Zwrot podatku z Niemiec

Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 4 lat wstecz (aktualnie za lata 2020 - 2023). Zwrot podatku z Niemiec trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu.

AKTUALNOŚCI:

WAŻNA INFORMACJA DLA ROZLICZEŃ PODATKU Z NIEMIEC ZA ROK 2022

W rozliczeniach podatku z Niemiec za rok 2022 można uwzględnić dodatek energetyczny Energiepreispauschale (EPP) w wysokości 300 euro.

Dodatek przyznawany był jako pomoc od rządu dla mieszkańców Niemiec i przysługiwał osobom, które:

 • posiadały klasę podatkową 1-5
 • pracowały w Niemczech powyżej 6 miesięcy (nieograniczony obowiązek podatkowy)
 • miały meldunek w Niemczech

Dodatek wypłacany był przez pracodawcę wraz z wrześniową wypłatą.

EPP nie jest opodatkowane, dlatego powinno być wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2022.

Jeśli dodatek nie został wypłacony przez pracodawcę, można uwzględnić go w deklaracji podatkowej, zwiększając/zmniejszając tym samym kwotę zwrotu/dopłaty.

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG I ABRECHNUNG:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Niemiec jest wystawiony przez pracodawcę – LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - ABRECHNUNG. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu (Bruttoarbeitslohn) oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy (Lohnsteuer), podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) oraz podatek kościelny (Kirchensteuer).

UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest Lohnsteuerbescheinigung (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie Lohnsteuerbescheinigung jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Abrechnung, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

BESCHEINIGUNG EU/EWR KRAJE UE/EOG:

Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego z Niemiec jest zaświadczenie Bescheinigung EU/EWR kraje UE/EOG. Jest to dokument na którym wykazywane są dochody osiągane poza granicami Niemiec. Aby otrzymać to zaświadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika polskiego Urzędu Skarbowego i zawnioskować  o jego wydanie.

Dokument niestety bardzo rzadko wystawiany jest od ręki, a według terminów urzędowych czas oczekiwania na wydanie wynosi 7 dni roboczych.

Zaświadczenie UE/EOG jest  bezwzględnie wymagane przy każdym rozliczeniu jeżeli osoba pracująca w Niemczech, jest jednocześnie zameldowana w Polsce. Na podstawie tego dokumentu niemiecki urząd skarbowy wylicza kwalifikację podatkową podatnika. 

ROZLICZENIE INDYWIDUALNE I ROZLICZENIE WSPÓLNE:

Rozliczenie podatkowe możesz złożyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem
Rozliczenie indywidualne dotyczy podatników będących stanu wolnego (kawaler/panna), wdowców, rozwodników lub osób będących w związku małżeńskim jednak nie spełniających warunków do rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie wspólne dotyczy tylko podatników będących w związku małżeńskim, a dodatkowo  mających nieograniczony obowiązek podatkowy tj. mających adres zameldowania w Niemczech albo przebywających/pracujących tam więcej niż 183 dni w roku. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Niemiec nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. 

OBOWIĄZEK ROZLICZENIA:

Obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec zachodzi w przypadku, gdy:

 • pracowałeś u kilku pracodawców i otrzymałeś więcej niż jedną kartę Lohnsteurbescheinigung
 • jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową
 • wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku, a pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatek
 • uzyskałeś dochód powyżej 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung masz wpisane kwoty w pozycje 17 lub 21
 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • jesteś emerytem lub rencistą
 • pobierałeś świadczenia socjalne w Niemczech np. bezrobotne, chorobowe
 • otrzymałeś wezwanie z urzędu - ERINNERUNG

ODLICZENIA OD PODATKU Z NIEMIEC:

Minimalna kwota odliczeń wpływająca na wynik rozliczenia powinna wynosić min. 1 000 euro (rozliczenia za lata 2020-2021); 1200 euro (rozliczenie od roku 2022) lub 1230 euro (rozliczenie od roku 2023).

