Zwrot podatku Belgia

O zwrot nadpłaty podatkowej może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała w Belgii i za którą pracodawca odprowadzał podatek. Rozliczenie możliwe jest do 3 lat wstecz (rok poprzedni rozliczany jest od  września - wtedy to urząd udostępnia nowe deklaracje).

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Belgii jest dokument wystawiony przez pracodawcę – FICHE/LOONFICHE. Jeśli nie posiadasz wymaganego dokumentu, zwróć się do pracodawcy o jego wystawienie.

W przypadku, gdy chcesz się rozliczyć na podstawie LOONFICHE, czyli miesięcznych zestawień, musisz posiadać wszystkie odcinki.

Procedura rozliczeniowa trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Etapy rozliczenia podatku z Belgii

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

 1. Pobierz i uzupełnij następujące dokumenty:
 • umowa zlecenie
 • formularz rejestracyjny
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG (musisz udać się z prośbą o uzupełnienie tego dokumentu do swojego Urzędu Skarbowego)
 • pełnomocnictwa (podpisz w polu Handtekening van de klant)

Do powyższych dokumentów załącz:

 • Fiche lub wszystkie odcinki Loonfiche

Jeśli chcesz rozliczyć się ze współmnałżonkiem dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce za dany rok podatkowy
 • akt ślubu na druku unijnym
 • pełnomocnictwo podpisane przez współmałżonka (do pobrania poniżej)
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG współmałżonka

Jeśli chcesz odliczyć ulgę na dziecko poniżej 18 roku życia dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce za dany rok podatkowy
 • akt urodzenia dziecka na druku unijnym.

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

Doradztwo Finansowe MAG-TAX

ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń, bądź udaj się do najbliższego oddziału.

 1. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 2. Twoją deklarację wyślemy do właściwego urzędu w Belgii po odnotowaniu wpłaty wstępnej.
 3. Okres oczekiwania na zwrot podatku wynosi do 6 miesięcy.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Belgii prosimy o kontakt:

email podatki@mag-tax.pl
Gadu-gadu 67092978

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Zaświadczenie o dochodach, Pełnomocnictwo-konto, Pełnomocnictwo- korespondencja).

Do kiedy mogę rozliczać się z podatku w Belgii?

Rozliczenie z urzędem podatkowym w Belgii na podstawie Fiche (Loonfiche) możliwe jest do 3 lat wstecz, aczkolwiek rozliczenie podatku za rok poprzedni możliwe jest dopiero od września.

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

W przypadku, gdy nie złożysz deklaracji w belgijskim urzędzie może zostać naliczona Ci kara bez możliwości jej późniejszego anulowania.

Co to jest Fiche?

Fiche to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy, czyli PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków w Belgii w danym roku podatkowym. Na dokumencie tym podana jest również wartość zapłaconych podatków u danego pracodawcy, a także szereg Twoich danych personalnych oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do odzyskania zwrotu podatku nadpłaconego w Belgii.

Co to jest Loonfiche?

Loonfiche to miesięczne zestawienie Twoich zarobków u danego pracodawcy. Zawiera ono również wartość zapłaconych podatków, a także szereg Twoich danych personalnych oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do odzyskania Twojego podatku.

UWAGA:
Rozliczenie zwrotu podatku w Belgii na podstawie Loonfiche możliwe jest w sytuacji, gdy posiadasz wszystkie odcinki.

Jak długo będę czekał na zwrot podatku z Belgii?

Zazwyczaj oczekiwany czas na zwrot nadpłaconego w Belgii podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wyjątek stanowi poprzedni rok podatkowy, który można rozliczać dopiero od września następnego roku, zaś decyzje w sprawie wysokości zwrotu wysyłane są przez urząd w czerwcu.

Czy mogę rozliczyć się indywidualnie czy muszę ze współmałżonkiem?

W Belgii istnieje zarówno możliwość indywidualnego jak i wspólnego rozliczenia. Możemy sprawdzić, które rozliczenie byłoby dla Ciebie korzystniejsze.

Czy w rozliczeniu zwrotu podatku z Belgii mogę uwzględnić dzieci?

Tak, możesz uwzględnić dzieci w rozliczeniu zwrotu podatku z Belgii. W przypadku dzieci do 18 roku życia nalezy dostaczyć nam unijny akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o wspólnym meldunku. Jeśli natomiast Twoje dziecko jest już pełnoletnie jego zarobki nie mogą przekroczyć równowartości kwoty 2830 Euro w danym roku podatkowym.

Czy do rozliczenia belgijskiego podatku konieczne jest przedstawienie jakiś dokumentów z polskich urzędów?

Tak. W celu rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku w Belgii konieczne jest dostarczenie z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia o uzyskanych dochodach EU/EWR (UE/EOG). Ponadto, jeśli pracowałeś również w innych krajach poza Polską i Belgią musisz dostarczyć nam kopię deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Czy jest możliwość oszacowania kwoty zwrotu podatku z Belgii?

Tak, na podstawie Fiche/Loonfiche oraz informacji o Twoich dochodach w Polsce oszacujemy, jaki zwrot podatku z Belgii przysługuje Ci z belgijskiego urzędu.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Belgii?

Możliwą formą zwrotu podatku z Belgii jest przelew na konto złotówkowe w Polsce.

Czy muszę wykazywać dochody z Belgii w polskim Urzędzie Skarbowym?

Tak, wszystkie dochody osiągnięte poza granicami kraju, róznież zwrot podatku z Belgii powinny być wykazane w polskim Urzędzie Skarbowym. W przypadku dochodów belgijskich podlegają one opodatkowaniu.

Ile podatku odzyskam z belgijskiego urzędu?

Odzyskasz zwrot podatku pobranego w Belgii w wysokości 100%, jeśli Twoje dochody w Belgii stanowią 75% ogółu Twoich dochodów w danym roku podatkowym oraz kwota dochodu w Belgii nie przekroczyła 6570 Euro.

Kogo obejmuje obowiązek rozliczeniowy w Belgii?

Osoby zameldowane na terenie Belgii mają obowiązek rozliczenia się z belgijskim urzędem skarbowym każdego roku. Otrzymane wezwanie do rozliczenia lub deklaracja podatkowa z Belgii są obligatoryjne do złożenia zeznania podatkowego także dla osób, które nie pracowały w Belgii w danym roku podatkowym.