Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Jeżeli pracowałeś w Wielkiej Brytanii, z pewnością miałeś potrącane z pensji zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli pracodawca odprowadził do urzędu zbyt duże zaliczki, należy ci się zwrot nadpłaconego podatku.

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii?

O zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możesz ubiegać się nawet do 5 lat wtecz. Aby otrzymać zwrot z Anglii, należy złożyć w urzędzie deklarację podatkową wraz z dokumentami od pracodawcy. Dokumenty od pracodawcy są niezbędne do rozliczenia i są dowodem na Twoje legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii.

Jakie dokumenty powinienen otrzymać od brytyjskiej firmy?

Pracując w Wielkiej Brytanii musisz zabdać o to, aby pracodawca przekazał Ci dokumenty, na podstawie których będziesz mógł ubiegać się o zwrot podatku. Poprawnymi  dokumentami są druki P45 lub P60. Zawierają one informację na temat Twoich zarobków oraz odprowadzonych podatków. Dokument P45 otrzymasz od swojego pracodawcy z dniem zakończenia pracy, natomiast P60 na zakończenie roku podatkowego. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii obejmuje inne ramy czasowe niż w Polsce – rozpoczyna się 6 kwietnia, natomiast kończy 5 kwietnia następnego roku. Warto o tym pamiętać, ponieważ pracując w Wielkiej Brytanii w ciągu jednego roku kalendarzowego, możemy mieć możliwość odzyskania nadpłaconego podatku aż za dwa lata. Pracując w Wielkiej Brytanii warto również zachować wszystkie payslipy, które pracodawca przekazuje wraz z wypłatą. Jeśli pracodawca nie przekaże Ci druku P45 ani P60, możemy ubiegać się w Twoim imieniu o zwrot podatku z Anglii na podstawie ostatniego payslipa.

Jak długo trwa zwrot podatku z Anglii?

Zwrot podatku z Anglii otrzymasz w ciągu około 3 miesięcy od przesłania deklaracji podatkowej do brytyjskiego urzędu. Może on nastąpić czekiem na adres w Polsce lub przelewem na konto. Warunkiem otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku na konto jest posiadanie go w Wielkiej Brytanii. Konto musi być koniecznie prowadzone na nazwisko podatnika. Jeśli otrzymałeś swój zwrot podatku czekiem pamiętaj, że ma on 6-miesięczny termin ważności. Po upływie tego terminu nie można go zrealizować.

Praca w Wielkiej Brytanii, a rozliczenie podatku w Polsce

Jeśli w jednym roku podatkowym pracowałeś zarówno w Anglii, jak i w Polsce, to zgodnie z  przepisami podatkowymi powinieneś wykazać w polskim urzędzie skarbowym wszystkie osiągnięte dochody. Dochody brytyjskie, pomimo konieczności wykazania ich w Polsce, są jednak zwolnione z opodatowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalistów, zachęcamy do skorzystania z Naszych usług. Służymy pomocą i doświadczeniem oraz kompleksową obsługą.