Zwrot podatku Australia

Rozliczenie i zwrot podatku z Australii

W Australii rok podatkowy rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Po zakończeniu roku podatkowego możesz ubiegać się w australijskim urzędzie skarbowym ATO (Australian Taxation Office) o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie od 1 lipca do 31 października (po przekroczeniu tego terminu urząd może naliczyć karę, która zmniejszy wysokość zwrotu).

Podstawą do uzyskania zwrotu podatku z Australii jest zaświadczenie od pracodawcy o Twoich dochodach tzw. PAYG. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie australijskiego numeru podatkowego TFN (Tax File Number), o który musisz zawnioskować po przyjeździe do Australii.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli pracowałeś legalnie i chciałbyś sprawdzić, czy należy Ci się zwrot podatku z Australii.

MAG – TAX jako jeden z niewielu operatorów krajowych rozlicza australijskie podatki samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów.

Etapy rozliczenia podatku z Australii

 1. Mailowo na adresmail lodz@mag-tax.pl prześlij do nas PAYG od wszystkich australijskich pracodawców.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Australii oraz kwotą należnej prowizji. 
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie PAYG
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi: 
   Doradztwo Finansowe MAG-TAX
   ul. Sterlinga 16/18 
   90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do ATO. 
 7. Po akceptacji rozliczenia przez australijski urząd skarbowy, po upływie ok. 6 tygodni otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku z Australii.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Australii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl
tel: 42 6 311 311 lub 690 909 830

 

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Australii?

O zwrot podatku z Australii można ubiegać się do 3 lat wstecz. Deklarację należy złożyć w terminie od 1 lipca do 31 października.

Czy mogę się rozliczyć po wyznaczonym terminie?

Tak, ale musisz liczyć się z karą, która może zmniejszyć wysokość zwrotu. Kara wynosi odpowiednio:

do 28 dni - 220 AUD

29 do 56 - 440 AUD

57 do 84 - 660 AUD

85 do 112 - 880 AUD

powyżej 113 dni 1100 AUD

Kwoty te zostaną odliczone od sumy zwrotu nadpłaconego podatku z Australii. Urząd może, ale nie musi obciążyć podatnika karą.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z Australii?

Od momentu zaakceptowania dokumentów przez urząd do chwili, kiedy uzyskasz zwrot podatku z Australii nie powinno upłynąć więcej niż 6 tygodni. Jest to termin instrukcyjny australijskich urzędów skarbowych, zatem może się on wydłużyć.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby ubiegać się o zwrot podatku z Australii?

Niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia przez nas procedury zwrotu podatku z Australii jest dostarczenie dokumentu o nazwie PAYG. Jest to certyfikat, który otrzymuje od pracodawcy każdy legalnie zatrudniony.

Kiedy jestem uznawany za rezydenta podatkowego w Australii?

Australia rozróżnia dwa typy płatników:

- rezydentów podatkowych (pobyt ciągły, powyżej 6 miesięcy)

- nierezydentów podatkowych (pobyt do 6 miesięcy)

Co to jest Tax File Number?

Tax File Number to numer podatkowy pracownika zawarty również w certyfikacie PAYG. Będzie on potrzebny do odzyskania zwrotu podatku z Australii.

W jakiej formie nastąpi zwrot podatku z Australii?

Zwrot podatku z Australii możesz otrzymać w formie czeku lub przelewem na australijskie konto dolarowe.

Jak zrealizować czek?

Czeki ze zwrotem podatku z Australii możesz zrealizować w banku Pekao S.A.

Jaką prowizję pobieracie za zwrot podatku z Australii?

Za naszą usługę możesz zapłacić wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji:

 • Opcja A (płatność z góry) - tylko 10% + VAT szacowanej kwoty zwrotu podatku z Australii, nie mniej niż 100 AUD brutto
 • Opcja B (płatność z dołu) - tylko 15% + VAT odzyskanej kwoty zwrotu podatku Australii, nie mniej niż 120 AUD brutto