Zwrot podatku Norwegia

ROZLICZENIE I ZWROT PODATKU Z NORWEGII

Rozliczenie podatku z Norwegii jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały legalnie w tym kraju w poprzednim roku podatkowym. 

Od marca Skatteetaten - norweski urząd skarbowy wysyła do podatników deklaracje podatkowe - Skattemelding / Tax Return. Do 30 kwietnia  podatnik zobowiązany jest do zatwierdzenia swojej deklaracji podatkowej. Odwołania / korekty można składać najpóźniej do 3 lat wstecz od momentu wydania decyzji.  

Obowiązkiem podatnika jest sprawdzenie, czy pracodawca zadeklarował jego wszystkie dochody oraz czy wykazana  została poprawna kwota zapłaconego podatku. Podatnik ma możliwość skorzystania z licznych ulg podatkowych, które wpływają na kwotę zwrotu podatku z Norwegii.

Norweski urząd podatkowy Skatteetaten często nie ma pełnej informacji odnośnie sytuacji podatników np. ma podany inny okres zatrudnienia niż był faktycznie, co może niekorzystnie wpłynąć na finalną kwotę zwrotu podatku z Norwegii.

Jeśli nie dostarczysz deklaracji w terminie urząd rozliczy Cię automatycznie, bez uwzględnienia ulg. Warto zatem wziąć sprawę w swoje ręce i starać się o zwrot należnego podatku z Norwegii.

KILDESKATT - 25% PODATEK DLA NIEREZYDENTÓW:

Od stycznia 2019 został wprowadzony 25% uproszczony podatek Kildeskatt dla pracowników zagranicznych (zawierający ubezpieczenie Trygdeavgift - 8,2%). Opodatkowanie stałym podatkiem Kildeskatt uniemożliwia dokonywania odliczeń. Podatnik nie składa również deklaracji  podatkowej.

AKTUALNOŚCI:

 • od rozliczeń za rok 2019 została zniesiona standardowa ulga 10% - przysługuje ona już tylko zagranicznym marynarzom i pracownikom offshorowym
 • od rozliczeń za rok 2018 została zlikwidowana tzw. druga klasa podatkowa, czyli możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem
 • od rozliczeń za rok 2018 modyfikacji uległa ulga PENDLER - ulga na wyżywienie będzie przysługiwać tylko osobom, które nie mają możliwości przyrządzania posiłków w miejscu zakwaterowania; zmiana dotyczy również odliczeń kosztów zakwaterowania - pracując u tego samego pracodawcy i mieszkając w tej samej gminie będzie je można uwzględnić tylko przez dwa lata ( po zmianie miejsca pracy i zamieszkania okres ten będzie się liczył od nowa)

WAŻNE TERMINY PODATKOWE W NORWEGII:

 • marzec - norweski urząd podatkowy Skatteetaten zaczyna wysyłać do podatników deklaracje podatkowe - Skattemelding / Tax Return 
 • 30 kwietnia - termin do kiedy podatnik może nanosić zmiany w swojej deklaracji podatkowej i odliczać ulgi; do 30 kwietnia można również złożyć wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia 
 • 31 maj - termin do kiedy można wydłużyć czas na złożenie deklaracji bez żadnych konsekwencji (wymagane kody MinID)

ODLICZENIA OD PODATKU W NORWEGII:

 • status Pendler - ulga na pokrycie kosztów utrzymania. W ramach tej ulgi można odliczyć koszty dojazdów do pracy, mieszkania i mediów oraz w niektórych przypadkach diet.
 • odsetki od kredytu hipotecznego -   ulga dla posiadaczy mieszkania w Polsce, na które zaciągnięty był kredyt hipoteczny.
 • ulga rodzicielska - ulga na dzieci do 12-go roku życia. W ramach tej ulgi odliczyć można koszty opieki nad dziećmi, takie jak przedszkole, niania czy zajęcia pozalekcyjne.

UWAGA!  W przypadku odliczenia ulgi Pendler dołącz:

W PRZYPADKU OSÓB BĘDĄCYCH W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM:

 • unijny akt małżeństwa  oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu.
 • potwierdzenia opłat za czynsz i media (przelewy); jeżeli pracodawca potrącał czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.
 • potwierdzenia podróży do Norwegii – bilety lotnicze, bilety promowe; faktury/ paragony za paliwo.

W PRZYPADKU OSÓB NIE BĘDĄCYCH W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM - SINGLI:

Podatnicy nie będący w związku małżeńskim muszą udokumentować 4 podróże do swojego mieszkania w Polsce w ciągu roku. 

Wymagane dokumenty, jeżeli masz więcej niż 22 lata:

 • potwierdzenia opłat za czynsz i media (przelewy). Jeżeli pracodawca potrącał czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, przetłumaczone na język angielski lub norweski,
 • akt notarialny własności mieszkania/ nieruchomości w Polsce.

Wymagane dokumenty, jeżeli masz mniej niż 22 lata:

 • unijny akt urodzenia.
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce.

UWAGA!  Z odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego mogą skorzystać podatnicy, których  90% rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i  którzy nie mają statusu norweskiego rezydenta podatkowego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok 2021 lub o jego braku na druku UE/EOG – przetłumaczone na język angielski.
 • zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu – przetłumaczone na język angielski.
 • dokument potwierdzający rezydenturę w Polsce, czyli dokument CFR 1 z polskiego Urzędu Skarbowego.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZWROTU PODATKU Z NORWEGII:

LØNNSOPPGAVE -  dokument wystawiony przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy  (odpowiednik polskiego PIT-11).

