Zwrot podatku Austria

Rozliczenie i zwrot podatku z Austrii

zwrot podatku z Austrii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 5 lat wstecz (aktualnie za lata 2018 - 2022). Zwrot podatku z Austrii trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu

LOHNZETTEL I LOHNABRECHNUNG:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Austrii jest wystawiony przez pracodawcę –LOHNZETTEL (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - LOHNABRECHNUNG. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest Lohnzettel (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie Lohnzettel jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Lohnabrechnung, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

UWAGA! Jeżeli w danym roku pobierałeś dodatkowe świadczenia tj. chorobowe, bezrobotne lub wakacyjne (BUAK) musisz wykazać to w zeznaniu podatkowym.

BESCHEINIGUNG EU/EWR/ ZAŚWIADCZENIE EU/EEA:

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego z Austrii jest zaświadczenie Bescheinigung EU/EWR/ ZAŚWIADCZENIE EU/EEA. Jest to dokument na którym wykazywane są dochody osiągane poza granicami Austrii. Aby otrzymać to zaświadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika polskiego Urzędu Skarbowego i zawnioskować  o jego wydanie.

Dokument niestety bardzo rzadko wystawiany jest od ręki, a według terminów urzędowych czas oczekiwania na wydanie wynosi 7 dni roboczych.

Dokument Bescheinigung EU/EWR/ ZAŚWIADCZENIE EU/EEA jest  bezwzględnie wymagany przy każdym rozliczeniu jeżeli osoba pracująca w Austrii, jest jednocześnie zameldowana w Polsce. Na podstawie tego dokumentu austriacki urząd skarbowy wylicza kwalifikację podatkową podatnika. 

ROZLICZENIE PODATKU Z AUSTRII - INDYWIDUALNE I ROZLICZENIE WSPÓLNE:

Rozliczenie podatkowe Z Austrii możesz złożyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem
Rozliczenie indywidualne dotyczy podatników będących stanu wolnego (kawaler/panna), wdowców, rozwodników lub osób będących w związku małżeńskim jednak nie spełniających warunków do rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie wspólne dotyczy tylko podatników będących w związku małżeńskim, a dodatkowo  mających nieograniczony obowiązek podatkowy tj. mających adres zameldowania w Austrii albo przebywających/pracujących tam więcej niż 183 dni w roku. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Austrii. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Austrii nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. 

OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Osoby, które pracowały na terenie Austrii poniżej 183 dni w danym roku podatkowym podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy. W takim przypadku, jeśli podatnik nie osiągnął dochodów w innych krajach, może uzyskać nawet całość potrąconego podatku.

Osoby, które pracowały na terenie Austrii powyżej 183 dni w danym roku podatkowym podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy. W tej sytuacji, aby starać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego warunkiem jest uzyskanie w danym roku podatkowym 90% dochodów na terenie Austrii.

ODLICZENIA OD PODATKU Z AUSTRII:

 • ulga z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego 
 • ulga za podróże między Austrią, a Polską 
 • ulga z tytułu dojazdu do pracy 
 • narzędzia do pracy, odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze
 • ulga dla osób mających dzieci
 • jednorazowy dodatek na dziecko 

UWAGA! Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami.

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU W AUSTRII:

Na rozliczenie podatku dochodowego z Austrii podatnik ma aż 5 lat (aktualnie lata 2018-2022). Rok podatkowy w Austrii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Podatnik może otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia. W przesłanym piśmie urząd informuje za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie oraz w jakim terminie musi ono zostać dostarczone do urzędu. 

UWAGA! Takiego wezwania nie można ignorować, ponieważ urząd nalicza wysokie kary pieniężne za nieterminowe rozliczenia.

NUMER PODATKOWY VERSICHERUNGSNUMMER:

Versicherungsnummer  to austriacki numer ubezpieczenia nadawany przez kasę chorych.

ROZLICZENIE DOCHODÓW AUSTRIACKICH W POLSCE:

Pracując w Austrii podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów austriackich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Austrii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody austriackie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku z Austrii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailpodatki@mag-tax.pl prześlij do nas Lohnzettel od wszystkich pracodawców wraz z informacją o dochodzie uzyskanym poza Austrią (w przypadku rozliczenia wspólnego podaj również dochody współmałżonka) - sprawdzimy które rozliczenie jest dla Ciebie korzystniejsze.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Austrii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopię Lohnzettel. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu.
 7. Po akceptacji rozliczenia przez austriacki urząd skarbowy, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot podatku z Austrii. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

UWAGA! Dla rozliczeń od roku 2018 w przypadku ulgi na dzieci należy wydrukować  deklarację L1K (jeżeli ubiegasz się o ulgę na dzieci zgłoś się do nas drogą mailową); w przypadku pracy w Austrii poniżej 6 miesięcy wydrukuj i podpisz deklarację L1i.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Austrii prosimy o kontakt:

mail podatki@mag-tax.pl
tel: 42 6 311 311 lub 690 909 830

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 • BUAK - świadczenie urlopowe
 • PIT36-ZG
 • zmiana adresu w urzędzie
 • zgłoszenie konta bankowego
 • kontakt telefoniczny z urzędem
 • przygotowanie pism urzędowych

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Austrii?

O zwrot podatku z Austrii można ubiegać się do 5 lat wstecz. Do końca roku 2023 można rozliczyć rok 2018.

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

Jeżeli nie dostałeś wezwania z urzędu, nie masz obowiązku rozliczania podatku w Austrii.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z Austrii?

Decyzję w sprawie rozliczenia Twojego podatku otrzymasz z urzędu w Austrii zazwyczaj w ciągu 3-6 miesięcy od daty wysłania deklaracji. Musisz jednak pamiętać, że o terminie decyduje urząd podatkowy a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

Co to jest dokument Lohnzettel?

Jest to dokument od pracodawcy, który mówi o wysokości Twoich zarobków w danym roku podatkowym. Jest on niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z Austrii.

CZY DO ROZLICZENIA Austriackiego PODATKU KONIECZNE SĄ DOKUMENTY Z POLSKICH URZĘDÓW?

Jedyny dokument, jaki musisz nam dostarczyć w celu zwrotu podatku z Austrii to druk unijny EU/EWR (UE/EOG) z Urzędu Skarbowego. Dokument ten nie wymaga tłumaczenia.

W jakiej formie otrzymam zwrot nadpłaconego w Austrii podatku?

Zwrot  podatku z Austrii następuje na wskazane przez Ciebie konto w Polsce, Austrii lub Niemczech.

JAKĄ PROWIZJĘ POBIERACIE ZA ZWROT PODATKU Z AUSTRII?

Za naszą usługę możesz zapłacić wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji:

Opcja A (płatność z góry) - tylko 10% + VAT szacowanej kwoty zwrotu podatku z Austrii, nie mniej niż 110 euro brutto

Opcja B (płatność z dołu) - tylko 15% + VAT odzyskanej kwoty zwrotu podatku Austrii, nie mniej niż 130 euro brutto