Zwrot podatku Szwecja

System podatkowy w Szwecji różni się od polskiego systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli pierwszy przedział skali podatkowej to podatek gminny. Jego stawka jest różna i zależy od decyzji władz danej gminy.

Skatteverket, czyli Szwedzki Urząd Skarbowy jest instytucją odpowiedzialną za system podatkowy. Działa on za pośrednictwem oddziałów regionalnych.

Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest specjalny podatek w wysokości 25%. Jest to tzw. podatek SINK, który jest potrącany przez twojego pracodawcę. Składanie deklaracji podatkowej nie jest w tym przypadku wymagane.

Jeśli pracowałeś w Szwecji dłużej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest wyższy podatek. Jest to podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31%.

Deklarację za rok 2019 należy złożyć do 4 maja 2020.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku ze Szwecji

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i umowę zlecenie, podpisz dokumenty oraz prześlij na adres:
  MAG TAX Doradztwo Finansowe, ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź
 2. Prześlij kopię podsumowania rocznego od pracodawcy, tj. dokumentu KU-10 / KU-10 oraz zaświadczenie z banku w przypadku gdy zwrot ma przyjść przelewem na twoje konto (patrz zakładka "Często zadawane pytania").
 3. Prześlij podpisaną deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1, którą otrzymasz z urzędu.
 4. Po przekazaniu dokumentacji rejestracyjnej (podpisana umowa + formularz + KU-13/KU-10 + Inkomstdeklaration) oraz uiszczeniu prowizji, MAG TAX podejmie kroki w kierunku rozliczenia podatku

UWAGA
Urząd może poprosić o inne, dodatkowe informacje lub dokumenty. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest dostarczyć je do MAG TAX.

MAG – TAX jako jeden z niewielu operatorów krajowych rozlicza szwedzkie podatki samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów szwedzkich lub krajowych. W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego ze Szwecji prosimy o kontakt:

email lodz@mag-tax.pl
Gadu-gadu 55839716

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa).

Jaka jest wysokość stawki podatkowej w Szwecji?

Stawka podatkowa w Szwecji wynosi 25% - większość osób nie uzyskuje zwrotu podatku ze Szwecji, co nie zwalnia ich z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych.

Jakie są najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń-marzec - pracodawcy powinni przesłać podsumowania roczne KU-13.
 • przełom marca/kwietnia - urząd w Szwecji zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
 • kwiecień - urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration) - podatnik musi niezwłocznie przekazać je do MAG TAX. Deklaracje te muszą zostać uzupełnione o odesłane do Szwecji w terminie do 4 maja.
 • 4 maja - ostateczny termin składania deklaracji
 • wrzesień-grudzień - urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów oraz przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

UWAGA
Powyższe terminy, są deklaratywnymi terminami urzędowymi. MAG TAX (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie lub skrócenie, ponieważ wynikają z procedur urzędu skarbowego w Szwecji. Urząd ma prawo wydłużenia terminów, jeżeli uzna to za konieczne.

 

Co się stanie, jeśli dokumenty zostaną złożone po 4 maja?

Złożenie dokumentów w urzędzie po 4 maja nie dyskwalifikuje rozliczenia i ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Podatnicy, którzy nie złożą rozliczeń w terminie narażają się na kary ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.

UWAGA
Dla zapewnienia złożenia dokumentów przed 4 maja, MAG TAX musi otrzymać deklarację podatkową przesłaną przez urząd najpóźniej w dniu 20 kwietnia (jeżeli konieczna będzie korekta) lub 25 kwietnia (jeżeli korekta nie będzie potrzebna). Nie gwarantujemy dotrzymania terminów, dla spraw opóźnionych.

W jaki sposób uzyskać kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny?

O kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny możesz ubiegać po otrzymaniu pozwolenia na pobyt. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego (Skattekontoret). Jeśli planujesz zostać w Szwecji krócej niż rok, otrzymasz tymczasowy numer identyfikacyjny.

Aby złożyć wniosek o przyznanie numeru będziesz potrzebować decyzji w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt, paszport lub dowód osobisty. Decyzja o przyznaniu numeru zostanie wysłana pocztą, po około 1-2 tygodniach. Numer ten będzie Ci potrzebny do ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku ze Szwecji?

Są dwie możliwości otrzymania zwrotu podatku ze Szwecji: w formie czeku, lub przelewem na osobiste konto bankowe. W przypadku wybrania przelewu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z banku. Na zaświadczeniu musi widnieć informacja,iż klient jest właścicielem danego konta, numer konta, IBAN, SWIFT wraz z pieczątką i podpisem pracownika banku.

Jakie ulgi przysługują, gdy starasz się o zwrot podatku ze Szwecji?

Rozliczając się ze szwedzkim Skatteverket możesz odliczyć ulgi z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowe. W tym celu należy przedstawić rachunki za przejazdy do Polski, wyżywienie i zakwaterowanie na terenie Szwecji.