Zwrot podatku z holandii - zmiany w urzędzie

ZMIANY W HOLENDERSKIM URZĘDZIE

Jeżeli pracowałeś w Holandii w 2015 roku, masz obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w tym kraju. Holenderski urząd skarbowy wprowadził znaczące zmiany i zaostrzenia dotyczące rozliczeń podatkowych dla obywateli z innych krajów, w tym Polaków, niezależnie od tego czy praca miała charakter stały czy sezonowy. Zmiany, jakie wprowadzono to przede wszystkim sposób określenia rezydencji podatkowej oraz obowiązek wykazania wszystkich dochodów uzyskanych poza granicami Holandii.

CO POWODUJĄ ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ HOLENDERSKI URZĄD?

Niezależnie od tego czy miałeś dochód w Polsce czy nie, musisz dostarczyć do nas PIT36/ZG oraz zaświadczenie o dochodach uzyskanych za pracę w Polsce. Obydwa dokumenty muszą zostać podstemplowane przez polski urząd skarbowy.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że na zaświadczeniu o dochodach polski dochód należy wpisać w walucie EURO. Przeliczenia należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2015 tj.: 4,2615. W przypadku, gdy nie miałeś  dochodów należy wpisać 0,00 euro.

Jeżeli twoje dochody uzyskane w Holandii stanowią 90% wszystkich rocznych dochodów, jesteś uprawniony do otrzymania ulgi podatkowej. Przyznanie ulgi wiąże się z większym zwrotem podatku, dodatkowo otrzymasz tytuł rezydenta na terenie Holandii.

JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA NA ZWROT PODATKU Z HOLANDII?

Do chwili obecnej czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosił od 3 do 6 m-c od daty złożenia deklaracji do urzędu. Za 2015 rok czas oczekiwania na zwrot wydłuży się, ponieważ urząd holenderski rozpocznie rozliczenia nierezydentów dopiero od połowy kwietnia 2016 roku. Do rozliczenia będziesz potrzebował specjalnych kodów, które będziemy zamawiać w holenderskim urzędzie od połowy lutego. Kody otrzymasz na adres domowy.

JAKICH DOKUMENTÓW POTRZEBUJE DO OSZACOWANIA KWOTY ZWROTU PODATKU?

 Informacje potrzebne do poprawnego oszacowania kwoty zwrotu z Holandii za rok 2015:

  • skan jaropgave od wszystkich pracodawców
  • dokładny okres zatrudnienia. To, jak dokładny okres pracy podasz do oszacowania, będzie miało wpływ na wstępną kalkulację. Jeśli w rozliczeniu zostanie podana zbyt duża liczba dni, zostanie wypłacony większy zwrot podatku. Podczas kontroli, urząd skarbowy w Holandii zweryfikuje poprawność dat pracy. W przypadku nieprawidłowości dokona korekty i wystawi wezwanie do zwrotu nienależnie pobranego zwrotu wraz z karą i odsetkami.
  • informacja o zameldowaniu w Holandii
  • dochód uzyskany poza granicami Holandii
  • dochód małżonki/ka (w przypadku rozliczenia wspólnego tj.: rozłąkowego)

Jeśli chciałbyś swoje rozliczenie podatku powierzyć profesjonalistom zachęcamy do skorzystania z Naszych usług. Służymy pomocą i doświadczeniem oraz kompleksową obsługą.