Zasiłek rodzinny z Danii


Zasiłek rodzinny w Danii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Danii w ciągu ostatnich 10 lat podatkowych i miała odprowadzane składki na ubezpieczenie. Okres zatrudnienia musi wynosić min 6 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu pracy.

100% wysokości świadczeń czyli ok 4550 kr/ kwartał, przysługuje po 6 latach pracy. Kwota świadczenia maleje wraz z ilością przepracowanych lat.
 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

 1. Formularz zgłoszeniowy

 2. Umowa zlecenie

 3. Wniosek Familieydelser. ( wniosek należy wydrukować w tylu egzemplarzach ile jest dzieci i podpisać w miejscu „Dato og ansogers underskrift”)

 4. Kopia umowy o pracę/kontrakty z duńskim pracodawcą

 5. Akt ślubu na druku unijnym (nie starszy niż 3 miesiące)

 6. Akt urodzenia dziecka na druku unijnym (nie starszy niż 3 miesiące)

 7. Zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce

 8. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o (nie)pobieraniu zasiłku w Polsce

 9. Payslipy (3 ostatnie)

 10. Karta podatkowa Forskudsopgorelse (nieobowiązkowa)

 11. Zaświadczenie dokumentujące zatrudnienie współmałżonki(ka)

 12. Podpisany Druk Nemkonto (w przypadku gdy numer konta bankowego nie został zgłoszony do urzędu SKAT), numer konta musi należeć do wnioskodawcy.

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego z Danii prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716