Zwrot podatku Polska

ROZLICZENIE I ZWROT PODATKU Z POLSKI

Rozliczenie podatku z Polski jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały w tym kraju w poprzednim roku podatkowym.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, każda osoba, która w danym roku podatkowym pracowała w Polsce i otrzymywała dochody z zagranicy zobowiązana jest wykazać je w polskim urzędzie skarbowym.

Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia.

Z każdym rokiem przepływ informacji pomiędzy urzędami skarbowymi jest coraz sprawniejszy. Wiele zagranicznych urzędów skarbowych jest w stałym kontakcie z urzędami polskimi i na bieżąco przekazuje informacje dotyczące polskich podatników. Coraz więcej osób, które nie wykazały zagranicznych dochodów w Polsce otrzymuje wezwania do złożenia korekty i szczegółowych wyjaśnień. Ponadto, aby rozliczyć podatek między innymi w takich krajach, jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, konieczne jest wcześniejsze rozliczenie i wykazanie dochodów w polskim urzędzie. Do rozliczenia w niektórych urzędach zagranicznych konieczne jest bowiem pobranie polskiego zaświadczenia o dochodach.

Jeśli chciałbyś swoje rozliczenie podatku powierzyć profesjonalistom zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Służymy pomocą i doświadczeniem oraz kompleksową obsługą.

WAŻNE! Korzystając z kompleksowego rozliczenia podatku w kraju i zagranicą, zapytaj w biurze o RABAT.

WAŻNA INFORMACJA ZMIANY W ROZLICZENIACH PODATKU ZA ROK 2021

Od dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2021, a rozliczanych w roku 2022 wprowadzono zmiany w rozliczeniach podatków z zagranicy. Zmiana dotyczy tylko tych krajów, które rozliczane są metodą proporcjonalnego odliczenia tj: Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Belgia, Dania, Australia, Austria, USA.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej do 1360 zł. Będzie ona przysługiwała osobom, które  osiągnęły dochody zagraniczne niższe niż 8 000 zł. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 do 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32%. Brak ulgi abolicyjnej wiąże się z obowiązkiem uregulowania w polskim fiskusie różnicy między podatkiem obowiązującym za granicą, a podatkiem należnym w Polsce.

W przypadku, gdy podatnik pracował za granicą i zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane proporcjonalnie do dochodów w rozliczeniu podatku w Polsce nie powinny wystąpić duże dopłaty.

Dopłaty w polskim fiskusie mogą wystąpić w przypadku, gdy podatnik:

  • z jakichś względów nie płacił podatków od dochodów za granicą
  • osiągał dochody za granicą i duże dochody w Polsce

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z Polski prosimy o kontakt:

mail pr@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830