Zwrot podatku Szwecja

Rozliczenie podatku ze Szwecji jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały w tym kraju w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie obowiązkowe jest również dla pracowników, którzy byli oddelegowani przez polskiego pracodawcę do pracy na terenie Szwecji. 

Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest specjalny podatek w wysokości 25% tzw. SINK. Składanie deklaracji podatkowej nie jest w tym przypadku wymagane, podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać.

Jeśli pracowałeś w Szwecji dłużej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest wyższy podatek. Jest to podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31%.

Deklaracja podatkowa Indkomstdeklaration 1 wysyłana jest ze Skatteverket na przełomie marca/kwietnia na ostatni adres podatnika zarejestrowany w systemie urzędu.

Deklaracja podatkowa powinna zostać złożona w Skatteverket najpóźniej do 2 maja 2024. Kara za nieterminowe rozliczenie wynosi 3750 kr.

UWAGA! Przed wyjazdem ze Szwecji pamiętaj o aktualizacji adresu.

ODLICZENIA OD PODATKU W SZWECJI:

 • dojazdy do pracy
 • podwójne gospodarstwo domowe - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Szwecji oraz podróży Polska- Szwecja
 • koszty podróży służbowych tzw. Traktamente
 • odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze
 • ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
 • ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag
 • ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne płacone w Polsce
 • odsetki od kredytu hipotecznego -  można odliczyć jeżeli dochody szwedzkie stanowią minimum 90%  łącznych dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym;  do rozliczenia należy dołączyć wtedy zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość zapłaconych odsetek w danym roku podatkowym oraz dokument CFR1 (potwierdzenie rezydencji podatkowej w Polsce)

UWAGA! Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami.

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

DOKUMENTY KU10, KU13 lub KU14 - to karty podatkowe wystawiane przez pracodawcę (odpowiednik polskiego PIT-11). Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

INDKOMSTDEKLARATION 1 -  deklaracja podatkowa przesyła na adres podatnika na przełomie marca i kwietnia

PERSONNUMMER - to szwedzki numer personalny, który można uzyskać rejestrując się w Folkbokforingen. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. 

Zwrot podatku ze Szwecji - Etapy rozliczenia

 1. Pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA), dodatkowo załącz: podpisaną w pozycji "Underskrift" deklarację Inkomstdeklaration 1, rachunki/faktury za paliwo, mieszkanie, wyżywienie.  Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 3. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 4. Wyślemy Twoją deklarację do właściwego urzędu w Szwecji po odnotowaniu wpłaty prowizji.
 5. Po akceptacji rozliczenia przez Skatteverket, otrzymasz zwrot podatku ze Szwecji. Pamiętaj aby do rozliczenia dostarczyć zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 6 miesiący. Urząd może wysłać również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku ze Szwecji prosimy o kontakt:

maillodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 • PIT36-ZG
 • zmiana adresu w urzędzie
 • zgłoszenie konta bankowego
 • kontakt z urzędem
 • przygotowanie pism urzędowych

Jaka jest wysokość stawki podatkowej w Szwecji?

Stawka podatkowa w Szwecji wynosi 25% - większość osób nie uzyskuje zwrotu podatku ze Szwecji, co nie zwalnia ich z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych.

Jakie są najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń-marzec - pracodawcy powinni przesłać podsumowania roczne KU-13.
 • przełom marca/kwietnia - urząd w Szwecji zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
 • kwiecień - urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration) - podatnik musi niezwłocznie przekazać je do MAG-TAX. Deklaracje te muszą zostać uzupełnione i odesłane do Szwecji w terminie do 4 maja.
 • 2 maja - ostateczny termin składania deklaracji
 • wrzesień-grudzień - urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów oraz przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

UWAGA
Powyższe terminy, są deklaratywnymi terminami urzędowymi. MAG-TAX (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie lub skrócenie, ponieważ wynikają z procedur urzędu skarbowego w Szwecji. Urząd ma prawo wydłużenia terminów, jeżeli uzna to za konieczne.

 

Co się stanie, jeśli dokumenty zostaną złożone po 2 maja?

Złożenie dokumentów w urzędzie po 2 maja nie dyskwalifikuje rozliczenia i ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Podatnicy, którzy nie złożą rozliczeń w terminie narażają się na kary ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.

UWAGA
Dla zapewnienia złożenia dokumentów przed 2 maja, MAG TAX musi otrzymać deklarację podatkową przesłaną przez urząd najpóźniej w dniu 20 kwietnia (jeżeli konieczna będzie korekta) lub 25 kwietnia (jeżeli korekta nie będzie potrzebna). Nie gwarantujemy dotrzymania terminów, dla spraw opóźnionych.

W jaki sposób uzyskać kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny?

O kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny możesz ubiegać się po otrzymaniu pozwolenia na pobyt. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego (Skattekontoret). Jeśli planujesz zostać w Szwecji krócej niż rok, otrzymasz tymczasowy numer identyfikacyjny.

Aby złożyć wniosek o przyznanie numeru będziesz potrzebować decyzji w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt, paszport lub dowód osobisty. Decyzja o przyznaniu numeru zostanie wysłana pocztą, po około 1-2 tygodniach. Numer ten będzie Ci potrzebny do ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku ze Szwecji?

Zwrot podatku ze Szwecji możesz otrzymać w formie czeku lub przelewu na osobiste konto bankowe. W przypadku wybrania przelewu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z banku. Na zaświadczeniu musi widnieć informacja,iż klient jest właścicielem danego konta, numer konta, IBAN, SWIFT wraz z pieczątką i podpisem pracownika banku.