W deklaracji możemy odliczyć:

 • dojazdy do pracy - można odliczyć tylko w przypadku, kiedy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a pracą wynosiła więcej niż 20 km
 • prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży Polska- Niemcy
 • narzędzia do pracy, odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze

UWAGA! Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami, a w przypadku dojazdów wymagany jest również stan licznika (potwierdzony w Stacji Kontroli Pojazdów) i kilometrówka (PLIKI DO POBRANIA).

UWAGA! Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech przez polską firmę muszą dostarczyć zaświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych i społecznych w Polsce (PLIKI DO POBRANIA).

KWOTY WOLNE OD PODATKU W NIEMCZECH:

ROK PODATKOWY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ROZLICZENIE WSPÓLNE
2020 9 408 EURO 18 816 EURO
2021 9 744 EURO 19 488 EURO
2022 10 347 EURO 20 694 EURO
2023 10 908 EURO 21 816 EURO

UWAGA! Należy pamiętać, że w rozliczeniu brane są pod uwagę również dochody uzyskane poza Niemcami, które wykazane są na zaświadczeniu Bescheinigung EU/EWR kraje UE/EOG.

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU Z NIEMIEC:

Na rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec podatnik ma aż 4 lata (aktualnie lata 2020-2023). Rok podatkowy w Niemczech jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Osoby, które rozliczały się wcześniej lub mają obowiązek podatkowy deklarację za dany rok podatkowy powinny złożyć najpóźniej do 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

Jeżeli podatnik nie złoży zeznania w terminie to może otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia -  ERINNERUNG. W przesłanym piśmie urząd informuje za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie oraz w jakim terminie musi ono zostać dostarczone do Finanzamtu. 

UWAGA! Takiego wezwania nie można ignorować, ponieważ urząd nalicza wysokie kary pieniężne za nieterminowe rozliczenia.

NUMERY PODATKOWE:

ID NUMER -  to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny, który przydzielany jest każdemu podatnikowi. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. Podatnik może znaleźć go na swoim Lohnsteurbescheinigung lub dokumentach z urzędu. Jeżeli przed rozliczeniem podatnik nie posiada tego numeru to zostanie on nadany po pierwszym rozliczeniu.

STEUERNUMMER - to kolejny 10 lub 11 cyfrowy identyfikator numeryczny zapisany w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa.  Steuernummer jest nadawany podczas pierwszego rozliczenia i jest zmienny w zależności od Finanzamtu pod który podlega podatnik. Numer ten można znaleźć na decyzji podatkowej Bescheid lub w pismach wysyłanych przez urząd.

UWAGA! Podatnicy, którzy rozliczają się po raz kolejny z urzędem niemieckim obowiązkowo powinni podać swoje numery podatkowe ID nummer oraz Steuernummer. Nie podanie numerów wiąże się z wydłużeniem terminu opracowania deklaracji przez Urząd. 

ROZLICZENIE DOCHODÓW NIEMIECKICH W POLSCE:

Obowiązek rozliczenia dochodów niemieckich w polskim Urzędzie Skarbowym mają Ci podatnicy, którzy dodatkowo osiągnęli dochody w  Polsce lub innych krajach.
Dochody z Niemiec rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. Polega ona na zwolnieniu z opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Na podstawie wysokości dochodów ustala się stopę procentową, według której oblicza się należny podatek.

Dochody niemieckie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG.

Zwrot podatku Niemcy - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailpodatki@mag-tax.pl prześlij do nas kartę Lohnsteuerbescheinigung od wszystkich pracodawców lub paski wypłat Abrechnung wraz z informacją o dochodzie uzyskanym poza Niemcami. W przypadku rozliczenia wspólnego podaj również dochody współmałżonka - sprawdzimy które rozliczenie jest dla Ciebie korzystniejsze. WAŻNE! Do rozliczenia za rok 2022 prześlij informację czy otrzymałeś dodatek energetyczny Energiepreispauschale (EPP) w wysokości 300 euro.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Niemiec oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem to pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopię Lohnsteuerbescheinigung. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia kompletu dokumentów zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. 
 7. Po akceptacji rozliczenia przez niemiecki urząd skarbowy, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot podatku z Niemiec. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową - BESCHEID. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z Niemiec prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

mailpodatki@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci szczegółowych informacji.