ÅRSOPPGAVE FRA NAV - roczny wykaz zasiłków, jakie były pobierane w danym roku. Dokument wysyłany jest pocztą z norweskiego urzędu NAV.

LØNNSS - odcinki z wypłat wystawiane przez pracodawcę potwierdzające ilość przepracowanych miesięcy.

MINID - kody PIN, które umożliwiają logowanie się do systemu urzędu. Dzięki tym kodom podatnik ma możliwość elektronicznego  rozliczenia podatku, zamówienia karty podatkowej czy zmiany adresu.Jeśli klient nie posiada kodów to zamawiamy je dla niego bezpłatnie w ramach umowy o zwrot podatku z Norwegii.

SKATTEMELDING/TAX RETURN - norweska deklaracja podatkowa.

ROZLICZENIE DOCHODÓW NORWESKICH W POLSCE:

Pracując w Norwegii od 2021 podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów norweskich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Norwegii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody norweskie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku z Norwegii - Etapy rozliczenia

 1. Pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA), dodatkowo załącz: Selvangivelse/Tax Return, rachunki do odliczeń, paski wypłat od pracodawcy, kody MinID.  Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 3. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 4. Po opłaceniu należnej prowizji  przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. 
 5. Zwrot podatku z Norwegii zostanie wypłacony na twoje konto  zarejestrowane w urzędzie. Pamiętaj aby do rozliczenia dostarczyć zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 3 miesiące.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Norwegii prosimy o kontakt:

maillodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Inne usługi, które mogą Cię zainteresować:

 • zmiana adresu w urzędzie
 • rejestracja konta
 • PIT36 z załącznikiem ZG

O szczegóły pytaj w biurze MAG-TAX!

Do kiedy mogę rozliczyć się z podatku z Norwegii?

Deklarację podatkową w norweskim Urzędzie Skarbowym należy złożyć do 30 kwietnia. Korekta zeznania możliwa jest do 3 lat wstecz.

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

W przypadku, gdy nie złożysz deklaracji w terminie norweski urząd podatkowy wykonuje rozliczenie wg uznania (bazując na podstawie ubiegłorocznych dochodów, danych od pracodawcy, itd.) oraz dolicza karę + odsetki.

Jaka jest różnica między zeznaniem podatkowym Selvangivelse a Tax Return?

Zarówno Selvangivelse, jak i Tax Return są to deklaracje przesyłane z urzędu norweskiego. Różnica polega wyłącznie na tym, że Selvangivelse jest w języku norweskim, natomiast Tax Return w języku angielskim.

Jak długo trwa procedura rozliczenia podatku z Norwegii?

Decyzję w sprawie rozliczenia zwrotu Twojego podatku z Norwegii otrzymasz z urzędu w Norwegii w czerwcu lub w październiku. O terminie decyduje urząd podatkowy a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

W jakiej wysokości zwrotu podatku dochodowego z Norwegii mogę się spodziewać?

W chwili podpisania umowy oszacowanie kwoty zwrotu podatku z Norwegii nie jest możliwe. O wysokości ewentualnego zwrotu bądź dopłaty dowiesz się z decyzji przesłanej przez urząd.

Czy za Waszym pośrednictwem mogę rozliczyć podatek z poprzednich lat?

Tak, możemy w Twoim imieniu sporządzić korektę zeznania podatkowego do 3 lat wstecz.

Kiedy powinienem otrzymać Selvangivelse?

Formularz Selvangivelse otrzymasz z urzędu w Norwegii na przełomie marca i kwietnia. O terminie decyduje urząd podatkowy, a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

Co to jest dokument Lonns-og trekkoppgave?

Lonns-og trekkoppgave to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy - czyli PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków w Norwegii w danym roku podatkowym.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii następuje na konto w Norwegii lub w Polsce. Konto musi być zarejestrowane w Urzędzie.

Ile czasu będę musiał czekać na zwrot podatku z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii następuje w dwóch terminach - w czerwcu lub w październiku. O terminie decyduje urząd podatkowy, a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czek ze zwrotem podatku z Norwegii?

Jeżeli otrzymasz czek ze zwrotem podatku z Norwegii niestety, ale nie zrealizujesz go w Polsce. Możesz zgłosić się do nas i za naszym pośrednictwem zarejestrować konto bankowe do przelewu zwrotu podatku z Norwegii.

Czy mógłbym otrzymać zwrot podatku z Norwegii przelewem na rachunek w Polsce?

Tak, ten sposób otrzymania zwrotu podatku z Norwegii jest jak najbardziej możliwy. Wystarczy, że podasz nam numer rachunku bankowego, numer SWIFT banku oraz jego adres.

Co to jest status pendler?

Status pendler mogą posiadać osoby, które pracują w Norwegii i regularnie wracają do rodziny w Polsce. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie w Norwegii.

Czy otrzymam potwierdzenie rozliczenia się z norweskim urzędem podatkowym?

W czerwcu lub październiku urząd podatkowy wysyła dokument o nazwie Skatteoppgjor/Tax Assessment. Dokument ten jest potwierdzeniem, że urząd otrzymał Twoje zeznanie podatkowe oraz określa jakie odliczenia zostały przez urząd uznane oraz wysokość Twojego zwrotu bądź dopłaty podatku.