Zwrot podatku z Belgii

Przez jaki czas można starać się o zwrot podatku z Belgii?

Jeżeli nie zostałeś wezwany przez urząd belgijski do złożenia zeznania, wówczas o zwrot podatku z Belgii możesz starać się do 3 lat wstecz. Obecnie, ostatnim rokiem podatkowym, jaki możemy rozliczyć, jest rok 2014. Deklaracje za rok 2014 muszą trafić do urzędu do 31 grudnia 2017 roku. Jeśli jesteś osobą zameldowaną w Belgii, urząd belgijski prześle na Twój adres specjalne formularze do rozliczenia podatku. Jeśli nie byłeś zameldowany, należy zamówić formularz w urzędzie belgijskim. Możesz tego dokonać sam lub za pośrednictwem naszej firmy. Urząd w Belgii wyznaczył termin składania zeznań podatkowych. Dla osób zameldowanych jest to 30 czerwca roku następnego. Osoby niezameldowane mają termin do 26 listopada roku następnego.

Jaki dokument należy posiadać, aby rozliczyć się z urzędem belgijskim?

Aby starać się o zwrot podatku z Belgii, należy posiadać kartę podatkową od pracodawcy : „Fiche” lub „Loonfische”. Widnieje na niej kwota dochodu oraz odciągniętego podatku. Pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument.

Czy dochody z innych krajów, są brane pod uwagę podczas starania się o zwrot podatku z Belgii?

Tak, na druku EWR muszą widnieć również dochody uzyskane poza Belgią. Z doświadczenia wiemy, że urząd belgijski jest w stanie zweryfikować, czy na przesłanym druku zostały wykazane wszystkie dochody.

Jak długo należy czekać na zwrot podatku z Belgii?

Urząd wydaje decyzje w terminie od 3 do 6 miesięcy. Następnie, od daty wystawionej decyzji, ma czas od 9 do 12 tygodniu, na dokonanie przelewu ze zwrotem nadpłaconego podatku.

Czy urząd może nałożyć karę na osoby, które zignorowały wezwanie do rozliczenia?

Tak, urząd może nałożyć karę za niedopełnienie obowiązku rozliczenia się. Najczęściej, gdy podatnik nie złoży zeznania w wyznaczonym terminie, urząd sam wystawia decyzję podatkową, która nie jest korzystna dla podatnika, nie zawiera żadnych ulg i odliczeń.

Nie zwlekaj, przyjdź do nas, oszacujemy Twój zwrot i złożymy deklarację podatkową w Twoim imieniu.