Zwrot podatku Irlandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Irlandii

Rok podatkowy w Irlandii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. O zwrot podatku z Irlandii można ubiegać się za 4 poprzednie lata oraz za rok aktualny (w przypadku, gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać).

Zeznanie podatkowe można składać przez cały rok.

Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się rozliczenia podatku z Irlandii jest P45 lub P60, ewentualnie Statement of Earnings otrzymane od każdego z pracodawców. Jeśli nie masz tych dokumentów i nie jesteś w stanie ich uzyskać, rozliczenia można także dokonać na podstawie ostatnich payslipów.

WAŻNE! Od 2019 roku pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania i przekazywania dokumentów P45 i P60 pracownikowi. Dokumenty podsumowujące dochody za rok 2019 będą udostępniane na indywidualnym koncie podatnika w urzędzie (Revenue's myAccount Service) po zakończonym roku podatkowym. Można również uzyskać papierową wersję dokumentu End of Year Statement w lokalnym oddziale Revenue.

Uzyskanie zwrotu podatku trwa zazwyczaj ok. 3-6 miesięcy choć ten okres może być nieco krótszy. Jeśli rozliczenie dokonywane jest na podstawie payslipów procedura może się jednak nieco wydłużyć. Jeśli Twoje dochody w Irlandii nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku odzyskasz 100% zapłaconego podatku dochodowego.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku z irlandii

 1. Mailowo na adres zwrot@mag-tax.pl prześlij do nas P45, P60, lub ostatnie payslipy od wszystkich pracodawców.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Irlandii oraz kwotą należnej prowizji.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA).
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu.
 7. Po akceptacji rozliczenia przez urząd, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku z Irlandii.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Irlandii prosimy o kontakt:

mailzwrot@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

 

DO KIEDY MOGĘ ROZLICZYĆ PODATEK Z IRLANDII?

zwrot podatku z Irlandii można ubiegać się za 4 poprzednie lata oraz za rok aktualny (w przypadku, gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać).

Jakie dokumenty niezbędne są do ubiegania się o zwrot podatku z irlandii?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii niezbędne jest przedstawienie dokumentów podsumowujących dochody w danym roku podatkowym, może to być m.in.  P45, P60Statement of Earnings lub ostatnie payslipy od pracodawcy.

Co to jest PPS (Personal Public Service)?

Jest to Twój osobisty numer identyfikacji podatkowej.
UWAGA: Do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru PPS.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P45). Zawiera on informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku.

Co to jest formularz P50?

Formularz P50 (FIRST CLAIM FOR TAX REPAYMENT DURING UNEMPLOYMENT) jest dokumentem, który przedkłada się w Urzędzie Skarbowym, będąc osobą bezrobotną, czyli nie zatrudnioną na terenie Irlandii.

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Zawiera on potwierdzenie szczegółów płacy pracownika, podatku i składek PRSI za dany rok podatkowy. Formularz ten musi być wystawiony wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia w dniu 31 grudnia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P60).

Co to jest Statement of Earnings?

Statement of Earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twojego dochodu i kwocie potrąconego podatku (pismo wystawiane na papierze firmowym - podpisane i opieczętowane). Oryginał tego dokumentu może zastąpić formularz P45/P60.

Ile muszę czekać na zwrot podatku z Irlandii?

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Czasem termin ten jest krótszy. W przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów proces zwrotu podatku trwa dłużej, w zależności od czasu w jakim urząd uzyska potrzebne dane bezpośrednio od pracodawcy.
Ważne: niestety nie mamy wpływu na tryb pracy poczty ani urzędu skarbowego, dlatego też nie możemy zagwarantować, że otrzymasz swój zwrot podatku z Irlandii w terminie do 3 miesięcy.

Ile procent nadpłaconego w Irlandii podatku odzyskam?

Otrzymasz zwrot 100% zapłaconego podatku dochodowego w Irlandii pod warunkiem, że Twoje dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty, która na każdy rok ustalana jest przez urząd podatkowy.

Co to jest Tax Credit?

Tax Credit  jest to tzw. ulga podatkowa, która służy zmniejszeniu zobowiązania podatkowego w Irlandii. Przy podjęciu pierwszej pracy w Irlandii otrzymasz Certyfikat Ulg Podatkowych (Certificate of Tax Credits). W nim zawarte są informacje niezbędne dla pracodawcy dotyczące limitu stawek podatkowych.

Jaki jest koszt usługi związanej z odzyskaniem podatku z Irlandii?

Do wyboru masz dwie opcje płatności:

 • opcja A (płatność z góry) - jest to 10% + VAT od szacowanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 80 Euro brutto
 • opcja B (płatność z dołu) - jest to 15% + VAT od otrzymanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 90 Euro brutto

W przypadku rozliczenia na podstawie ostatniego payslipa pobierana jest dodatkowa opłata wysokości 30 Euro brutto.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Irlandii?

Jeśli wybierzesz opcję płatności z góry zwrot podatku z Irlandii możesz otrzymać w formie czeku na wskazany przez Ciebie adres, bądź też przelewem na Twoje konto.