Zwrot podatku Irlandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Irlandii

Rok podatkowy w Irlandii rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się za 4 poprzednie lata oraz za rok aktualny (gdy osoba pracująca w Irlandii powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać).

Zeznania podatkowe można składać przez cały rok.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Irlandii to P45 lub P60, ewentualnie Statement of Earnings otrzymane od każdego z pracodawców. Jeśli nie masz tych dokumentów i nie jesteś w stanie ich uzyskać, rozliczenia można także dokonać na podstawie ostatnich payslipów.

WAŻNE! Od 2019 roku zostały wycofane dokumenty P45 i P60. Pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania i przekazywania tych dokumentów pracownikowi. Dokumenty podsumowujące dochody za rok 2019 będą udostępniane na indywidualnym koncie podatnika w urzędzie (Revenue's myAccount Service) po zakończonym roku podatkowym. Można również uzyskać papierową wersję dokumentu End of Year Statement w lokalnym oddziale Revenue.

Uzyskanie zwrotu podatku trwa zazwyczaj około 3 miesięcy choć ten okres może być nieco krótszy. Jeśli rozliczenie dokonywane jest na podstawie payslipów procedura może się jednak nieco wydłużyć. Jeśli Twoje dochody w Irlandii nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku odzyskasz 100% zapłaconego podatku dochodowego.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku z irlandii

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

 1. Pobierz i uzupełnij następujące dokumenty:
  • formularz rejestracyjny
  • umowa zlecenie
  • deklaracja podatkowa (podpisz w polu Signature)

  Do powyższych dokumentów załącz:

  • P45, P60, End of Year Statement lub ostatni payslip

  Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź

  Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń, bądź udaj się do najblizszego oddziału.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontakujemy się z Tobą w celu omówienia prowizji.
 3. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeslemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 4. W zależności od opcji płatności, jaką wybrałeś wyślemy Twoją deklarację do właściwego urzędu w Irlandii w ciągu kilku dni od potwierdzenia zgłoszenia bądź po uprzednim odnotowaniu prowizji.
 5. Okres oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jeśli w ciągu tego okresu nie otrzymasz zwrotu - skontaktuj się z nami.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Irlandii prosimy o kontakt:

email zwrot@mag-tax.pl
Gadu gadu 69229061

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Deklaracja).

Co to jest Podatek Awaryjny (Emergency Tax)?

Podatek Awaryjny jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, gdy:

 • dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej, bądź Karty Podatkowej (Tax Deduction Card) lub formularza P45 za bieżący rok
 • pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 wskazujący, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego
 • pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 bez numeru PPS i bez wskazania, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego.

Kiedy rozpoczyna się rok podatkowy?

Rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.

Jakie dokumenty niezbędne są do ubiegania się o zwrot podatku z irlandii?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii niezbędne jest przedstawienie oryginału dokumentu P45, P60 od każdego pracodawcy lub Statement of Earnings. Rozliczenie może być dokonane również na podstawie ostatnich payslip-ów (wówczas konieczne jest podanie dokładnej nazwy i adresu pracodawcy).

Co to jest PPS (Personal Public Service)?

Jest to Twój osobisty numer identyfikacji podatkowej.
UWAGA: Do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru PPS.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P45). Zawiera informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku.

Formularz P45 może być potrzebny do następujących celów:

 • ubiegania się o refundację podatku będąc osobą bezrobotną
 • ubiegania się o Świadczenia Socjalne (Social Welfare Benefits)
 • przedłożenia nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego

Co to jest formularz P50?

Formularz P50 (FIRST CLAIM FOR TAX REPAYMENT DURING UNEMPLOYMENT) jest dokumentem, który przedkłada się w Urzędzie Skarbowym, będąc osobą bezrobotną, czyli nie zatrudnioną na terenie Irlandii.

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Zawiera on potwierdzenie szczegółów płacy pracownika, podatku i składek PRSI za dany rok podatkowy. Formularz ten musi być wystawiony wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia w dniu 31 grudnia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P60).

Co to jest Statement of Earnings?

Statement of Earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twojego dochodu i kwocie potrąconego podatku (pismo wystawiane na papierze firmowym - podpisane i opieczętowane). Oryginał tego dokumentu może zastąpić formularz P45/P60.

Czy zawsze powinienem otrzymywać odcinek wynagrodzenia (payslip) od pracodawcy?

