Zwrot podatku Australia

Rozliczenie i zwrot podatku z Australii

zwrot podatku z Australii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 3 lat wstecz. Zwrot podatku z Australii trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu.

W Australii rok podatkowy rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Po zakończeniu roku podatkowego możesz ubiegać się w australijskim urzędzie skarbowym ATO (Australian Taxation Office) o zwrot podatku z Australii.

Australia rozróżnia dwa typy płatników:

 • rezydentów podatkowych (pobyt ciągły, powyżej 6 miesięcy)
 • nierezydentów podatkowych (pobyt do 6 miesięcy)

Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie od 1 lipca do 31 października (po przekroczeniu tego terminu urząd może naliczyć karę, która zmniejszy wysokość zwrotu).

PAYG I PAYROLL:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Australii jest wystawiony przez pracodawcę –PAYG (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - PAYROLL. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu  oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest PAYG (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie PAYG jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków  Payroll, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

NUMER PODATKOWY TFN:

Numer TFN (Tax File Number) -  to 9-cyfrowy numer nadawany  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Australii. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. O numer musisz zawnioskować po przyjeździe do Australii.

ROZLICZENIE DOCHODÓW AUSTRALIJSKICH W POLSCE:

Pracując w Australii podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów australijskich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Australii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody australijskie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli pracowałeś legalnie i chciałbyś sprawdzić, czy należy Ci się zwrot podatku z Australii.

MAG – TAX jako jeden z niewielu operatorów krajowych rozlicza australijskie podatki samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów.

Zwrot podatku z Australii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adresmail lodz@mag-tax.pl prześlij do nas PAYG od wszystkich australijskich pracodawców.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Australii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie PAYG. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
   Doradztwo Finansowe MAG-TAX
   ul. Sterlinga 16/18 
   90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do ATO. 
 7. Po akceptacji rozliczenia otrzymasz zwrot podatku z Australii w formie czeku lub na zgłoszone konto bankowe.  Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową - Notice of assessment. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Australii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl
tel: 42 6 311 311 lub 690 909 830

 

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Australii?

O zwrot podatku z Australii można ubiegać się do 3 lat wstecz. Deklarację należy złożyć w terminie od 1 lipca do 31 października.

Czy mogę się rozliczyć po wyznaczonym terminie?

Tak, ale musisz liczyć się z karą, która może zmniejszyć wysokość zwrotu. Kara wynosi odpowiednio:

do 28 dni - 220 AUD

29 do 56 - 440 AUD

57 do 84 - 660 AUD

85 do 112 - 880 AUD

powyżej 113 dni 1100 AUD

Kwoty te zostaną odliczone od sumy zwrotu nadpłaconego podatku z Australii. Urząd może, ale nie musi obciążyć podatnika karą.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z Australii?

Od momentu zaakceptowania dokumentów przez urząd do chwili, kiedy uzyskasz zwrot podatku z Australii nie powinno upłynąć więcej niż 6 miesięcy. Jest to termin instrukcyjny australijskich urzędów skarbowych, zatem może się on wydłużyć.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby ubiegać się o zwrot podatku z Australii?

Niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia przez nas procedury zwrotu podatku z Australii jest dostarczenie dokumentu o nazwie PAYG. Jest to certyfikat, który otrzymuje od pracodawcy każdy legalnie zatrudniony.

Kiedy jestem uznawany za rezydenta podatkowego w Australii?

Australia rozróżnia dwa typy płatników:

- rezydentów podatkowych (pobyt ciągły, powyżej 6 miesięcy)

- nierezydentów podatkowych (pobyt do 6 miesięcy)

Co to jest Tax File Number?

Tax File Number to numer podatkowy pracownika zawarty również w certyfikacie PAYG. Będzie on potrzebny do odzyskania zwrotu podatku z Australii.

W jakiej formie nastąpi zwrot podatku z Australii?

Zwrot podatku z Australii możesz otrzymać w formie czeku lub przelewem na australijskie konto dolarowe.

Jak zrealizować czek?

Czeki ze zwrotem podatku z Australii możesz zrealizować w banku Pekao S.A.