Zwrot podatku


Zasadniczym obszarem działalności MAG-TAX jest doradztwo w zakresie zwrotu nadpłaconych zaliczek podatku dochodowego dla osób fizycznych pracujących poza granicami Polski. Zakres świadczonych usług obejmuje udzielenie kompleksowej informacji na temat możliwości zwrotu nadpłaconego podatku, kalkulację szacunkowego zwrotu dla klienta w oparciu o przedłożoną dokumentację, przygotowanie i wysyłkę deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego, dalszą obsługę procesu zwrotu podatku, w tym m.in. przygotowywanie wyjaśnień wymaganych przez urząd. 

W chwili obecnej dokonujemy rozliczeń dla klientów pracujących w następujących krajach: 

 • Astralia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Stany Zjednoczone,
 • Szwecja,
 • Wielka Brytania.