Zwrot podatku USA

ROZLICZENIE I ZWROT PODATKU Z USA

O zwrot podatku z USA mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 3 lat wstecz (aktualnie za lata 2021 - 2023). Zwrot podatku z USA trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu.

MAG-TAX jako jedyna firma w Polsce posiada numer podatkowy PTIN nadawany przez Urząd Skarbowy (IRS) zarejestrowanym agentom podatkowym.

Jeżeli przebywałeś w USA na programie Work & Travel nie masz obowiązku rozliczenia się. Składając jednak odpowiednią deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w USA możesz otrzymać zwrot podatku z USA.

MAG-TAX jako jeden z nielicznych operatorów krajowych odzyskuje podatek z USA zgodnie z umowami podatkowymi, podpisanymi przez rząd amerykański. Z nami możesz odzyskać nawet 100% zapłaconego podatku!

DOKUMENT W-2 LUB 1042-S:

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z USA jest wystawiony przez pracodawcę dokument W-2 lub 1042-S (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz żadnego powyższych  dokumentów to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - PAYSLIP. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu (Wages, tips, other compensation) oraz zaliczek pobranych na podatek federalny (Federal income tax withheld) oraz podatek stanowy (State income tax).

UWAGA! Dokumentami, na podstawie których powinno się wykonywać rozliczenie są W-2 lub 1042-S (roczne karty podatkowe). Rozliczenie na podstawie tych dokumentów jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Payslip, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd.

MAG-TAX jako jedyna firma w Polsce składa odwołania do decyzji podatkowych wydawanych przez IRS. 

Podczas pracy w USA potrącane mogły być następujące podatki:

 • Federal Tax (ok 10% dochodu) - przy dochodach nieprzekraczających 10 000 USD staramy się o zwrot 100% podatku federalnego
 • State Tax (ok 1 -10% dochodu) - zwrot tego podatku uzależniony jest od przepisów podatkowych poszczególnych stanów
 • Social Security Tax*
 • Medicare Tax*

*Jeżeli jesteś studentem przebywajacym w USA na wizie J-1 nie powinieneś mieć pobieranych podatków Social Security Tax i Medicare Tax.

Podatek stanowy nie jest pobierany / nie jest zwracany w następujących stanach:

Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming

TERMIN ROZLICZENIA PODATKU Z USA:

Nierezydenci podatkowi (non-resident) mają 3 lata na rozliczenie podatku z wyjazdu Work & Travel. Aktualnie lata 2021 - 2023. Do 15 kwietnia 2024 można rozliczyć również rok 2020.

Rezydenci podatkowowi (resident) oraz ci podatnicy , którym z rozliczenia wychodzi dopłata do Urzędu powinni rozliczać się co roku. Terminem rozliczenia obowiązującym w tym roku jest 15 kwietnia 2024.

ROZLICZENIE BEZ NUMERU PODATKOWEGO:

Jeżeli osiągnąłeś dochód w USA natomiast nigdy tam nie byłeś i nie występowałeś o nadanie numeru podatkowego SSN możemy Cię rozliczyć. Firma MAG-TAX jako jedna z nielicznych w Polsce pomaga uzyskać numer podatkowy ITIN, który umożliwia rozliczenia a co za tym idzie uzyskanie zwrotu podatku z USA

ECONOMIC IMPACT PAYMENTS - STIMULUS CHECK:

Jeżeli byłeś uczestnikiem programu Work & Travel w latach 2018 lub 2021, to możesz niesłusznie otrzymać z IRS tzw. „stimulus check” w kwotach 1200$, 600$ i 1400$.  Pieniądze te wpłacane były na konto bankowe podatnika bez składania wniosku lub wysyłane czekiem na adres;

UWAGA! Ta zapomoga należy się jedynie podatnikom o statusie rezydenta podatkowego (resident) w USA. Uczestnicy programu Work & Travel nie mają statusu rezydenta (non-resident). Jeśli podatnik wypełniając deklarację zaznaczył błędnie, że jest rezydentem podatkowym i wypełnił Form 1040 zamiast Form 1040NR jest to nieprawidłowe. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację w IRS, ponieważ może to być traktowane jako oszustwo podatkowe.

