Zwrot podatku z Anglii

Rozliczenie i zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

zwrot podatku z Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 4 lat wstecz (aktualnie za lata 2018/2019 - 2022/2023). Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu. Całość potrąconego podatku z Wielkiej Brytanii podatnik może odzyskać jeśli  jego dochody  nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. 

P45 to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy. Pracownik powinien otrzymać go  za każdym razem, kiedy kończy pracę w danej firmie w Wielkiej Brytanii w trakcie trwania roku podatkowego.

P60 to dokument wystawiany przez pracodawcę zawierający informacje odnośnie osiągniętego przychodu oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy (odpowiednik polskiego PIT11). Pracownik powinien otrzymać go na koniec roku podatkowego.

PAYSLIP  to pasek wypłaty wystawiany przez pracodawcę.

NIN NUMBER (National Insurance Number) to numer nadawany  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. 

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest P45 lub P60. Rozliczenie na podstawie tych dokumentów jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Payslip, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

Firma MAG-TAX rozlicza również osoby samozatrudnione - SELF ASSESSMENT. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczenia. Termin na złożenie deklaracji w formie papierowej mija 31 października po zakończeniu danego roku podatkowego.

Uzyskanie zwrotu podatku trwa zazwyczaj ok. 3-6 miesięcy choć ten okres może być nieco krótszy. Jeśli rozliczenie dokonywane jest na podstawie payslipów procedura może się jednak nieco wydłużyć. Jeśli Twoje dochody w Wielkiej Brytanii nie przekroczyły kwoty wolnej to odzyskasz 100 % pobranego podatku.

TERMINY NA ZWROT PODATKU Z ANGLII ORAZ KWOTY WOLNE OD PODATKU NA NAJBLIŻSZE LATA:

UWAGA! Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego.

 • Rok 2022/2023 - kwota wolna od podatku to 12 570 GBP
   Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2027
 • Rok 2021/2022 - kwota wolna od podatku to 12 570 GBP
  Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2026
 • Rok 2020/2021 - kwota wolna od podatku to 12 500 GBP
  Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2025
 • Rok 2019/2020 - kwota wolna od podatku to 12 500 GBP
  Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2024
 • Rok 2018/2019 - kwota wolna od podatku to 11 850 GBP
  Zwrot można uzyskać do 5 kwietnia 2023

MAG – TAX jako jeden z niewielu operatorów krajowych rozlicza brytyjskie podatki samodzielnie, bez pośrednictwa innych podmiotów brytyjskich lub krajowych.

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z WIELKIEJ BRYTANII W POLSCE:

Pracując w Wielkiej Brytanii od 2020 roku podatnik ma obowiązek rozliczenia dochodów brytyjskich w polskim Urzędzie Skarbowym.
Dochody z Wielkiej Brytanii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Dochody brytyjskie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku z Anglii - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailzwrot@mag-tax.pl prześlij do nas P45, P60, lub ostatnie payslipy od wszystkich pracodawców (w przypadku osób samozatrudnionych wystawiane rachunki i faktury).
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do przesyłanych dokumentów dołącz kopie dokumentów od pracodawców P45, P60 lub faktury w przypadku Self Assessment. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem:
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu.
 7. Po akceptacji rozliczenia przez urząd, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt:

mail zwrot@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Czy są jakieś konsekwencje nierozliczenia się z podatku?

Niestety tak – dla osób samozatrudnionych. Brak złożenia zeznania podatkowego w brytyjskim Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 października  (lub 31 stycznia kolejnego roku podatkowego w przypadku rozliczeń elektronicznych), skutkuje nałożeniem kary ze strony brytyjskich organów fiskalnych w kwocie do 100 funtów. Kolejne kary oraz odsetki karne naliczane są sukcesywnie.

Jak długo będę czekać na zwrot podatku z Anglii?

Gwarantujemy sprawne wysłanie Twoich dokumentów do Wielkiej Brytanii, natychmiast po zebraniu wszystkich wymaganych informacji. Procedura zwrotu finalizuje się zwykle przed upływem 6 miesięcy. Czasem termin ten jest krótszy (nawet ok. 3-4 tygodni) jednak w przypadku spraw problemowych może ulec wydłużeniu. Dopiero po 6 miesiącach można monitować sprawę, tj. wystąpić z prośbą o wyjaśnienie powodu zwłoki.

Ważne: niestety nie mamy wpływu na tryb pracy poczty ani brytyjskiego urzędu skarbowego więc nie możemy gwarantować, że otrzymasz swój zwrot podatku z Wielkiej Brytanii w terminie do 6 miesięcy.

Jakie dokumenty należy dostarczyć aby rozpocząć zwrot podatku z Anglii?

Oryginalne druki podatkowe P60 lub P45, które podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy.

