Zwrot podatku Holandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Holandii

zwrot podatku z Holandii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie i uzyskanie zwrotu podatku z Holandii możliwe jest aż do 5 lat wstecz (aktualnie za lata 2019 - 2023). Urząd ma od 3 miesięcy do 3 lat na wydanie decyzji podatkowej. Nasza firma wraz z deklaracją wysyła do holenderskiego urzędu skarbowego prośbę o wydanie decyzji wstępnej, dzięki czemu decyzje wydawane są nawet w ciągu 6 miesięcy.

JAAROPGAVE I SALARIS:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Holandii jest wystawiony przez pracodawcę – JAAROPGAVE (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - SALARIS. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu (Loon loonbelasting/volksverzekering) oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy (Ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekering (loonheffing)).

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest Jaaropgave (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie Jaaropgave jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Salaris, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

NUMER PODATKOWY BSN:

Numer BSN (Burger Service Nummer) -  to 9-cyfrowy numer nadawany  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Holandii. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH - PODATNIK ZAGRANICZNY KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO ULG - FORMULARZ UE/WE:

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny przy rozliczeniu podatku dochodowego z Holandii jest Zaświadczenie o dochodach - Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg - Formularz UE/WE. Jest to dokument na którym wykazywane są dochody osiągane poza granicami Holandii. Aby otrzymać to zaświadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika polskiego Urzędu Skarbowego i zawnioskować  o jego wydanie.

Dokument niestety bardzo rzadko wystawiany jest od ręki, a według terminów urzędowych czas oczekiwania na wydanie wynosi 7 dni roboczych.

Zaświadczenie o dochodach - Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg - Formularz UE/WE jest  bezwzględnie wymagane przy każdym rozliczeniu jeżeli osoba pracująca w Holandii, jest jednocześnie zameldowana w Polsce. Na podstawie tego dokumentu holenderski urząd skarbowy wylicza kwalifikację podatkową podatnika. 

DEKLARACJE PODATKOWE:

Holenderski urząd Belastingdienst wyróżnia trzy rodzaje formularzy deklaracji podatkowych:

 • Formularz C dla osób niezameldowanych w Holandii 
 • Formularz M dla osób zameldowanych niepełny rok w Holandii 
 • Formularz P dla osób zameldowany pełny rok w Holandii

UWAGA! Jeżeli byłeś zameldowany w Holandii  przez cały lub niepełny rok podatkowy Twoje rozliczenie musi 
zostać wykonane na formularzu M lub P. Druki te są specjalnie zamawiane dla adres podatnika z Urzędu!

ROZLICZENIE INDYWIDUALNE I ROZLICZENIE Z PARTNEREM FISKALNYM (ROZŁĄKOWE):

Od 2023 ulga rozłąkowe Heffingskorting  została zlikwidowana. Nadal można jednak ubiegać się o nią za lata 2019-2022.

Rozliczenie podatkowe możesz złożyć indywidualnie lub wspólnie z partnerem fiskalnym.
Rozliczenie indywidualne dotyczy podatników będących stanu wolnego (kawaler/panna), wdowców, rozwodników lub osób będących w związku małżeńskim jednak nie spełniających warunków do rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie wspólne - rozłąkowe - algemene heffingskorting dotyczy podatników będących w związku małżeńskim i nie tylko. Parterem fiskalnym może być zarówno małżonek, rodzic czy rodzeństwo podatnika. 

Partnerem fiskalnym może być każda osoba, która w danym roku spełniała wszystkie poniższe warunki:

 • ty i twój partner byliście zameldowani pod wspólnym adresem przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • ani ty, ani twój partner nie byliście w tym czasie w związku małżeńskim z inną osobą,
 • ty i twój partner mieliście ukończone 18 lat,

i dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • ty i twój partner mieliście wspólnie dziecko, lub jedno z was adoptowało dziecko drugiego partnera,
 • oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości w której byliście zameldowani w tym czasie.

OBOWIĄZEK ROZLICZENIA PODATKU Z HOLANDII:

Obowiązek rozliczenia podatku z Holandii zachodzi w przypadku, gdy:

 • kwota przewidywanego zwrotu podatku jest wyższa niż 14 euro
 • przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 45 euro
 • otrzymałeś wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej

UWAGA! Podatnicy, którzy otrzymali z holenderskiego urzędu skarbowego druk o nazwie Aangifte C, M, P, T lub pismo z wezwaniem do rozliczenia są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego. Takiego wezwania nie można ignorować, ponieważ urząd nalicza wysokie kary pieniężne za nieterminowe rozliczenia.

PODATNIK ZAGRANICZNY I KWALIFIKOWANY PODATNIK ZAGRANICZNY:

Od roku 2015 urząd holenderski dokonał podziału podatników zagranicznych na podatnika zagranicznego (bez prawa do ulg) oraz kwalifikowanego podatnika zagranicznego.

Aby zostać kwalifikowanym podatnikiem zagranicznym trzeba jednocześnie spełniać następujące warunki:

 • być obywatelem państwa Unii Europejskiej
 • co najmniej 90% swego ogólnego dochodu pozyskać na terenie Holandii

ZWROT PODATKU HOLANDIA - TERMIN ROZLICZENIA:

Na rozliczenie podatku dochodowego z Holandii podatnik ma aż 5 lat (aktualnie lata 2019-2023). Rok podatkowy w Holandii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

ROK 2019 - można rozliczyć do 31 grudnia 2024 roku

ROK 2020 - można rozliczyć do 31 grudnia 2025 roku

ROK 2021 - można rozliczyć do 31 grudnia 2026 roku

ROK 2022 - można rozliczyć do 31 grudnia 2027 roku

ROK 2023 - można rozliczyć do 31 grudnia 2028 roku

ULGA NA DZIECKO:

Holenderski Belastingdienst uznał możliwość odliczenia ulgi na dziecko (do 12- go roku życia) w rozliczeniach podatkowych Polaków pracujących w Holandii.