Inne usługi, które mogą Cię zainteresować: 

 • Kindergeld - zasiłek rodzinny z Niemiec (więcej informacji odnośnie świadczenia oraz sis wymaganych dokuemntów znajdziesz w zakładce DODATKOWE ŚWIADCZENIA)
 • SOKABAU - świadczenie urlopowe
 • PIT36-ZG
 • zmiana adresu w urzędzie
 • zgłoszenie konta bankowego
 • kontakt telefoniczny z urzędem
 • przygotowanie pism urzędowych

Do ilu lat wstecz mogę się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym?

Jeśli jeszcze nie składałeś zeznania podatkowego w Niemczech, zwrot podatku z Niemiec możliwy jest do 4 lat wstecz. Podatnicy, którzy składali już wcześniej deklaracje powinni rozliczyć się do 31 lipca.

Jak długo muszę czekać na zwrot podatku z Niemiec?

W Niemczech praktycznie nie ma formalnie określonych ostatecznych terminów, w których Urząd rozpatrzy wniosek i zrealizuje zwrot podatku. Zazwyczaj czas oczekiwania na uzyskanie należnego nam podatku wynosi 3 miesiące. Główne czynniki, które określają ten termin to Urząd Skarbowy w Niemczech oraz branża zatrudnienia. Procedury trwają nie krócej niż 3 tygodnie i nie powinny być dłuższe niż 6 miesięcy. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się opóźnienia nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.

Co to jest Steuernummer?

To Twój osobisty numer podatkowy nadawany przez urząd niemiecki po pierwszym rozliczeniu (odpowiednik polskiego NIP) lub przy otwarciu działalności. Jego posiadanie obowiązuje także w wypadku zawodów typu "freelancer". Numer zawiera od 10 do 11 cyfr, zapisany jest w formacie 01/012/01234 lub 012/012/01234.

Co to jest Lohnsteuerbescheinigung?

Jest to karta podatkowa, na której znajdują się informacje o dochodach uzyskanych w poszczególnych okresach czasowych oraz Twoja klasa podatkowa. Podana jest również wartość zapłaconych podatków u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, a także szereg Twoich danych personalnych oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec.

W jaki sposób otrzymam pieniądze ze zwrotu podatku z Niemiec?

Pieniądze za zwrot podatku z Niemiec wpłyną na wskazane przez Ciebie konto polskie lub niemieckie.

Czy korzystniej jest rozliczyć się indywidualnie czy ze współmałżonkiem?

W wielu przypadkach rozliczenie wspólne jest korzystniejsze. Aby móc rozliczyć się wspólnie podatnik musi być zameldowany w Niemczech lub przebywać na terenie tego kraju więcej niż 183 dni w roku oraz wspólne dochody małżonków spoza Niemiec nie mogą przekraczać kwoty ok. 8 600 euro.

W jakich sytuacjach zwrot podatku z Niemiec może okazać się utrudniony lub wręcz niemożliwy?

Polacy pracujący w Niemczech są grupą narażoną na oszustwa podatkowe. Zdarzają się przypadki, kiedy pracodawca niemiecki sam rozlicza podatek i bez informowania o możliwości zwrotu podatku z Niemiec, sam odbiera należną pracownikowi kwotę z niemieckiego urzędu skarbowego. Co więcej, ujawniają się też zabiegi nieudostępniania Polakom dokumentów podatkowych. Dlatego ważne jest zdobycie przed przyjazdem do Polski Lohnsteuerbescheinigung.

Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej?

Za naszą usługę możesz zapłacić wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji:

 • Opcja A (płatność z góry) - tylko 10% + VAT szacowanej kwoty zwrotu podatku z Niemiec, nie mniej niż 120 euro brutto
 • Opcja B (płatność z dołu) - tylko 15% + VAT odzyskanej kwoty zwrotu podatku Niemiec, nie mniej niż 140 euro brutto

Prowizję możesz wpłacić zarówno w złotówkach, jak i w euro.