Zwrot podatku Irlandia

Rozliczenie i zwrot podatku z Irlandii

Rok podatkowy w Irlandii rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się za 4 poprzednie lata oraz za rok aktualny, o ile tylko osoba tam pracowała, powróciła już do kraju i nie zamierza w tym roku już do Irlandii wracać. Zeznania podatkowe można składać przez cały rok.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Irlandii to P45 lub P60, ewentualnie Statement of Earnings otrzymane od każdego z pracodawców. Jeśli nie masz tych dokumentów i nie jesteś w stanie ich uzyskać, rozliczenia można także dokonać na podstawie ostatnich payslipów.

Uzyskanie zwrotu podatku trwa zazwyczaj około 3 miesięcy choć ten okres może być nieco krótszy. Jeśli rozliczenie dokonywane jest na podstawie payslipów procedura może się jednak nieco wydłużyć. Jeśli Twoje dochody w Irlandii nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku odzyskasz 100% zapłaconego podatku dochodowego.

Etapy rozliczenia zwrotu podatku z irlandii

Prosimy postępować według następującej instrukcji:

 1. Pobierz i uzupełnij następujące dokumenty:

  Do powyższych dokumentów załącz:

  • P45, P60 lub ostatni payslip
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu

  Tak przygotowany komplet dokumentów prześlij na adres naszego biura w Łodzi:

  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź

  Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń, bądź udaj się do najblizszego oddziału.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontakujemy się z Tobą w celu omówienia prowizji.
 3. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeslemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy.
 4. W zależności od opcji płatności, jaką wybrałeś wyślemy Twoją deklarację do właściwego urzędu w Irlandii w ciągu kilku dni od potwierdzenia zgłoszenia bądź po uprzednicm odnotowaniu prowizji.
 5. Okres oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jeśli w ciągu tego okresu nie otrzymasz zwrotu - skontaktuj się z nami.

Rozpoczęcie rozliczenia podatku z Irlandii

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego z Irlandii prosimy o kontakt:

email zwrot@mag-tax.pl
Gadu gadu 59645153

Zapraszamy do pobrania dokumentów w wersji PAPIEROWEJ (Formularz rejestracyjny, Umowa, Deklaracja).

Co to jest Podatek Awaryjny (Emergency Tax)?

Podatek Awaryjny jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, gdy:

 • dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej, bądź Karty Podatkowej (Tax Deduction Card) lub formularza P45 za bieżący rok
 • pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 wskazujący, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego
 • pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 bez numeru PPS i bez wskazania, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego.

Kiedy rozpoczyna się rok podatkowy?

Rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.

Jakie dokumenty niezbędne są do ubiegania się o zwrot podatku z irlandii?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii niezbędne jest przedstawienie oryginału dokumentu P45, P60 lub Statement of Earnings od każdego pracodawcy oraz kserokopii paszportu (strony z danymi). Rozliczenie może być dokonane również na podstawie ostatnich payslip-ów (wówczas konieczne jest podanie dokładnej nazwy i adresu pracodawcy). Przy wysokich dochodach zwrot może być wyższy, jeśli dostarczysz oryginalne, imienne rachunki za zakwaterowanie.

Co to jest PPS (Personal Public Service)?

Jest to Twój osobisty numer identyfikacji podatkowej.
UWAGA: Do rozliczenia podatków z Irlandii konieczne jest posiadanie numeru PPS.

Co to jest formularz P45?

Formularz P45 jest dokumentem, który otrzymuje się od pracodawcy z końcem zatrudnienia. Zawiera informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku.

Formularz P45 może być potrzebny do następujących celów:

 • ubiegania się o refundację podatku będąc osobą bezrobotną
 • ubiegania się o Świadczenia Socjalne (Social Welfare Benefits)
 • przedłożenia nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego

Co to jest formularz P50?

Formularz P50 (FIRST CLAIM FOR TAX REPAYMENT DURING UNEMPLOYMENT) jest dokumentem, który przedkłada się w Urzędzie Skarbowym, będąc osobą bezrobotną, czyli nie zatrudnioną na terenie Irlandii.

Co to jest formularz P60?

Formularz P60 jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Zawiera on potwierdzenie szczegółów płacy pracownika, podatku i składek PRSI za dany rok podatkowy. Formularz ten musi być wystawiony wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia w dniu 31 grudnia.

Co to jest Statement of Earnings?

Statement of Earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twojego dochodu i kwocie potrąconego podatku (pismo wystawiane na papierze firmowym - podpisane i opieczętowane). Oryginał tego dokumentu może zastąpić formularz P45/P60.

Czy zawsze powinienem otrzymywać odcinek wynagrodzenia (payslip) od pracodawcy?

Każdy pracownik musi otrzymać payslip od swego pracodawcy za każdym razem, gdy na jego rzecz dokonuje się wypłaty wynagrodzenia. Na odcinku tym przedstawione są wszystkie szczegóły potrąceń z zarobków, takich jak podatek i PRSI.

Do kiedy mogę rozliczyć się z irlandzkiego podatku?

Rozliczyć podatek możesz do 4 lat wstecz. Jeśli w bieżącym roku podatkowym także pracowałeś w Irlandii, lecz powróciłeś na stałe do kraju, możesz ubiegać się o zwrot podatku nawet przed jego zakończeniem.