Zwrot podatku Irlandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Irlandii

zwrot podatku z Irlandii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Zwrot podatku z Irlandii możliwy jest aż do 4 lat wstecz (aktualnie za lata 2019 - 2022) oraz za rok aktualny 2023 (w przypadku, gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać). Zwrot podatku z Irlandii trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu. Całość potrąconego podatku z Irlandii podatnik może odzyskać jeśli  jego dochody  nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. 

P45 to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy. Pracownik powinien otrzymać go  za każdym razem, kiedy kończy pracę w danej firmie w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego.

P60 to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy (odpowiednik polskiego PIT11). Pracownik powinien otrzymać go na koniec roku podatkowego.

STATEMENT OF EARNINGS to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy. Zastąpił dokumenty P45 i P60.

EMPLOYMENT DETAIL SUMMARY to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy. Dostępny do pobrania na koncie podatnika w serwisie Revenue's myAccount Service.

PAYSLIP  to pasek wypłaty wystawiany przez pracodawcę.

PAYE to podatek dochodowy w Irlandii (Pay As You Earn czyli „płać, gdy zarobisz”)

PPS NUMBER (Personal Public Service Number) to numer nadawany  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Irlandii. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. 

UWAGA! Od 2019 roku pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania i przekazywania dokumentów P45 i P60 pracownikowi. Dokumenty podsumowujące dochody za rok 2019 będą udostępniane na indywidualnym koncie podatnika w urzędzie (Revenue's myAccount Service) po zakończonym roku podatkowym. Można również uzyskać papierową wersję dokumentu End of Year Statement w lokalnym oddziale Revenue.

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie podatku w Irlandii jest P45, P60, Statement of Earnings lub Employment Detail Summary. Rozliczenie na podstawie tych dokumentów jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Payslip, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

OBOWIĄZEK PODATKOWY W IRLANDII:

Obowiązek podatkowy w Irlandii posiadają jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Pozostali podatnicy nie mają obowiązku rozliczenia jednak może on okazać się dla nich korzystny i mogą uzyskać zwrot podatku z Irlandii.

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU W IRLANDII:

Rok podatkowy w Irlandii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Zeznanie podatkowe można składać przez cały rok. Rozliczenie podatku w Irlandii możliwe jest aż do 4 lat wstecz (aktualnie za lata 2019 - 2022) oraz za rok aktualny 2023 (w przypadku, gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać).

FORMY ZWROTU PODATKU Z IRLANDII:

 • przelew bankowy na konto złotówkowe w Polsce
 • przelew bankowy na konto walutowe
 • czek papierowy, który w Polsce można spieniężyć w Banku Pekao S.A.

UWAGA! Przy zgłaszaniu konta niezbędne jest podanie numerów IBAN oraz SWIFT.

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z IRLANDII W POLSCE:

Pracując w Irlandii od 2020 roku podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów irlandzkich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Irlandii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody irlandzkie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku z Irlandii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailzwrot@mag-tax.pl prześlij do nas P45, P60, Statement of Earnings lub ostatnie payslipy od wszystkich pracodawców.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Irlandii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopie dokumentów od pracodawców. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu.
 7. Po akceptacji rozliczenia przez urząd, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku z Irlandii. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Irlandii prosimy o kontakt:

mailzwrot@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

 

DO KIEDY MOGĘ ROZLICZYĆ PODATEK Z IRLANDII?

zwrot podatku z Irlandii można ubiegać się za 4 poprzednie lata oraz za rok aktualny (w przypadku, gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać).

Jakie dokumenty niezbędne są do ubiegania się o zwrot podatku z irlandii?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii niezbędne jest przedstawienie dokumentów podsumowujących dochody w danym roku podatkowym, może to być m.in.  P45, P60Statement of Earnings lub ostatnie payslipy od pracodawcy.

Co to jest PPS (Personal Public Service)?

Jest to Twój osobisty numer identyfikacji podatkowej.
UWAGA: Do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru PPS.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P45). Zawiera on informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku.

Co to jest formularz P50?

Formularz P50 (FIRST CLAIM FOR TAX REPAYMENT DURING UNEMPLOYMENT) jest dokumentem, który przedkłada się w Urzędzie Skarbowym, będąc osobą bezrobotną, czyli nie zatrudnioną na terenie Irlandii.

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Zawiera on potwierdzenie szczegółów płacy pracownika, podatku i składek PRSI za dany rok podatkowy. Formularz ten musi być wystawiony wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia w dniu 31 grudnia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P60).

Co to jest Statement of Earnings?

Statement of Earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twojego dochodu i kwocie potrąconego podatku (pismo wystawiane na papierze firmowym - podpisane i opieczętowane). Oryginał tego dokumentu może zastąpić formularz P45/P60.

Ile muszę czekać na zwrot podatku z Irlandii?

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Czasem termin ten jest krótszy. W przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów proces zwrotu podatku trwa dłużej, w zależności od czasu w jakim urząd uzyska potrzebne dane bezpośrednio od pracodawcy.
Ważne: niestety nie mamy wpływu na tryb pracy poczty ani urzędu skarbowego, dlatego też nie możemy zagwarantować, że otrzymasz swój zwrot podatku z Irlandii w terminie do 3 miesięcy.

Ile procent nadpłaconego w Irlandii podatku odzyskam?

Otrzymasz zwrot 100% zapłaconego podatku dochodowego w Irlandii pod warunkiem, że Twoje dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty, która na każdy rok ustalana jest przez urząd podatkowy.

Co to jest Tax Credit?

Tax Credit  jest to tzw. ulga podatkowa, która służy zmniejszeniu zobowiązania podatkowego w Irlandii. Przy podjęciu pierwszej pracy w Irlandii otrzymasz Certyfikat Ulg Podatkowych (Certificate of Tax Credits). W nim zawarte są informacje niezbędne dla pracodawcy dotyczące limitu stawek podatkowych.

Jaki jest koszt usługi związanej z odzyskaniem podatku z Irlandii?

Do wyboru masz dwie opcje płatności:

 • opcja A (płatność z góry) - jest to 10% + VAT od szacowanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 100 euro brutto
 • opcja B (płatność z dołu) - jest to 15% + VAT od otrzymanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 110 euro brutto

W przypadku rozliczenia na podstawie ostatniego payslipa pobierana jest dodatkowa opłata wysokości 30 euro brutto.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Irlandii?

Jeśli wybierzesz opcję płatności z góry zwrot podatku z Irlandii możesz otrzymać w formie czeku na wskazany przez Ciebie adres, bądź też przelewem na Twoje konto.