Zwrot podatku Norwegia

Jeśli pracowałeś w Norwegii masz obowiązek rozliczyć się z norweskim urzędem podatkowym. Deklaracja (Selvangivelse/Tax Return), którą przyśle Ci urząd na przełomie marca i kwietnia, musi zostać odesłana do Norwegii do końca kwietnia. Jeśli nie dostarczysz deklaracji w terminie urząd rozliczy Cię automatycznie, bez uwględnienia ulg, które Ci się należą. Warto zatem wziąć sprawę w swoje ręce i starać się o zwrot należnego podatku.

Jeśli chcesz rozliczyć się z urzędem w Norwegii musisz dostarczyć nam następujące dokumenty:

 • Selvangivelse/Tax Return
 • Lonns-og trekkoppgave - jest to zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawiane przez pracodawcę
 • wypełniony formularz rejestracyjny
 • ewentualne załączniki (tłumaczenia przysięgłe, kopie biletów, itp.)

AKTUALNOŚCI:

 • Od rozliczeń za rok 2019 standardowa ulga 10% przysługuje tylko zagranicznym marynarzom i pracownikom offshorowym.
 • Od rozliczeń za rok 2018 została zlikwidowana tzw. druga klasa podatkowa, czyli możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem. 
 • Od rozliczeń za rok 2018 modyfikacji uległa ulga PENDLER. Ulga na wyżywienie będzie przysługiwać tylko osobom, które nie mają możliwości przyrządzania posiłków w miejscu zakwaterowania. Zmiana dotyczy również odliczeń kosztów zakwaterowania - pracując u tego samego pracodawcy i mieszkając w tej samej gminie będzie je można uwzględnić tylko przez dwa lata. Po zmianie miejsca pracy i zamieszkania okres ten będzie się liczył od nowa.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku z Norwegii

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

Pobierz i uzupełnij następujące dokumenty:

 • umowa zlecenie
 • formularz rejestracyjny
 • potwierdzenie numeru konta bankowego w Polsce (zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 3 miesiące)

Do powyższych dokumentów załącz:

 • Tax Return/Selvangivelse (podpisz w polu Underskrift)
 • Lonns
 • kody Altinn lub MinID

Aby otrzymać status pendler w rozliczeniu należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów podróży pomiędzy rodziną a miejscem pracy
 • dowód poniesionych kosztów na zakwaterowanie w czasie pracy w Norwegii
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 roku życia (przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski)

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

Doradztwo Finansowe Mag-Tax
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Norwegii prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716

Inne usługi

 • zmiana adresu w urzędzie
 • rejestracja konta

O szczegóły pytaj w biurze MAG-TAX!

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Dane do konta w PL).

Do kiedy mogę rozliczać się z podatku?

Deklarację podatkową w norweskim Urzędzie Skarbowym należy złożyć do 30 kwietnia. Korekta zeznania możliwa jest do 3 lat wstecz.

Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie rozliczę się z podatku?

W przypadku, gdy nie złożysz deklaracji w terminie norweski urząd podatkowy wykonuje rozliczenie wg uznania (bazując na podstawie ubiegłorocznych dochodów, danych od pracodawcy, itd.) oraz dolicza karę + odsetki.

Czy mogę złożyć deklaracje podatkową po 30 kwietnia?

Jeżeli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, urząd sam naliczy podatek wg "uznania". Ryzykujesz wówczas naliczenie dużego podatku oraz odsetek lub nieuwzględnienie należnych odpisów. W takim przypadku procedura zwrotu może się przedłużyć.

Jaka jest różnica między zeznaniem podatkowym Selvangivelse a Tax Return?

Zarówno Selvangivelse, jak i Tax Return są to deklaracje przesyłane z urzędu norweskiego. Różnica polega wyłącznie na tym, że Selvangivelse jest w języku norweskim, natomiast Tax Return w języku angielskim.

Jak długo trwa procedura rozliczenia podatku z Norwegii?

Decyzję w sprawie rozliczenia zwrotu Twojego podatku z Norwegii otrzymasz z urzędu w Norwegii w czerwcu lub w październiku. O terminie decyduje urząd podatkowy a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

W jakiej wysokości zwrotu podatku dochodowego z Norwegii mogę się spodziewać?

