Zwrot podatku Austria

O zwrot nadpłaty podatkowej może ubiegać każdy, kto legalnie pracował w Austrii i za którego pracodawca odprowadzał podatek. Rozliczenie możliwe jest do 5 lat wstecz. 

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Austrii jest dokument wystawiony przez pracodawcę – LOHNZETTEL. Jeśli nie posiadasz wymaganego dokumentu, zwróć się do pracodawcy o jego wystawienie.

Istnieje możliwość rozliczenia indywidualnego lub ze współmałżonkiem.

Procedura rozliczeniowa trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

W przypadku, gdy Twoje dochody w Austrii nie przekroczyły 10 000 Euro, możesz odzyskać nawet do 100% zapłaconego podatku.

Etapy rozliczenia podatku z Austrii

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

 1. Pobierz i uzupełnij następujące dokumenty:
 • formularz rejestracyjny
 • umowa zlecenie
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG (musisz udać się z prośbą o uzupełnienie tego dokumentu do swojego Urzędu Skarbowego)
 • deklaracja podatkowa za rok, jaki chcesz rozliczyć (podpisz w polu Unterschrift)

UWAGA! Dla rozliczeń od roku 2018 w przypadku ulgi na dzieci wydrukuj i podpisz deklarację L1K (należy dołączyć po jednym druku na każde dziecko); w przypadku pracy w Austrii poniżej 6 miesięcy wydrukuj i podpisz deklarację L1i.

 • pełnomocnictwa (podpisz w polu Unterschrift)

Do powyższych dokumentów załącz:

 • Lohnzettel 

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń, bądź udaj się do najbliższego oddziału.

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia prowizji.
 2. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeslemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 3. W zależności od opcji płatności, jaką wybrałeś wyślemy Twoją deklarację do właściwego urzędu w Austrii w ciagu kilku dni od potwierdzenia zgłoszenia bądź po uprzednim odnotowaniu prowizji.
 4. Okres oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jeśli w ciągu tego okresu nie otrzymasz zwrotu - skontaktuj się z nami.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Austrii prosimy o kontakt:

email: podatki@mag-tax.pl
Gadu-gadu: 67092978

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Zaświadczenie o dochodach w Polsce, Pełnomocnictwo-konto bankowe, Pełnomocnictwo-korespondencja, Deklaracja).

Do kiedy mogę rozliczyć się z podatku w Austrii?

Rozliczenie z urzędem podatkowym w Austrii, a co za tym idzie, zwrot podatku, na podstawie Lohnzettel możliwe jest do 5 lat wstecz.

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

Jeżeli nie dostałeś wezwania z urzędu, nie masz obowiązku rozliczania podatku w Austrii.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku z Austrii?

Decyzję w sprawie rozliczenia Twojego podatku otrzymasz z urzędu w Austrii zazwyczaj w ciągu 3-6 miesięcy od daty wysłania deklaracji. Musisz jednak pamiętać, że o terminie decyduje urząd podatkowy a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

Co to jest dokument Lohnzettel?

Jest to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy, czyli PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków w Austrii w danym roku podatkowym. Jest niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z Austrii.

W jakiej formie mam dostarczyć wymagane zaświadczenia z polskich urzędów?

Jedyny dokument, jaki musisz nam dostarczyć z polskich urzędów w celu zwrotu podatku z Austrii to druk unijny EU/EWR (UE/EOG) z Urzędu Skarbowego. Dokument ten nie wymaga jednak tłumaczenia.

W jakiej formie otrzymam zwrot nadpłaconego w Austrii podatku?

Zwrot  podatku z Austrii następuje na wskazane przez Ciebie konto w Polsce, Austrii lub Niemczech.

Co to jest Steuer-Nummer?

Steuer-Nummer to Twój numer idetyfikacji podatkowej w Austrii. Znajdziesz go na dokumencie Lohnzettel.

Co to jest Versicherte-Nummer?

Versicherte-Nummer to numer ubezpieczenia socjalnego w Austrii. Na jego podstawie dokonywane jest rozliczenie podatku w Austrii. Znajdziesz go na dokumencie Lohnzettel.

Czy muszę wykazywać dochody z Austrii w polskim Urzędzie Skarbowym?

Tak, wszystkie dochody osiągnięte poza granicami kraju, także zwrot podatku z Austrii powinny być wykazane w polskim Urzędzie Skarbowym. W przypadku dochodów austriackich nie podlegają one jednak opodatkowaniu.

Jaki wpływ na zwrot podatku z Austrii ma ograniczony obowiązek podatkowy?

Osoby, które pracowały na terenie Austrii poniżej 183 dni w danym roku podatkowym podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy. W takim przypadku, jeśli podatnik nie osiągnął dochodów w innych krajach, możemy uzyskać całość potrąconego podatku.

Osoby, które pracowały na terenie Austrii powyżej 183 dni w danym roku podatkowym podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy. W tej sytuacji, aby starać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego warunkiem jest uzyskanie w danym roku podatkowym 90% dochodów na terenie Austrii.