Zasiłek rodzinny z Holandii


KINDERBIJSLAG - ZASIŁEK RODZINNY HOLANDIA

Zasiłek rodzinny w Holandii Kinderbijslag jest odpowiednikiem zasiłku rodzinnego w Polsce. Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Holandii, odprowadzające składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Zasiłek rodzinny w Holandii przyznawany jest i wypłacany przez holenderski Bank Świadczeń Socjalnych (SVB). O Kinderbijslag można starać się do roku wstecz od momentu złożenia wniosku. Zasiek wypłacany jest co kwartał. Kasa rodzinna po wypłacie zasiłku za dany rok może (ale nie musi) żądać ponownego złożenia deklaracji na kolejny rok podatkowy. Kwota przyznanego zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku i liczby dzieci.

WAŻNE! SVB pomniejsza wypłaty zasiłku rodzinnego o kwoty pobieranych świadczeń rodzinnych w Polsce tj. zasiłek rodzinny lub 500+.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERBIJSLAG

 1. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (PLIKI DO POBRANIA)
 2. Podpisana umowa zlecenie (PLIKI DO POBRANIA)
 3. Podpisany wniosek do zasiłku rodzinnego (podpis współmałżonka w pkt 4, wnioskodawcy w pkt 13) (PLIKI DO POBRANIA)
 4. Kopia umowy o pracę
 5. Akt ślubu na druku unijnym
 6. Akt urodzenia dziecka na druku unijnym
 7. Zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce (tłumaczone przysięgłe na język angielski)
 8. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o (nie)pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce i świadczenia wychowawczego 500 +
 9. Jaaropgaaf/Salaris (3 ostatnie)
 10. Podpisany druk rejestrujący numer konta (PLIKI DO POBRANIA) wraz z zaświadczeniem z banku z Twoimi danymi, pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN.

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX

ul. Sterlinga 16/18

90-217 Łódź

KINDGEBONDEN BUDGET - DODATEK NA DZIECKO

Osoby, które dostały decyzję pozytywną i pobierają zasiłek rodzinny w Holandii mają prawo do dodatku na dziecko tzw. Kindgebonden Budget. Jeżeli nie został on przyznany automatycznie, można ubiegać się o niego składając odpowiedni wniosek. Wnioski o dodatek na dziecko za rok 2021 można składać do SVB do 31.08.2022.

WYSOKOŚĆ DODATKU NA DZIECKO UZALEŻNIONA JEST OD:

 • liczby dzieci
 • wieku dzieci (tylko do 18 roku życia)
 • osiągniętych dochodów zarówno wnioskodawcy jak i współmałżonki/nka

KINDGEBONDEN BUDGET MOŻNA OTRZYMAĆ NA:

 • swoje dziecko
 • dziecko adoptowane
 • dziecko przysposobione
 • dziecko partnera/partnerki (pasierb) - pod warunkiem, iż dziecko mieszka pod tym samym adresem co wnioskodawca
 • dziecko w wieku od 16 do 17 lat, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny, ale spełniają wymogi otrzymania tego dodatku

Przyznany dodatek wypłacany jest po 19 dniu każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Jeżeli chcesz zawnioskować o dodatek na dziecko za naszym pośrednictwem skontaktuj się z nami droga mailową lub telefoniczną.

W razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego z Holandii oraz dodatku na dziecko prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl

tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830