W chwili podpisania umowy oszacowanie kwoty zwrotu podatku z Norwegii nie jest możliwe. O wysokości ewentualnego zwrotu bądź dopłaty dowiesz się z decyzji przesłanej przez urząd.

Czy za Waszym pośrednictwem mogę rozliczyć podatek z poprzednich lat?

Tak, możemy w Twoim imieniu sporządzić korektę zeznania podatkowego do 3 lat wstecz.

Co to jest formularz Selvangivelse?

Dokument Selvangivelse (formularz zeznania podatkowego) wystawiany jest przez urząd podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii. Dokument może również zawierać kody elektroniczne, które pozwalają na wysłanie zeznania drogą elektroniczną do lokalnych urzędów podatkowych w Norwegii.

Co to jest formularz Tax Return?

Dokument Tax Return (formularz zeznania podatkowego) wystawiany jest przez urząd podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii. Dokument może również zawierać kody elektroniczne, które pozwalają na wysłanie zeznania drogą elektroniczną do lokalnych urzędów podatkowych w Norwegii.

Kiedy powinienem otrzymać Selvangivelse?

Formularz Selvangivelse otrzymasz z urzędu w Norwegii na przełomie marca i kwietnia. O terminie decyduje urząd podatkowy, a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

Co powinienem zrobić jeśli nie otrzymałem Selvangivelse?

Powinieneś jak najszybciej zgłosić się do lokalnego urzędu podatkowego w Norwegii z informacją, że zeznanie podatkowe nie zostało wysłane/nie dotarło do Ciebie.

Co to jest dokument Lonns-og trekkoppgave?

Lonns-og trekkoppgave to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy - czyli PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków w Norwegii w danym roku podatkowym.

W jakiej formie mam dostarczyć wymagane zaświadczenia z polskich urzędów?

Dokumenty unijne nie wymagają tłumaczenia. Pozostałe dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii następuje na konto w Norwegii lub w Polsce. Konto musi być zarejestrowane w Urzędzie.

Ile czasu będę musiał czekać na zwrot podatku z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii następuje w dwóch terminach - w czerwcu lub w październiku. O terminie decyduje urząd podatkowy, a nie firma pośrednicząca w rozliczeniu.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czek ze zwrotem podatku z Norwegii?

Jeżeli otrzymasz czek ze zwrotem podatku z Norwegii niestety, ale nie zrealizujesz go w Polsce. Możesz zgłosić się do nas i za naszym pośrednictwem zarejestrować konto bankowe do przelewu zwrotu podatku z Norwegii.

Czy mógłbym otrzymać zwrot podatku z Norwegii przelewem na rachunek w Polsce?

Tak, ten sposób otrzymania zwrotu podatku z Norwegii jest jak najbardziej możliwy. Wystarczy, że podasz nam numer rachunku bankowego, numer SWIFT banku oraz jego adres.

Co to jest status pendler?

Status pendler mogą posiadać osoby, które pracują w Norwegii i regularnie wracają do rodziny w Polsce. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie w Norwegii.

Czy otrzymam potwierdzenie rozliczenia się z norweskim urzędem podatkowym?

W czerwcu lub październiku urząd podatkowy wysyła dokument o nazwie Skatteoppgjor/Tax Assessment. Dokument ten jest potwierdzeniem, że urząd otrzymał Twoje zeznanie podatkowe oraz określa jakie odliczenia zostały przez urząd uznane oraz wysokość Twojego zwrotu bądź dopłaty podatku.

Jakie ulgi przysługują, gdy starasz się o zwrot podatku z Norwegii?

W Norwegii można zastosować szereg ulg związanych z dojazdami do Polski, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Na wynik rozliczenia i wysokość zwrotu podatku korzystnie wpływa ulga rodzicielska, ulga dla małżonków oraz odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego.

Komu przysługuje ulga 10%?

Od rozliczeń za rok 2019 z ulgi 10% mogą skorzystać jedynie zagraniczni marynarze oraz pracownicy offshorowi.