Zasiłek rodzinny z Niemiec


Kindergeld, jest to świadczenie rodzinne, pobierane na dzieci. Można się o nie starać do czterech lat wstecz. Kindergeld jest wypłacane do 18 roku życia, lecz zostaje przedłużone do 25 roku, jeśli Twoje dziecko  nadal się uczy. Świadczenie należy się także na dzieci przysposobione.

UWAGA! Od stycznia 2018 roku rodzinne będzie wypłacane tylko do 6 miesięcy wstecz!

Kwoty świadczeń za zasiłek rodzinny są wysokie. Na pierwsze i drugie dziecko, otrzymasz 190 euro miesięcznie. Na trzecie dziecko otrzymasz 196 euro, na każde kolejne dziecko, urząd będzie Ci wypłacał 221 euro miesięcznie.

Jeśli podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli pracujesz legalnie oraz rozliczasz się z podatków, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny. Wskazane jest, aby wnioskodawca pracował w Niemczech minimum 6 miesięcy.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERGELD:

 1. Uzupełniony druk danych

 2. Kopia dowodu osobistego niemieckiego / paszportu (obie strony)

 3. Kopia dowodu osobistego współmałżonka (obie strony)

 4. Wypełnienie zaświadczenia od pracodawcy- Bescheinigung des Arbeitgebers

 5. Podpisany druk KG1 Antrag

  (w pozycji Unterschrift des/der Antragstellers/Antragstellerin- podpis wnioskodawcy,

  w pozycji Unterschrift des gemeinsam mit dem/der Antragsteller/in einem Haushalt lebenden Ehegatten/Ehegattin- podpis współmałżonka)

 6. Podpisany druk KG51 Ausland , podpis wnioskodawcy w miejscu Unterchrift

 7. Kopia zameldowania/ wymeldowania z Niemiec

 8. Kopia Versicherungskarte (pomarańczowa, otwierana ze zdjęciem) lub zamiennie druki A1 od pracodawcy

 9. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce (tylko w przypadku, gdy w trakcie wystąpienia o Kindergeld było brane świadczenie rodzinne w Polsce)

 10. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt niepobierania świadczeń rodzinnych w Polsce (decyzję odmowną można uzyskać po złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny w Polsce, w najbliższym ośrodku opieki społecznej)

 11. Kopia aktu małżeństwa

 12. Kopia aktu urodzenia

 13. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny w Polsce

 14. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni dziecka

 15. Kopia umowy o pracę Arbeitsvertrag

 16. Kopia Lohnsteurbescheiningung oraz pasków wypłat (Abrechnung) za wnioskowany okres pracy

 17. Kopia decyzji podatkowej Bescheid za wnioskowany okres

Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:
Doradztwo Finansowe MAG-TAX
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

W razie pytań dotyczących Kindergeld prosimy o kontakt:

email podatki@mag-tax.pl
Gadu-gadu: 48908905