Zasiłek rodzinny z Holandii


KINDERBIJSLAG - ZASIŁEK RODZINNY HOLANDIA

Zasiłek rodzinny w Holandii, zwany Kinderbijslag jest odpowiednikiem zasiłku rodzinnego w Polsce. Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Holandii, odprowadzające składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Zasiłek rodzinny w Holandii przyznawany jest i wypłacany przez holenderski Bank Świadczeń Socjalnych (SVB). O Kinderbijslag można starać się do roku wstecz od momentu złożenia wniosku. Zasiek wypłacany jest co kwartał. Kasa rodzinna po wypłacie zasiłku za dany rok może, ale nie musi, żądać ponownego złożenia deklaracji na kolejny rok podatkowy. Kwota przyznanego zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku i liczby dzieci. Jeżeli osoba ubiegająca się o Kinderbijslag otrzymywała lub otrzymuje za dany rok podatkowy zasiłek rodzinny w Polsce, będzie musiała go zwrócić i złożyć dyspozycję o zatrzymanie zasiłku w Polsce.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERBIJSLAG

  1. Formularz zgłoszeniowy

  2. Umowa zlecenie

  3. Podpisany druk - holenderski zasiłek (podpis współmałżonka w pkt 4, wnioskodawcy w pkt 13)

  4. Kopia umowy o pracę z holenderskim pracodawcom

  5. Akt ślubu na druku unijnym

  6. Akt urodzenia dziecka na druku unijnym

  7. Zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce( tłumaczone przysięgłe na język angielski)

  8. Kopia dokumentu potwierdzająca fakt (nie)pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce z MOPS

  9. Jaaropgaaf/Salaris (3 ostatnie)

  10. Podpisany druk rejestrujący nr konta

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

KINDGEBONDEN BUDGET - DODATEK NA DZIECKO

Osoby, które dostały decyzję pozytywną i pobierają zasiłek rodzinny w Holandii mają prawo do dodatku na dziecko tzw. Kindgebonden Budget. Jeżeli nie został on przyznany automatycznie, można ubiegać się o niego składając odpowiedni wniosek. Wnioski o dodatek na dziecko za rok 2016 można składać do SVB do 31.08.2017.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA UZALEŻNIONA JEST OD:

- liczby dzieci

- wieku dzieci (tylko do 18 roku życia)

- osiągniętych dochodów zarówno wnioskodawcy jak i współmałżonki/nka.

KINDGEBONDEN BUDGET MOŻNA OTRZYMAĆ NA:

- na swoje dziecko/dzieci,

- na dziecko/dzieci adoptowane,

- na dziecko/dzieci przysposobione,

- na dziecko/dzieci Twojego partnera/partnerki (pasierb), pod warunkiem, iż dziecko/dzieci mieszka/mieszkają pod tym samym adresem co wnioskodawca

-  dziecko/dzieci w wieku od 16 do 17 lat, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny, ale spełniają wymogi otrzymania tego dodatku.

Przyznany dodatek wypłacany jest po 19 dniu każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

W razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego z Holandii oraz dodatku na dziecko prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716