Zwrot podatku Szwecja

Rozliczenie podatku ze Szwecji jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały w tym kraju w poprzednim roku podatkowym, a deklaracja podatkowa (Indkomstdeklaration 1) powinna zostać złożona w Skatteverket najpóźniej do 4 maja. Kara za nieterminowe rozliczenie wynosi 2500 kr.

W Szwecji nie ma możliwości rozliczenia ze współmałżonkiem.

Jeśli pracowałeś w Szwecji dłużej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest wyższy podatek. Jest to podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31%.

Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku, od twojego dochodu odprowadzany jest specjalny podatek w wysokości 25% tzw. SINK. Składanie deklaracji podatkowej nie jest w tym przypadku wymagane, podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać.

Deklaracja podatkowa Indkomstdeklaration 1 wysyłana jest ze Skatteverket na przełomie marca/kwietnia na ostatni adres podatnika zarejestrowany w systemie urzędu. WAŻNE! Przed wyjazdem ze Szwecji pamiętaj o aktualizacji adresu.

ODLICZENIA:

 • dojazdy do pracy
 • podwójne gospodarstwo domowe - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Szwecji oraz podróży Polska- Szwecja
 • koszty podróży służbowych tzw. Traktamente
 • odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze
 • ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
 • ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag
 • ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne płacone w Polsce

WAŻNE! Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku ze Szwecji

 1. Pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA), dodatkowo załącz: podpisaną w pozycji "Underskrift" deklarację Inkomstdeklaration 1, rachunki/faktury za paliwo, mieszkanie, wyżywienie. Do rozliczenia należy dostarczyć również zaświadczenie z banku z pieczątką i podpisem pracownika banku, nr SWIFT i IBAN, nie starsze niż 3 miesiące.
 2. Gotowy komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 3. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 4. Wyślemy Twoją deklarację do właściwego urzędu w Szwecji po odnotowaniu wpłaty prowizji.
 5. Po akceptacji rozliczenia przez Skatteverket, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku ze Szwecji na zgłoszone konto bankowe.

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku ze Szwecji prosimy o kontakt:

maillodz@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Jaka jest wysokość stawki podatkowej w Szwecji?

Stawka podatkowa w Szwecji wynosi 25% - większość osób nie uzyskuje zwrotu podatku ze Szwecji, co nie zwalnia ich z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych.

Jakie są najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń-marzec - pracodawcy powinni przesłać podsumowania roczne KU-13.
 • przełom marca/kwietnia - urząd w Szwecji zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
 • kwiecień - urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration) - podatnik musi niezwłocznie przekazać je do MAG-TAX. Deklaracje te muszą zostać uzupełnione i odesłane do Szwecji w terminie do 4 maja.
 • 4 maja - ostateczny termin składania deklaracji
 • wrzesień-grudzień - urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów oraz przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

UWAGA
Powyższe terminy, są deklaratywnymi terminami urzędowymi. MAG-TAX (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie lub skrócenie, ponieważ wynikają z procedur urzędu skarbowego w Szwecji. Urząd ma prawo wydłużenia terminów, jeżeli uzna to za konieczne.

 

Co się stanie, jeśli dokumenty zostaną złożone po 4 maja?

Złożenie dokumentów w urzędzie po 4 maja nie dyskwalifikuje rozliczenia i ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Podatnicy, którzy nie złożą rozliczeń w terminie narażają się na kary ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.

UWAGA
Dla zapewnienia złożenia dokumentów przed 4 maja, MAG TAX musi otrzymać deklarację podatkową przesłaną przez urząd najpóźniej w dniu 20 kwietnia (jeżeli konieczna będzie korekta) lub 25 kwietnia (jeżeli korekta nie będzie potrzebna). Nie gwarantujemy dotrzymania terminów, dla spraw opóźnionych.

W jaki sposób uzyskać kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny?

O kartę podatkową i osobisty numer identyfikacyjny możesz ubiegać się po otrzymaniu pozwolenia na pobyt. W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego (Skattekontoret). Jeśli planujesz zostać w Szwecji krócej niż rok, otrzymasz tymczasowy numer identyfikacyjny.

Aby złożyć wniosek o przyznanie numeru będziesz potrzebować decyzji w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt, paszport lub dowód osobisty. Decyzja o przyznaniu numeru zostanie wysłana pocztą, po około 1-2 tygodniach. Numer ten będzie Ci potrzebny do ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku ze Szwecji?

Zwrot podatku ze Szwecji możesz otrzymać w formie czeku lub przelewu na osobiste konto bankowe. W przypadku wybrania przelewu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z banku. Na zaświadczeniu musi widnieć informacja,iż klient jest właścicielem danego konta, numer konta, IBAN, SWIFT wraz z pieczątką i podpisem pracownika banku.