Dzięki wprowadzonej uldze można korygować roczne zeznania podatkowe do 5 lat wstecz i otrzymać dodatkowe pieniądze.

Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy samotnie wychowujący dziecko jak i posiadający partnera fiskalnego. Warunkiem otrzymania ulgi (Inkomensafhankelijke combinatiekorting) jest posiadanie wspólnego meldunku z dzieckiem w danym roku podatkowym przez okres min. 6 miesięcy.

Prawo do ulgi posiadają te osoby, których roczny dochód brutto (praca, zasiłek) wynosi więcej niż:

ROK 2019 -  4993 euro

ROK 2020 - 5073 euro

ROK 2021 - 5154 euro

ROK 2022 - 5220 euro

ROK 2023 - 5548 euro

ROK 2024 - 6073 euro

Roczny dochód brutto to suma dochodów z zatrudnienia w całej Unii Europejskiej.

ROZLICZENIE DOCHODÓW HOLENDERSKICH W POLSCE:

Pracując w Holandii podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów holenderskich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Holandii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody holenderskie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Etapy rozliczenia - zwrot podatku z Holandii

 1. Mailowo na adres maillodz@mag-tax.pl prześlij do nas dokument Jaaropgave od wszystkich pracodawców lub paski wypłat Salaris, dokładne daty pracy w Holandii, informację o dochodzie uzyskanym poza Holandią, informację czy byłeś zameldowany w Holandii oraz datę urodzenia.
  UWAGA! Jeżeli posiadasz dziecko w wieku do 12- go roku życia i jesteś z nim zameldowany pod wspólnym adresem podaj do szacowania datę jego urodzenia. Sprawdzimy czy przysługuje Ci dodatkowa ulga na dziecko.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Holandii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie Jaaropgave. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. Po akceptacji rozliczenia przez holenderski urząd skarbowy, otrzymasz zwrot podatku z Holandii na zgłoszone konto bankowe. Pamiętaj aby do rozliczenia dostarczyć zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 2 miesiące. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową - Voorlopige Aanslag / Aanslag. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 • Heffingskorting - rozłąkowe
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting - ulga na dziecko
 • Zorgtoeslag - dodatek do ubezpieczenia
 • uzyskanie świadectwa pracy
 • zmiana adresu w urzędzie
 • rejestracja konta w urzędzie
 • nadanie numeru SOFI dla partnera fiskalnego

O szczegóły zapytaj w biurze MAG-TAX!

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Holandii prosimy o kontakt:

mail lodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Do kiedy mogę rozliczyć podatek z Holandii?

zwrot podatku z Holandii można ubiegać się do 5 lat wstecz.

ROK 2019 - można rozliczyć do 31 grudnia 2024 roku

ROK 2020 - można rozliczyć do 31 grudnia 2025 roku

ROK 2021 - można rozliczyć do 31 grudnia 2026 roku

ROK 2022 - można rozliczyć do 31 grudnia 2027 roku

ROK 2023 - można rozliczyć do 31 grudnia 2028 roku

Jak długo muszę czekać na zwrot podatku z Holandii?

Decyzja o przyznaniu zwrotu podatku z Holandii może zostać wydana w terminie do 3 lat. Firma MAG-TAX do każdej wysyłanej deklaracji dołącza prośbę o wydanie decyzji wstępnej, co w większości przypadków skraca czas oczekiwania na wypłatę z urzędu.

UWAGA!
Podane powyżej terminy mają charakter deklaratywny, czas rozpatrywania deklaracji podatkowych zależy tylko i wyłącznie od urzędu holenderskiego.

Co to jest Jaaropgave?

Jaaropgave to dokument wystawiany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego lub zakończeniu zatrudnienia. Wskazane są na nim sumy uzyskanych dochodów oraz zapłaconego podatku. Dokument ten pracodawca powinien wystawić i przekazać pracownikowi do połowy marca. Jaaropgaaf powinien zostać wystawiony oddzielnie przez każdego z pracodawców.  Jest on niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z Holandii.

Do czego służą numery BSN i SOFI?

BSN (do roku 2007 zwany SOFI) to numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego PESEL), jego posiadanie jest konieczne dla wszczęcia procedury zwrotu podatku z Holandii.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Holandii?

Zwrot nadpłaty podatkowej w Holandii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii oraz za którą pracodawca odprowadzał podatek.

WAŻNE! Przed rozliczeniem bezpłatnie szacujemy przewidywaną kwotę zwrotu podatku z Holandii.

W jaki sposób otrzymam pieniądze ze zwrotem podatku w Holandii?

Po wydaniu decyzji urząd skarbowy dokona przelewu ze zwrotem podatku z Holandii na zarejestrowane w swoim systemie konto bankowe podatnika. Konto może być prowadzone zarówno w banku w Holandii, jak również w Polsce.  Pamiętaj aby do rozliczenia dostarczyć zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 2 miesiące.

 

 

Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej?

Zapłata wynagrodzenia za naszą usługę płatna jest z góry przed rozliczeniem wynosi 10% + VAT wartości skalkulowanego zwrotu podatku jednak nie mniej niż 120 euro brutto.

Co to jest rozłąkowe?

Heffingskorting - ulga zwana potocznie "rozłąkowym" to nic innego, jak możliwość wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym.