Dodatek do ubezpieczenia z Holandii


ZORGTOESLAG - DODATEK DO UBEZPIECZENIA HOLANDIA

Dodatek do ubezpieczenia w Holandii przysługuje każdej osobie, która posiada holenderską polisę ubezpieczeniową. Wnioskowanie o dodatek możliwe jest tylko do roku wstecz, a ostatecznym terminem na złożenie wniosku jest 31 sierpnia. Po tym terminie nie ma już możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku.

Urząd holenderski przyznając dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag za rok, o który się starasz najczęściej nalicza automatycznie dodatek za rok obecny, wypłacając wyrównanie do momentu otrzymania decyzji. Następnie sukcesywnie wypłaca dodatek co miesiąc, nawet na kolejny rok, niezależnie od tego czy pracujesz jeszcze w Holandii czy nie. W przypadku, gdy zakończyłeś pracę dobrze jest przeliczyć, ile tak naprawdę w danym roku powinieneś dostać, a następnie należy złożyć wniosek o zamknięcie naliczania dodatku do ubezpieczenia. Dodatek przyznawany jest gdy pracownik jest ubezpieczony pierwszego dnia każdego nowego miesiąca przez conajmniej 14 dni.
 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZORGTOESLAG

  1. Formularz zgłoszeniowy

  2. Umowa zlecenie

  3. Kopia polisy ubezpieczeniowej (obowiązkowo)

  4. Kopia karty ubezpieczeniowej (nieobowiązkowo)

  5. Podpisany druk rejestrujący numer konta - w przypadku osób które chcą zarejestrować również konto bankowe.

 

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących dodatku do ubezpieczenia z Holandii prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716