Zwrot podatku Dania

Rozliczenie i zwrot podatku z Danii

Rozliczenie podatku z Danii jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały legalnie w tym kraju w poprzednim roku podatkowym. Odwołania / korekty można składać do 3 lat i 4 miesięcy wstecz od wydania decyzji. Do 1 maja 2023 można napóźniej rozliczyć rok 2019. Decyzja określająca zwrot podatku z Danii wystawiana jest od razu w przypadku rozliczeń elektronicznych lub w okresie do 3 miesięcy w przypadku rozliczenia papierowego. Odwołania i korekty za lata poprzednie rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec  wydłużeniu.

OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Pod ograniczony obowiązek podatkowy podlegają osoby, które przebywały w Danii krótki okres czasu (do 6 miesięcy), nie posiadały stałego miejsca pracy i których ośrodek życia znajduje się w Polsce.

Pod nieograniczony obowiązek podatkowy podlegają osoby zatrudnione w Danii na stałe, w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Podatnikom przysługuje wtedy  osobista ulga podatkowa Personfradrag.

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU Z DANII:

 • do 1 maja - rozliczenia podatkowe dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii  (osoby przebywające w Danii poniżej 6 miesięcy)
 • do 1 lipca - rozliczenia podatkowe dla osób z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii (osoby przebywające w Danii powyżej 6 miesięcy lub mające status rezydenta)

ODLICZENIA OD PODATKU Z DANII:

 • Cross border – rozliczenie wspólne - ulga dla podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy. Ulgę można odliczyć, jeśli dochód uzyskany w Danii wynosi min. 75% ogółu dochodów podatnika w danym roku. Ważne jest, by zarobki współmałżonka w Polsce nie przekroczyły kwoty 24 tysięcy złotych. Do rozliczenia należy dostarczyć kopię unijnego aktu małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem (przetłumaczone na język angielski lub duński) oraz zaświadczenia o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego współmałżonków (tzw. dokument EU/EOG).
 • przejazdy między miejscem zamieszkania w Danii, a miejscem zamieszkania w Polsce (w dwie strony)
 • dojazdy do pracy z miejsca pobytu w Danii do miejsca wykonywania pracy (jeżeli droga do pracy wyniosła powyżej 24 km w obie strony dziennie)
 • przekraczanie płatnych mostów - jeżeli podczas dojazdów do pracy podatnik przekraczał mosty Great Belt lub Øresund
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia 

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

CPR to 10 cyfrowy numer identyfikacyjny, nadawany każdej osoba ktora legalnie pracuje w Danii. Pierwsze 6 cyfr to data urodzenia podatnika, natomiast ostatnia wskazuje na płeć podatnika – parzyste to kobiety, nieparzyste – mężczyźni. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. Podatnik może znaleźć go na dokumentach z urzędu.

ARSOPGORELSE jest to wstępne rozliczenie podatkowe przesyłane przez duński urząd SKAT. Dokument ten jest wysyłany na adres klienta zarejestrowany w urzędzie lub można pobrać go logując się do strony urzędu kodami TastSelv lub NemID

LONSEDDEL/OPLYSNINGSSEDDEL to dokumenty wystawiane przez pracodawcę (odpowiednik polskiego PIT-11). Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

NEMKONTO to rachunek bankowy zarejestrowany w systemie urzędu na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii. Jako NemKonto można zgłosić polskie konto bankowe. Usługa zgłoszenia NemKonto jest bezpłatna w przypadku podpisania umowy na rozliczenie podatku z Danii.

KODY TASTSELV/ NEMID/ MITID kody do rozliczenia elektronicznego. Jeśli klient nie posiada kodów to zamawiamy je dla niego bezpłatnie w ramach umowy o zwrot podatku z Danii.

UWAGA! Bardzo ważne jest aby Twój aktualny adres  zamieszkania został zgłoszony w SKAT. Podczas zamawiania kodów nie ma możliwośći wpisania adresu. 

ROZLICZENIE DOCHODÓW DUŃSKICH W POLSCE:

Pracując w Danii od 2021 podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów duńskich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Danii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody duńskie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku z Danii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres maillodz@mag-tax.pl prześlij do nas kopię Arsopgorelse wraz z uzupełnionym formularzem danych z naszej strony internetowej (PLIKI DO POBRANIA).
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Danii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem to pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopię Arsopgorelse (wstępne roczne rozliczenie podatkowe wystawione przez SKAT), paski wypłat od pracodawcy, kopię kontraktu, kody TastSelv, NemID lub MitID. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: Doradztwo Finansowe MAG-TAX ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia kompletu dokumentów zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji  przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. 
 7. Zwrot podatku z Danii zostanie wypłacony twoje konto  zarejestrowane jako NemKonto.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Danii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Inne usługi, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 • zmiana adresu w urzędzie
 • rejestracja konta - NemKonto

O szczegóły pytaj w biurze Mag-Tax.

Do kiedy mogę rozliczyć się z podatku?

W Danii obowiązują dwa terminy rozliczenia:

- do 1 maja  - rozliczenia podatkowe dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii

- do 1 lipca  - rozliczenia podatkowe dla osób z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii

Do ilu lat wstecz mogę rozliczyć się z podatku w Danii?

W Danii masz obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok. Jest jednak możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego do 3 lat i 4 miesięcy wstecz od wydania decyzji. Do 1 maja 2023 można najpóźniej rozliczyć rok 2019.

Jakie dokumenty są niezbędne do zwrotu podatku z Danii?

Abyśmy mogli dokonać rozliczenia zwrotu Twojego podatku w Danii musisz dostarczyć nam dokument Arsopgorelse.

Co to jest Arsopgorelse?

Dokument Arsopgorelse to decyzja podatkowa wystawiana przez urząd duński i wysyłana na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii. Zawiera informację o wysokości zwrotu lub ewentualnej dopłaty.

Kiedy otrzymam decyzję z duńskiego urzędu?

Decyzji o wysokości zwrotu podatku w Danii w przypadku rozliczenia elektronicznego możesz spodziewać od razu po rozliczeniu.

Czy przysługują mi jakieś ulgi lub odliczenia?

Tak. Możesz odliczyć koszty dojazdu do pracy, koszty zakwaterowania oraz koszty wyżywienia (udokumentowane na rachunkach). Wszystkie te odliczenia wpływają korzystnie na zwrot z podatku z Danii.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Danii?

Zwrot podatku z Danii możesz otrzymać na zarejestrowane NemKonto w Danii lub w Polsce.

 

Czy w Danii można rozliczać się elektronicznie?

Tak, jest taka możliwość. W tym celu musisz nam dostarczyć kody TastSelv, NemID lub MitID. Jeśli ich nie posiadasz, możemy je dla Ciebie bezpłatnie zamówić.