Zwrot podatku Polska

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, każda osoba, która w danym roku podatkowym pracowała w Polsce i otrzymywała dochody z zagranicy zobowiązana jest wykazać je w polskim urzędzie skarbowym.

Z każdym rokiem przepływ informacji pomiędzy urzędami skarbowymi jest coraz sprawniejszy. Wiele zagranicznych urzędów skarbowych jest w stałym kontakcie z urzędami polskimi i na bieżąco przekazuje informacje dotyczące polskich podatników. Coraz więcej osób, które nie wykazały zagranicznych dochodów w Polsce otrzymuje wezwania do złożenia korekty i szczegółowych wyjaśnień. Ponadto, aby rozliczyć podatek między innymi w takich krajach, jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, konieczne jest wcześniejsze rozliczenie i wykazanie dochodów w polskim urzędzie. Do rozliczenia w niektórych urzędach zagranicznych konieczne jest bowiem pobranie polskiego zaświadczenia o dochodach.

Jeśli chciałbyś swoje rozliczenie podatku powierzyć profesjonalistom zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Służymy pomocą i doświadczeniem oraz kompleksową obsługą.

Korzystając z kompleksowego rozliczenia podatku w kraju i zagranicą, zapytaj w biurze o RABAT.