ULGI PODATKOWE W NORWEGII

ULGI PODATKOWE W NORWEGII

Norweskie prawo podatkowe przewiduje szereg ulg, z których podatnik pracujący w tym kraju może skorzystać przy rocznym rozliczeniu. Odliczenia te przysługują zarówno osobom samotnym, jak i posiadającym rodzinę. Nie jest również istostne czy podatnik rozlicza się po raz pierwszy, czy pracuje w Norwegii od wielu lat.

Poniżej przedstawiamy listę ulg podatkowych, z którymi warto się zapoznać.

STATUS PENDLER

Status pendler posiadają osoby, które pracują w Norwegii i regularnie wracają do swojej rodziny w Polsce. Co ważne, należy udokumentować minimum 3 podróże w ciągu roku.

Pendlerem nazywamy również osobę samotną posiadającą w Polsce dom lub mieszkanie. W tym przypadku podróże do kraju muszą odbywać się co 3 tygodnie. Podatnik poniżej 22 roku życia, który mieszka z rodzicami jest zobowiązany do udokumentowania wyjazdów minimum co 6 tygodni. Kolejnym istotnym warunkiem jest również wynajem mieszkania w Norwegii o powierzchni nie większej niz 30m2.

W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki poniesione na wyżywienie i zakwaterowanie w Norwegii.

Aby ubiegać się o status pendler należy zgromadzić następujące dokumenty:

 • bilety lotnicze, bilety promowe, faktury za paliwo;

 • rachunki lub przelewy bankowe za prąd, czynsz, internet (w przypadku, gdy pracodawca potrącał opłaty z wynagrodzenia potrzebne będą paski wypłat);

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;

 • zaświadczenie z US o zarobkach współmałżonka w Polsce przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;

 • akt małżeństwa na druku unijnym;

 • w przypadku osób stanu wolnego akt własności nieruchomości w Polsce przetłumaczony przysięgle na język angielski lub norweski oraz dokument potwierdzający metraż wynajmowanego mieszkania w Norwegii.

 

2 KLASA DLA MAŁŻONKÓW

Możemy liczyć na wyższą kwotę zwrotu podatku w Norwegii, gdy w rozliczeniu podatkowym ujmiemy współmałżonka. W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w Norwegii przez cały rok można zyskać dodatkowo nawet 6125 NOK! Aby uzyskać 2 klasę podatkową musi jednak zostać spełniony jeden podstawowy warunek – dochody współmażonka w Polsce nie mogą przekraczać kwoty 21535 PLN brutto.

Poniżej przedstawiamy spis dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji, aby starać się o tą ulgę:

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;

 • zaświadczenie z US o zarobkach współmałżonka w Polsce przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;

 • akt małżeństwa na druku unijnym.

 

ULGA STANDARDOWA 10%

Ulga 10% to odliczenie dla pracowników zagranicznych, które przysługuje każdemu podatnikowi przez pierwsze dwa lata pracy w Norwegii. Korzystając z tej ulgi można odliczyć 10% od uzyskanych dochodów, jednak nie więcej niż 40000 NOK. Odliczenie to jest najbardziej opłacalne w przypadku osób samotnych, które w całości lub częściowo opłacały swoje koszty utrzymania w Norwegii, natomiast nie posiadają statusu pendler.

WAŻNE! Jeśli Twój pracodawca pokrywał koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu, nie możesz ubiegać się o ulgę 10%.

 

ODLICZENIE ODSETEK OD KREDYTU HIPOTECZNEGO

Posiadając kredyt hipoteczny w Polsce lub w Norwegii warto wiedzieć, że istnieje możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek. Warunek jaki należy spełnić, aby skorzystać z tej ulgi to posiadanie co najmniej 90% przychodów w Norwegii przez obojga współmałżonków.

Dokumenty:

 • zaświadczenie z banku o zapłaconych odsetkach przetłumaczone przysięgle na język angielski;

 • zaświadczenie obojga małżonków z US o przychodach również przetłumaczone przysięgle.

 

ULGA RODZICIELSKA

W Norwegii można skorzystać również z ulgi na udokumentowane koszty opieki na dziećmi. Można odliczyć koszty przedszkola, niani, zajęć sportowych itp. Ulga ta przyznawana jest w kwocie do 25000 NOK na dziecko do 12 roku życia, na każde kolejne dziecko to dodatkowo do 15000 NOK.

Aby skorzystać z ulgi rodzicielskiej dochody obojga współmałżonków co najmniej w 90% muszą pochodzić z Norwegii.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka na druku unijnym;

 • zaświadczenie obojga małżonków z US o przychodach przetłumaczone przysięgle na język angielski;

 • zaświadczenie o poniesionych wydatkach również przetłumaczone przysięgle.

 

ULGA 'KIESZONKOWE'

W przypadku, gdy pracodawca zapewniał bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, podatnik może starać się o tzw. småutgifter. Ulga ta, w wysokości 100 NOK za dzień, pozwala na odliczenie drobnych wydatków typu: telefon do kraju, prasę itp. Aby skorzystać z tej ulgi, należy przedstwić kopie paragonów, rachunków, potwierdzeń przelewów na zakup drobnych rzeczy, np. gazet.

 

ULGA MARYNARSKA

Osoby pracujące w Norwegii jako marynarze lub rybacy mogą liczyć na tzw. ulgę marynarską, która wynosi 30% dochodu brutto. Aby mieć prawo do tego odliczenia podatnik musi przebywać na morzu co najmniej 130 dni. W przypadku marynarzy ulga na jaką można liczyć to kwota maksymalnie 80000 NOK, jeśli chodzi o rybaków odliczenie to wzrasta nawet do 150000 NOK. Dodatkowo, z racji pracy na morzu, podatnikom przysługuje nieograniczone prawo do wykorzystania ulgi 10% oraz rozliczenie w drugiej klasie podatkowej.