Zwrot podatku Holandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Holandii

O zwrot podatku z Holandii możesz starać się aż do 5 lat wstecz. Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii jest dokument wystawiony przez pracodawcę – JAAROPGAVE.

W Holandii istnieje możliwość rozliczenia wspólnie z partnerem fiskalnym.

Urząd ma od 3 miesięcy do 3 lat na wydanie decyzji podatkowej. Nasza firma wraz z deklaracją wysyła do holenderskiego urzędu prośbę o wydanie decyzji wstępnej, dzięki czemu decyzje wydawane są nawet do 6 miesięcy.

Obowiązek rozliczenia podatku z Holandii zachodzi w przypadku, gdy:

 • kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 euro
 • przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 45 euro
 • otrzymałeś wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej

Od roku 2015 urząd holenderski dokonał podziału podatników zagranicznych na podatnika zagranicznego (bez prawa do ulg) oraz kwalifikowanego podatnika zagranicznego.

Aby zostać kwalifikowanym podatnikiem zagranicznym trzeba jednocześnie spełniać następujące warunki:

 • być obywatelem państwa Unii Europejskiej
 • co najmniej 90% swego ogólnego dochodu pozyskać na terenie Holandii

Ponadto do rozliczeń podatkowych należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, na którym widnieją dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku podatkowym.

Etapy rozliczenia - zwrot podatku z Holandii

 1. Mailowo na adres lodz@mag-tax.pl prześlij do nas dokument Jaaropgave od wszystkich pracodawców, dokładne daty pracy w Holandii, informację o dochodzie uzyskanym poza Holandią, informację czy byłeś zameldowany w Holandii oraz datę urodzenia.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Holandii oraz kwotą należnej prowizji.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie Jaaropgave.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 6. Przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. Po akceptacji rozliczenia przez holenderski urząd skarbowy, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku z Holandii na zgłoszone konto bankowe. Pamiętaj aby do rozliczenia dostarczyć zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 3 miesiące.

Inne usługi

 • Heffingskorting - rozłąkowe
 • Zorgtoeslag - dodatek do ubezpieczenia
 • zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) i dodatek na dziecko (Kindgebonden Budget) - więcej informacji w zakładce DODATKOWE ŚWIADCZENIA
 • zamknięcie konta w Holandii
 • uzyskanie świadectwa pracy
 • zmiana adresu w urzędzie
 • rejestracja konta w urzędzie
 • nadanie numeru SOFI dla partnera fiskalnego

O szczegóły zapytaj w biurze MAG-TAX!

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Holandii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Holandii?

zwrot podatku z Holandii można ubiegać się do 5 lat wstecz. Do końca roku 2021 można rozliczyć rok 2016.

Jak długo muszę czekać na zwrot podatku z Holandii?

Decyzja o przyznaniu zwrotu podatku z Holandii może zostać wydana w terminie do 3 lat. Firma MAG-TAX do każdej wysyłanej deklaracji dołącza prośbę o wydanie decyzji wstępnej, co w większości przypadków skraca czas oczekiwania na wypłatę z urzędu.

UWAGA!
Podane powyżej terminy mają charakter deklaratywny, czas rozpatrywania deklaracji podatkowych zależy tylko i wyłącznie od urzędu holenderskiego.

Co to jest Jaaropgave?

Jaaropgave to dokument wystawiany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego lub zakończeniu zatrudnienia. Wskazane są na nim sumy uzyskanych dochodów oraz zapłaconego podatku. Dokument ten pracodawca powinien wystawić i przekazać pracownikowi do połowy marca. Jaaropgaaf powinien zostać wystawiony oddzielnie przez każdego z pracodawców.  Jest on niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z Holandii.

Do czego służą numery BSN i SOFI?

BSN (do roku 2007 zwany SOFI) to numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP), jego posiadanie jest konieczne dla wszczęcia procedury zwrotu podatku z Holandii.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Holandii?

Zwrot nadpłaty podatkowej w Holandii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii oraz za którą pracodawca odprowadzał podatek.

WAŻNE! Przed rozliczeniem bezpłatnie szacujemy przewidywaną kwotę zwrotu podatku z Holandii.

W jaki sposób otrzymam pieniądze ze zwrotem podatku w Holandii?

Po wydaniu decyzji urząd skarbowy dokona przelewu ze zwrotem podatku z Holandii na zarejestrowane w swoim systemie konto bankowe podatnika. Konto może być prowadzone zarówno w banku w Holandii, jak również w Polsce.

Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej?

Zapłata wynagrodzenia za naszą usługę uzależniona jest od kwoty zwrotu, tj:

 • 350 PLN przy zwrocie od 0,00 euro do 200,00 euro
 • 450 PLN przy zwrocie od 201,00 euro do 500,00 euro
 • 550 PLN przy zwrocie od 501,00 euro do 800,00 euro
 • 650 PLN przy zwrocie od 801,00 euro do 1200,00 euro
 • w przypadku, gdy szacowany zwrot podatku jest powyżej 1200,00 euro prowizja wynosi 10% + VAT

Co to jest rozłąkowe?

Heffingskorting - ulga zwana potocznie "rozłąkowym" to nic innego, jak możliwość wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym.