Zasiłek rodzinny z Niemiec


Kindergeld, jest to świadczenie rodzinne, pobierane na dzieci. Można się o nie starać do 6 miesięcy wstecz. Kindergeld jest wypłacane do 18 roku życia, lecz zostaje przedłużone do 25 roku, jeśli Twoje dziecko  nadal się uczy. Świadczenie należy się także na dzieci przysposobione.

Kwoty świadczeń za zasiłek rodzinny są wysokie. Na pierwsze i drugie dziecko, otrzymasz 194 euro miesięcznie. Na trzecie dziecko otrzymasz 200 euro, na każde kolejne dziecko, urząd będzie Ci wypłacał 225 euro miesięcznie. Od lipca 2019 planowane są podwyżki świadczeń o 10 euro na każde dziecko.

Jeśli podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli pracujesz legalnie oraz rozliczasz się z podatków, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny. Wskazane jest, aby wnioskodawca pracował w Niemczech minimum 6 miesięcy.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERGELD:

 1. Uzupełniony druk danych

 2. Wypełnienie zaświadczenia od pracodawcy- Bescheinigung des Arbeitgebers

 3. Kopia umowy o pracę Arbeitsvertrag

 4. Kopia decyzji podatkowej Bescheid za ubiegły rok

 5. Podpisany druk Antrag

  (z lewej strony w pozycji Unterschrift des/der Antragstellers/Antragstellerin- podpis wnioskodawcy,

  z prawej strony w pozycji Unterschrift des gemeinsam mit dem/der Antragsteller/in einem Haushalt lebenden Ehegatten/Ehegattin- podpis współmałżonka)

 6. Podpisany druk Ausland, podpis wnioskodawcy w miejscu Unterchrift

 7. Podpisany druk Anlage kind, podpis wnioskodawcy po lewej stronie oraz podpis dziecka pełnoletniego po prawej stronie (w przypadku dziecka niepełnoletniego, pole po prawej stronie pozostaje bez podpisu). UWAGA! Należy dołączyć po jednym druku na każde dziecko (np. jeśli starasz się o Kindergeld na trójkę dzieci, dołącz trzy druki Anlage kind).

 8. Kopia zameldowania/ wymeldowania z Niemiec

 9. Kopia Versicherungskarte (karta ubezpieczeniowa) lub zamiennie druki A1 od pracodawcy

 10. Decyzja przyznania / odmowy świadczeń rodzinnych w Polsce

 11. Kopia unijnego aktu małżeństwa

 12. Kopia unijnego aktu urodzenia dzieci

 13. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce

 14. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni dziecka (jeśli ukończyło 18 lat)

 15. Kopia Lohnsteurbescheiningung oraz pasków wypłat (Abrechnung) za wnioskowany okres pracy

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących Kindergeld prosimy o kontakt:

email podatki@mag-tax.pl
Gadu-gadu: 67092978