Dodatkowe świadczenia za granicą


Oprócz zwrotu podatku z zagranicy firma MAG-TAX pomaga swoim klientom w uzyskaniu dodatkowych świadczeń takich jak dodatek do ubezpieczenia w Holandii (Zorgtoeslag) oraz świadczenia rodzinne w Holandii (Kinderbijslag i Kindgebonden Budget) i w Niemczech (Kindergeld).

Zakres świadczonych usług obejmuje udzielenie kompleksowej informacji na temat możliwości otrzymania świadczenia oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację przygotowanie i wysyłkę odpowiednich dokumentów do właściwej instytucji. MAG – TAX prowadzi sprawę do momentu wydania decyzji i wypłaty świadczenia.