Dodatek do ubezpieczenia z Holandii


ZORGTOESLAG - DODATEK DO UBEZPIECZENIA HOLANDIA

Dodatek do ubezpieczenia w Holandii przysługuje każdej osobie, która posiada holenderską polisę ubezpieczeniową. Wnioskowanie o dodatek możliwe jest tylko do roku wstecz, a ostatecznym terminem na złożenie wniosku za rok 2022 jest 01.09.2023 włącznie. Po tym terminie nie ma już możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku za ubiegły rok.

Urząd holenderski przyznając dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag za rok poprzedni nalicza również automatycznie dodatek za rok obecny. Świadczenie wypłacane jest za okres wstecz, a następnie sukcesywnie co miesiąc. Zorgtoeslag może być nadal wypłacany niezależnie od tego czy pracujesz jeszcze w Holandii czy nie. W przypadku, gdy zakończyłeś pracę należy złożyć wniosek o wstrzymanie świadczenia. Dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag przyznawany jest za te miesiące, gdzie pracownik był ubezpieczony od pierwszego dnia miesiąca przez co najmniej 14 dni.

WAŻNE!  Podatnicy posiadający partnera fiskalnego lub małżonka przy staraniu się o dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag muszą obowiązkowo zgłosić partnera fiskalnego do urzędu. Jeżeli osoba zgłaszana nie posiada numer podatkowego BSN to przed złożeniem wniosku o dodatek do ubezpieczenia musi wystąpić o jego nadanie.
Dodatek na partnera zostanie przyznany tylko wtedy jeśli partner również był ubezpieczony w Holandii.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZORGTOESLAG

Jeżeli chcesz zawnioskować o dodatek do ubezpieczenia za naszym pośrednictwem, prześlij do nas:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (PLIKI DO POBRANIA)
  2. Podpisaną umowę zlecenie (PLIKI DO POBRANIA)
  3. Kopię polisy ubezpieczeniowej (obowiązkowo)
  4. Kopię karty ubezpieczeniowej (nieobowiązkowo)
  5. Podpisany druk rejestrujący numer konta (PLIKI DO POBRANIA) wraz z zaświadczeniem z banku z Twoimi danymi, pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN

Komplet dokumentów prześlij na adres:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX

ul. Sterlinga 16/18

90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących dodatku do ubezpieczenia z Holandii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl

tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830