Zasiłek rodzinny z Niemiec


ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC

Zasiłek rodzinny z Niemiec Kindergeld przyznawany jest osobom, które legalnie pracują na terenie Niemiec. Zasiłek wypłacany jest do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku, a wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. O wypłatę Kindergeld można wnioskować po przepracowaniu bez przerwy 6 miesięcy na terenie Niemiec.

Kindergeld przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz na dzieci pełnoletnie do 25 roku życia, jeżeli te nadal się uczą. Świadczenie to przyznawane jest również na dzieci adoptowane i przysposobione.

W przypadku małżeństw wniosek składany jest przez osobę pracującą w Niemczech, natomiast w przypadku rozwodników lub osób stanu wolnego przez osobę, która zajmuje się dziećmi.

Do 2022 roku wysokość zasiłku zależna była od ilości posiadanych dzieci i przedstawiała się następująco:

 • 219 euro/ msc – na pierwsze i drugie dziecko
 • 225 euro/msc – na trzecie dziecko
 • 250 euro/ msc – na czwarte i kolejne dziecko

Od 2023 roku wysokość zasiłku to 250 euro/ msc na każde dziecko.

WAŻNE! PAMIĘTAJ POINFORMOWAĆ MAG-TAX O WSZELKICH ZMIANACH W SWOJEJ SYTUACJI OSOBISTEJ LUB ZAWODOWEJ (np. rozwód, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERGELD

 • Uzupełniony formularz danych (PLIKI DO POBRANIA)
 • Podpisany druk umowa zlecenie (PLIKI DO POBRANIA)
 • Wypełnione zaświadczenie od pracodawcy – Bescheinigung des Arbeitgebers (PLIKI DO POBRANIA)
 • Kopia umowy o pracę - Arbeitsvertrag
 • Kopia karty podatkowej - Lohnsteuerbescheinigung
 • Kopie pasków wypłat - Abrechnung - za okres za jaki składany jest wniosek
 • Kopia decyzji podatkowej - Bescheid - za ubiegły rok
 • Podpisany druk Antrag auf Kindergeld - w pozycji Eigenhandige Unterschrift des Antragstellers – wnioskodawca, w pozycji Eigenhandige Unterschrifdesgemeinsam mit dem Antragsteller – małżonek, parter wnioskodawcy (PLIKI DO POBRANIA)
 • Podpisany druk Anlage Ausland, podpis wnioskodawcy w miejscu Unterchrift (PLIKI DO POBRANIA)
 • Podpisany druk Anlage Kind, podpis wnioskodawcy po lewej stronie oraz podpis dziecka pełnoletniego po prawej stronie (w przypadku dziecka niepełnoletniego, pole po prawej stronie pozostaje bez podpisu). UWAGA! Należy dołączyć po jednym druku na każde dziecko (np. jeśli starasz się o Kindergeld na trójkę dzieci, dołącz trzy podpisane druki Anlage Kind) (PLIKI DO POBRANIA)
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce
 • Kopia zameldowania/wymeldowania z Niemiec
 • Kopia Versicherungskarte lub Versicherungsnummer / zamiennie druki A1 od pracodawcy
 • Decyzja przyznania świadczeń rodzinnych w Polsce tj. zasiłek rodzinny i 500+
 • Decyzja odmowy świadczeń rodzinnych w Polsce - jeżeli nie był pobierany w PL zasiłek rodzinny i 500 + należy zgłosić się do właściwego ROPS/MOPS z prośbą o wydanie decyzji o braku prawa do tego zasiłku
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka / dzieci

W PRZYPADKU DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 18 ROK ŻYCIA DODATKOWO:

 • Zaświadczenie o nauce w szkole (PLIKI DO POBRANIA)
 • Podpisany druk „Dziecko pełnoletnie” - podpis wnioskodawcy po lewej stronie oraz podpis dziecka pełnoletniego po prawej stronie (PLIKI DO POBRANIA)

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX

ul. Sterlinga 16/18

90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego z Niemiec Kindergeld prosimy o kontakt:

mailpodatki@mag-tax.pl

tel. 42 6 311 311  lub 690 909 830