem koniecznym jest, aby wskazane konto było prowadzone na nazwisko podatnika. Urząd nie dokona wypłaty należnego zwrotu na konto innej osoby. Przelew może zostać wykonany  nie tylko na konto holenderskie, ale również polskie. Może to być zarówno konto złotówkowe, jak i walutowe. Jednak w przypadku konta prowadzonego w Polsce potrzebne będzie dodatkowe zaświadczenie zawierające informacje na temat posiadacza rachunku, numeru IBAN oraz SWIFT.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy należy Ci się zwrot podatku z Holandii, chcesz wyliczyć należną kwotę zwrotu albo po prostu potrzebujesz pomocy w rozliczeniu z holenderskim urzędem skarbowym – zaufaj profesjonalistom i zgłoś się do nas!