Zwrot podatku Belgia

Rozliczenie i zwrot podatku z Belgii

zwrot podatku z Belgii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 3 lat wstecz (aktualnie za lata 2020 - 2022). Zwrot podatku z Belgii trwa zazwyczaj ok 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu. Całość potrąconego podatku z Belgii podatnik może odzyskać jeśli dochody belgijskie stanowią co najmniej 75% jego całkowitych dochodów w danym roku podatkowym oraz nie przekracza on kwoty wolnej od podatku. 

FICHE I LOONFICHE:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Belgii jest wystawiony przez pracodawcę –FICHE (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - LOONFICHE. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest Fiche (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie Fiche jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Loonfiche, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

BESCHEINIGUNG EU/EWR  ZAŚWIADCZENIE KRAJE UE/EOG:

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do rozliczenia podatku z Belgii jest zaświadczenie Bescheinigung EU/EWR  Zaświadczenie kraje UE/EOG. Jest to dokument na którym wykazywane są dochody osiągane poza granicami Belgii. Aby otrzymać to zaświadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika polskiego Urzędu Skarbowego i zawnioskować  o jego wydanie.

Dokument niestety bardzo rzadko wystawiany jest od ręki, a według terminów urzędowych czas oczekiwania na wydanie wynosi 7 dni roboczych.

Zaświadczenie UE/EOG jest  bezwzględnie wymagane przy każdym rozliczeniu jeżeli osoba pracująca w Belgii, jest jednocześnie zameldowana w Polsce. Na podstawie tego dokumentu belgijski urząd skarbowy wylicza kwalifikację podatkową podatnika. 

ROZLICZENIE PODATKU Z BELGII INDYWIDUALNE I ROZLICZENIE WSPÓLNE:

Rozliczenie podatkowe możesz złożyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem
Rozliczenie indywidualne dotyczy podatników będących stanu wolnego (kawaler/panna), wdowców, rozwodników lub osób będących w związku małżeńskim jednak nie spełniających warunków do rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie wspólne dotyczy tylko podatników będących w związku małżeńskim mających wspólny  adres zameldowania. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Belgii nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. 

OBOWIĄZEK ROZLICZENIA:

Obowiązek rozliczenia podatku z Belgii zachodzi w przypadku, gdy:

 • podatnik miał meldunek w Belgii
 • podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU Z BELGII:

Na rozliczenie podatku z Belgii podatnik ma aż 3 lata (aktualnie lata 2020 - 2022). Rok podatkowy w Belgii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Deklaracje za rok poprzedni rozliczane są od września - wtedy urząd udostępnia nowe deklaracje podatkowe.

Podatnik może otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia. W przesłanym piśmie urząd informuje za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie oraz w jakim terminie musi ono zostać dostarczone do urzędu. 

UWAGA! Takiego wezwania nie można ignorować, ponieważ urząd nalicza wysokie kary pieniężne za nieterminowe rozliczenia.

NUMER PODATKOWY NN:

Numer NN (National Numer) nadawany jest  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Belgii. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. 

Zwrot podatku z Belgii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailpodatki@mag-tax.pl prześlij do nas dokument Fiche/Loonfiche od wszystkich pracodawców wraz z informacją o dochodzie uzyskanym poza Belgią (w przypadku rozliczenia wspólnego podaj również dochody współmałżonka) - sprawdzimy które rozliczenie jest dla Ciebie korzystniejsze.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Belgii oraz kwotą należnej prowizji.  Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie podatku z Belgii za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie Fiche/Loonfiche oraz kopie PIT36 z załącznikiem ZG. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. Po akceptacji rozliczenia przez belgijski urząd skarbowy, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot podatku z Belgii. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W PRZYPADKU ROZLICZENIA WSPÓLNEGO dołącz:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce za dany rok podatkowy
 • akt ślubu na druku unijnym
 • pełnomocnictwo podpisane przez współmałżonka (PLIKI DO POBRANIA)
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG współmałżonka

W PRZYPADKU ULGI NA DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA dołącz:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce za dany rok podatkowy
 • akt urodzenia dziecka na druku unijnym

WAŻNE! Z zaświadczeniem o dochodach w Polsce tj. druk UE/EOG należy udać się do swojego Urzędu Skarbowego z prośbą o jego uzupełnienie.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku z Belgii prosimy o kontakt:

mailpodatki@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 • PIT36-ZG
 • zmiana adresu w urzędzie
 • zgłoszenie konta bankowego
 • kontakt telefoniczny z urzędem
 • przygotowanie pism urzędowych

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Belgii?

O zwrot podatku z Belgii możesz starać się aż do 3 lat wstecz (rok poprzedni rozliczany jest od września - wtedy urząd udostępnia nowe deklaracje).

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

W przypadku osób zameldowanych lub osób które otrzymały wezwanie do rozliczenia należy złożyć deklarację. W przypadku braku rozliczenia urząd może nałożyć na Ciebie karę, od której nie ma możliwości odwołania.

Co to jest Fiche/Loonfiche?

Jest to dokument od pracodawcy, który mówi o wysokości Twoich zarobków w danym roku podatkowym. Jest on niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z Belgii.

Jak długo będę czekać na zwrot podatku z Belgii?

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego w Belgii podatku wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania do Urzędu deklaracji podatkowej.

Czy w rozliczeniu zwrotu podatku z Belgii mogę uwzględnić dzieci?

Tak, możesz uwzględnić dzieci w rozliczeniu zwrotu podatku z Belgii. W przypadku dzieci do 18 roku życia należy dostarczyć nam unijny akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o wspólnym meldunku. Jeśli natomiast Twoje dziecko jest już pełnoletnie jego zarobki nie mogą przekroczyć równowartości kwoty 2830 Euro w danym roku podatkowym.

Czy do rozliczenia belgijskiego podatku konieczne są dokumenty z polskich urzędów?

Tak. W celu rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku w Belgii konieczne jest dostarczenie z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia o uzyskanych dochodach EU/EWR (UE/EOG). Ponadto, jeśli pracowałeś również w innych krajach poza Polską i Belgią musisz dostarczyć nam kopię deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Czy jest możliwość oszacowania kwoty zwrotu podatku z Belgii?

Tak, na podstawie Fiche/Loonfiche oraz informacji o Twoich dochodach w Polsce oszacujemy, jaki zwrot podatku z Belgii przysługuje Ci z belgijskiego urzędu.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Belgii?

Możliwą formą zwrotu podatku z Belgii jest przelew na konto złotówkowe w Polsce.

W jakiej sytuacji mogę otrzymać całość pobranego podatku z Belgii?

Jeśli dochody belgijskie stanowią 75% ogółu Twoich dochodów w danym roku podatkowym oraz kwota dochodu w Belgii nie przekroczyła 6570 Euro otrzymasz zwrot całego pobranego podatku.