Możliwe jest również dokonanie rozliczenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii na podstawie payslipu, lecz musi się na nim znajdować NIN (National Insurance Number).

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, a także szereg danych personalnych podatnika oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do odzyskania nadpłaconego podatku. Formularz ten jest niezbędny by otrzymać zwrot podatku z Anglii. 

Co to jest payslip?

Payslip jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę wraz z czekami, które otrzymuje pracownik. Zazwyczaj znajdują się na nim skumulowane od początku roku informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto, wszelkich potrąceniach podatkowych. Dokument ten jest przydatny podczas starań o odzyskanie nadpłaconego w UK podatku. 

Kiedy i w jaki sposób pracodawca powinien wystawić P60?

Zależy to od zawartej umowy z pracodawcą i od danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych. P60 może zostać wysłane na wskazany adres w Polsce lub w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj pracodawcy przekazują ten dokument w kwietniu, podatnik powinien go otrzymać jednak nie później niż do połowy czerwca.

Co powinienem zrobić jeśli nie otrzymałem P60?

Jeżeli nie otrzymałeś P60 - powinieneś poprosić pracodawcę o przesłanie tego dokumentu (lub jego duplikatu) na Twój adres. W przypadku, gdy P60 zaginął pracodawca nie może wystawić duplikatu. W takiej sytuacji dokumentem zamiennym jest tzw. Statement of Earnings

Otrzymałem P60 lub P45 tylko od niektórych pracodawców, czy jest to problem?

Niestety tak. Powinieneś zadeklarować wszystkich pracodawców, nawet jeżeli nie płaciłeś podatku od osiąganych u nich dochodów lub Twoje dochody były niskie. Od wszystkich pracodawców powinieneś posiadać P60, P45 lub Statement of Earnings.Bez spełnienia tego warunku zwrot podatku z Anglii będzie bardzo trudny.

Zgubiłem swą kartę National Insurance. Czy nadal mogę uzyskać zwrot podatku z Anglii?

Tak zwrot podatku z Wielkiej Brytanii jest możliwy, o ile znasz swój NIN (National Insurance Number) i dysponujesz kompletnie wypełnionymi drukami P60 lub P45.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z Anglii?

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii  otrzymasz w formie czeku na wskazany przez Ciebie adres.​

Ile czasu będę musiał czekać na czeki ze zwrotem podatku?

Powinieneś otrzymać zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii w ciągu ok. 4-6 miesięcy. Dopiero po 6 miesiącach, w przypadku nie otrzymania zwrotu, można podjąć kroki ponaglające. Z doświadczenia wiadomo, że otrzymanie zwrotu czasem wydłuża się i niezbędna jest interwencja. Dość często przyczyną problemu jest poczta (angielska lub polska). Czasem zdarzają się zaginięcia czeków. Nie ma jednak powodu do niepokoju, bowiem jeśli tylko czek nie został zrealizowany (a na podstawie procedur bankowych zrobić to można wyłącznie po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości) to brytyjski urząd skarbowy wystawi kolejny czek, trzeba się jednak liczyć z koniecznością dalszego kilkutygodniowego oczekiwania.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czeki ze zwrotem podatku z Anglii?

Czeki ze zwrotem podatku z UK możesz zrealizować w Banku Pekao S.A.

Ile czasu są ważne czeki ze zwrotem podatku z Anglii?

Czek ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia. Czek musi być ważny w momencie oddania go do banku.

Na jaki adres przyjdzie czek ze zwrotem podatku?

Czeki ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii przesyłane są przez urzędy podatkowe na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Może więc to być Twój adres w Polsce lub w Wielkiej Brytanii.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia (WAŻNE! Tylko do 2018 roku, od 2019 roku nie będą wystawiane P45). Zawiera on informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku w Wielkiej Brytanii.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Anglii?

O zwrot nadpłaconego w Wielkiej Brytanii podatku może ubiegać się każdy, kto legalnie pracował w Wielkiej Brytanii i zapłacił zaliczkę na poczet podatku dochodowego wyższą, niż wymagane zobowiązanie fiskalne. Duża część sezonowych pracowników nie przekracza kwot wolnych od podatku, wówczas ubiegać mogą się o zwrot pełnej odprowadzonej zaliczki.

Do kiedy można rozliczyć zwrot podatku z Anglii?

Odzyskiwanie podatku nadpłaconego w Wielkiej Brytanii możliwe jest do 4 lat wstecz. W Wielkiej Brytanii początkiem roku podatkowego jest 6 kwietnia natomiast jego końcem jest 5 kwietnia. Terminy czasowe: 31 października (dla rozliczeń w formie papierowej) oraz 31 stycznia (dla rozliczeń w elektronicznej) obowiązuje tylko osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia (self-employment).