Każdy pracownik musi otrzymać payslip od swego pracodawcy za każdym razem, gdy na jego rzecz dokonuje się wypłaty wynagrodzenia. Na odcinku tym przedstawione są wszystkie szczegóły potrąceń z zarobków, takich jak podatek i PRSI.

Do kiedy mogę rozliczyć się z irlandzkiego podatku?

Rozliczyć podatek możesz do 4 lat wstecz. Jeśli w bieżącym roku podatkowym także pracowałeś w Irlandii, lecz powróciłeś na stałe do kraju, możesz ubiegać się o zwrot podatku nawet przed jego zakończeniem.

Ile muszę czekać na zwrot podatku z Irlandii?

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Czasem termin ten jest krótszy. W przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów proces zwrotu podatku trwa dłużej, w zależności od czasu w jakim urząd uzyska potrzebne dane bezpośrednio od pracodawcy.
Ważne: niestety nie mamy wpływu na tryb pracy poczty ani urzędu skarbowego, dlatego też nie możemy zagwarantować, że otrzymasz swój zwrot podatku z Irlandii w terminie do 3 miesięcy.

Ile procent nadpłaconego w Irlandii podatku odzyskam?

Otrzymasz zwrot 100% zapłaconego podatku dochodowego w Irlandii pod warunkiem, że Twoje dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty, która na każdy rok ustalana jest przez urząd podatkowy.

Co to jest Tax Credit?

Tax Credit  jest to tzw. ulga podatkowa, która służy zmniejszeniu zobowiązania podatkowego w Irlandii. Przy podjęciu pierwszej pracy w Irlandii otrzymasz Certyfikat Ulg Podatkowych (Certificate of Tax Credits). W nim zawarte są informacje niezbędne dla pracodawcy dotyczące limitu stawek podatkowych.

Czy można odzyskać podatek z Irlandii, jeśli płacony był tylko u jednego z dwóch pracodawców?

Tak, możesz ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii, nawet jeśli był on płacony tylko u jednego pracodawcy. Jednak w zeznaniu podatkowym muszą zostać wykazane łączne zarobki ze wszystkich miejsc pracy.

Jaki jest koszt usługi związanej z odzyskaniem podatku z Irlandii?

Do wyboru masz dwie opcje płatności:

 • opcja A (płatność z góry) - jest to 10% + VAT od szacowanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 75 Euro brutto
 • opcja B (płatność z dołu) - jest to 15% + VAT od otrzymanej kwoty zwrotu podatku z Irlandii, jednak nie mniej niż 85 Euro brutto

W przypadku rozliczenia na podstawie ostatniego payslipa pobierana jest dodatkowa opłata wysokości 25 Euro brutto.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Irlandii?

Jeśli wybierzesz opcję płatności z góry zwrot podatku z Irlandii możesz otrzymać w formie czeku na wskazany przez Ciebie adres, bądź też przelewem na Twoje konto.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w irlandzkim urzędzie?

Zeznanie podatkowe w irlandzkim urzędzie możesz składać przez cały rok.

UWAGA!
Możliwe jest również składanie zeznań podatkowych za rok bieżący, pod warunkiem, że nie planujesz ponownego wyjazdu do Irlandii w tym roku.

Czy w deklaracji podatkowej muszą zostać uwzględnieni wszyscy pracodawcy?

Tak, w zeznaniu podatkowym należy wykazać wszystkich pracodawców.

Czy muszę wykazać w polskim Urzędzie Skarbowym dochody z Irlandii?

Tak, wszystkie dochody osiągnięte poza granicami kraju muszą być w polskim Urzędzie Skarbowym wykazane, także z Irlandii.

Kto może się ubiegać o zwrot podatku z Irlandii?

Rozliczamy wyłącznie osoby, których jedynym źródłem zatrudnienia była umowa o prace. Jeżeli oprócz dochodów z tytułu zatrudnienia posiadałeś jakiekolwiek dochody z samozatrudnienia (kontrakty budowlane, własna działalność gospodarcza) w celu rozliczenia musisz złożyć całoroczne zeznanie podatkowe, w którym zobowiązany jesteś rozliczyć wszystkie (łącznie z polskimi) dochody uzyskane w danym roku podatkowym.Na tej podstawie urząd skarbowy oblicza i przyznaje ewentualne zwroty podatku z Irladnii.