Zwrot podatku z USA - Etapy rozliczenia

 1. Mailowo na adres mailzwrot@mag-tax.pl prześlij do nas dokumenty W-2 lub 1042-S od wszystkich pracodawców.
 2. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z USA oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA) oraz odpowiednią deklarację federalną i stanową. Do dokumentów dołącz kopie: W-2, 1042-S od wszystkich pracodawców lub ostatnie payslipy,  kopie wizy J-1, dokumentu DS 2019, Social Security Card. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie,  mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.
 4. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: 
  Doradztwo Finansowe MAG-TAX
  ul. Sterlinga 16/18
  90-217 Łódź
 5. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji.
 6. Wyślemy Twoje deklaracje podatkowe do właściwych urzędów w USA po odnotowaniu wpłaty prowizji.
 7. W ciągu około 3-6 miesięcy na swój adres otrzymasz dwa osobne czeki ze zwrotem podatku z USA w różnych terminach (jeśli płaciłeś podatek stanowy). Urząd może wysłać również na Twój adres decyzję podatkową. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji.

W razie pytań dotyczących rozliczenia podatku dochodowego w USA prosimy o kontakt:

mailzwrot@mag-tax.pl
tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830

Deklaracje podatkowe niezbędne do rozliczenia podatku z USA

Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA ZA 2023 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2023 rok:

Alabama Illinois Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina 
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Virginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

Zwrot podatku federalnego - DEKLARACJA FEDERALNA 2022 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2022 rok:

Alabama Illinois Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Virginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

Zwrot podatku federalnego -  DEKLARACJA FEDERALNA 2021 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2021 rok:

Alabama Illinois Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Virginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

WAŻNE! Deklaracje federalne i stanowe należy podpisać w miejscu „Your signature”. Prosimy nie wypełniać innych pól!

Zwrot podatku federalnego -  DEKLARACJA FEDERALNA 2020 ROK

Zwrot podatku stanowego - deklaracje 2020 rok:

Alabama

Illinois

Missouri Rhode Island
Arizona Indiana Montana South Carolina
Arkansas Iowa Nebraska Utah
California Kentucky New Jersey Vermont
Colorado Louisiana New York Virginia
Columbia Maine North Carolina West Wirginia
Connecticut Maryland North Dakota Wisconsin
Delaware Massachusetts Ohio  
Georgia Michigan Oklahoma  
Hawaii Minnesota Oregon  
Idaho Missisipi Pennsylvania  

Czy muszę rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w USA?

Jeżeli przebywałeś w USA na programie Work & Travel nie masz obowiązku rozliczenia się. Składając jednak odpowiednią deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w USA możesz otrzymać zwrot podatku z USA.

Do kiedy mogę rozliczyć się z amerykańskiego podatku?

Deklarację podatkową w amerykańskim Urzędzie Skarbowym możesz złożyć do 3 lat wstecz (obecnie za lata 2021, 2022, 2023). Do 15 kwietnia 2024 można rozliczyć jeszcze również rok 2020.

Jak długo zajmuje zwrot podatku z USA?

Procedura zwrotu podatku z USA trwa od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się ewentualne opóźnienia związane ze zwrotem podatku z USA nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby ubiegać się o zwrot podatku z USA?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z USA niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • W2 lub ostatni payslip od każdego pracodawcy
 • ksero paszportu (wizy J1 oraz strony z danymi)
 • ksero Social Security Card
 • ksero DS 2019

Jakie podatki mogły być mi potrącane przez pracodawcę w USA i które z nich mogę odzyskać?

Podczas pracy w USA potrącane mogły być następujące podatki:

 1. Federal Tax - przy dochodach nieprzekraczających 10 000 USD staramy się o zwrot 100% podatku federalnego
 2. State Tax - zwrot tego podatku uzależniony jest od przepisów podatkowych poszczególnych stanów
 3. Social Security Tax – nie można ubiegać się o zwrot tego podatku
 4. Medicare Tax – tego podatku nie można odzyskać

W jakiej wysokości zwrotu podatku federalnego mogę się spodziewać?

Jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły kwoty 10 000 USD to z naszą pomocą możesz starać się o odzyskanie 100% pobranego podatku federalnego.

W jakiej wysokości zwrotu podatku stanowego mogę się spodziewać?

Zwrot podatku stanowego z USA uzależniony jest od prawa podatkowego obowiązującego w stanie, w którym pracowałeś.

W niektórych stanach nie płaci się podatku stanowego. Oto one:

 • Alaska
 • Florida
 • Nevada
 • New Hampshire
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Washington
 • Wyoming

Co to jest formularz W-2?

Formularz W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym. Na podstawie tego dokumentu najłatwiej uzyskać zwrot podatku z USA.

Co to jest payslip?

Payslip jest to dokument wystawiany przez pracodawcę wraz z każdym czekiem, który otrzymywałeś. Znajdują się na nim skumulowane od początku zatrudnienia informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto oraz wszelkich potrąceniach podatkowych. Dokument ten jest przydatny przy ubieganiu się o zwrot podatku z USA.

Czy mogę odzyskać podatek z USA, jeśli nie otrzymałem W-2?

Jeżeli nie otrzymasz W-2 do końca lutego, powinieneś skontaktować się z pracodawcą i poprosić go o przysłanie tego dokumentu. Jeżeli okaże się to niemożliwe, możesz uzyskać zwrot podatku z USA na podstawie ostatniego payslipu.

Otrzymałem W-2 tylko od niektórych pracodawców, czy jest to problem?

Jeżeli nie posiadasz W-2 od wszystkich pracodawców możesz zastąpić go ostatnim payslipem.

Zgubiłem Social Security Card. Czy nadal możecie odzyskać dla mnie podatek z USA?

Jeżeli znasz swój Social Security Number bądź posiadasz dokument W-2 nadal możemy odzyskać dla Ciebie należny zwrot podatku z USA.

Co to jest DS 2019/IAP-66?

DS 2019/IAP-66 jest to dokument uprawniający Cię do legalnej pracy w USA. Otrzymujesz go jeszcze przed wylotem z kraju. Jest on niezbędny podczas ubiegania się o wizę pracowniczą. Bez tego dokumentu wiza J-1 jest nieważna.

Zgubiłem dokument DS 2019/IAP-66. Czy nadal mogę odzyskać podatek z USA?

Tak, ale istnieje prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy zażąda od Ciebie przedstawienia tego dokumentu przy procedurze zwrotu podatku z USA

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z USA?

Zwrot podatku z USA możesz otrzymać czekiem na wskazany przez Ciebie adres lub przelewem na Twoje amerykańskie konto bankowe.

WAŻNE! Zwrot podatku w formie przelewu na amerykańskie konto bankowe nie jest możliwe dla stanów: Alabama, Connecticut, Hawaii, Kentucky, Missouri, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont oraz Wisconsin.

Ostateczną decyzję o formie zwrotu (przelew lub czek) podejmuje Urząd Skarbowy w USA.

Ilu czeków ze zwrotem podatku z USA mogę się spodziewać?

Maksymalnie możesz otrzymać dwa czeki ze zwrotem podatku z USA, w zależności od tego czy ubiegasz się o zwrot samego podatku federalnego czy też o zwrot podatku stanowego.

Ile czasu będę musiał czekać na czeki ze zwrotem podatku z USA?

Okres oczekiwania na czeki ze zwrotem podatku z USA wynosi od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu.

W jaki sposób będę mógł zrealizować czeki ze zwrotem podatku z USA?

Czeki (federalny i stanowy) ze zwrotem podatku z USA możesz zrealizować w Banku Pekao S.A.

Ile czasu są ważne czeki?

Czek federalny jest ważny rok. Czek stanowy w zależności od stanu, na ogół pół roku.

Czy mógłbym otrzymać zwrot podatku przelewem na rachunek walutowy w Polsce?

Niestety nie ma takiej możliwości. Możliwe formy zwrotu podatku to czek na wskazany adres lub przelew na konto w USA.