ULGI PODATKOWE W SZWECJI

ULGI PODATKOWE W SZWECJI

Osoby podejmujące legalne zatrudnienie na terenie Szwecji mają szansę skorzystać z wielu ulg i zwolnień od podatku przy dokonywaniu rozliczenia ze szwedzkim urzędem skarbowym. Jest to możliwe dzięki udokumentowaniu wydatków, związanych z podjętą pracą. Odliczenia mogą w znaczny sposób wpłynąć na uzyskanie większego zwrotu podatku w Szwecji.

W przypadku osób osiągających w Szwecji dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, przy rozliczeniu podatkowym warto posiadać wszelkiego typu dokumenty, poświadczające poniesione koszty pracy i pobytu za granicą.

PODWÓJNE GOSPODARSTWO DOMOWE

Wśród najczęściej stosowanych ulg podatkowych, umożliwiających osiągnięcie większego zwrotu podatku ze Szwecji są odliczenia kosztów z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Odliczenia te przysługują w momencie wykazania kosztów związanych z wynajmem mieszkania oraz wszelkich wydatków, poniesionych na podróże między Szwecją a Polską.

Jest to grupa ulg podatkowych, która umożliwia osiągnięcie największych odliczeń. Dzięki zastosowaniu tych ulg możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku nawet na poziomie 30%.

Ubieganie się o ulgi podatkowe możliwe jest wyłącznie w oparciu o dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków. Należą do nich:

- potwierdzenia opłat za mieszkanie, przelewy bankowe potwierdzające opłatę za czynsz, w sytuacji, gdy nocleg zapewnia pracodawca, należy wykazać potrącenia z wypłat, rachunki za noclegi w hotelach;

- rachunki lub przelewy za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie;

- bilety lotnicze, bilety promowe, bilety kolejowe, bilety autobusowe i inne środki komunikacji publicznej.

CO JESZCZE MOŻNA ODLICZYĆ?

Kolejną ulgą, którą można uwzględnić przy rozliczeniu podatkowym są wydatki poniesione na dojazd do pracy z miejsca zamieszkania w Szwecji do miejsca pracy w Szwecji. W takim przypadku pracownik powinien posiadać udokumentowane koszty przejazdu (rachunki za paliwo, bilety transportu publicznego, itp.).

Na etapie rozliczenia podatkowego ze Szwecją możliwe są również odliczenia kosztów poniesionych podczas podróży służbowych tzw. Traktamente. Są to wszelkie koszty związane z oddelegowaniem pracownika do innego miasta lub kraju w ramach obowiązków służbowych. Należy gromadzić wówczas wszelkie potwierdzenia wydatków zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia.

Jeśli pracowałeś na terenie Szwecji i otrzymałeś z urzędu deklarację do wypełnienia, to masz obowiązek złożenia zeznania przed Skatteverket. Zgłoś się do nas - pomożemy Ci dokonać rozliczenia z uwzględnieniem wszystkich przysługujących Ci ulg podatkowych!