Work and Travel


Work & Travel USA to studencki  program wymiany kulturowej nadzorowany przez amerykański Departament Stanu. Organizatorami programu są  fundacje amerykańskie autoryzowane przez rząd USA, między innymi Council on International Educational Exchange (CIEE), Greenheart Exchange (GE) oraz International Hospitality Student Exchange (JANUS).

Zalety Programu Work and Travel USA

Program Work & Travel daje studentom z całego świata  znakomitą okazję, by:
  • spędzić niezapomniane wakacje połączone z legalną pracą w USA
  • zarobić pieniądze, które możesz przeznaczyć na zwiedzanie USA lub inny dowolny cel
  • poznać kulturę i mieszkańców Stanów Zjednoczonych
  • udoskonalić język angielski

Wyjeżdżając do USA na program Work & Travel możesz podjąć legalną pracę w okresie od  25 maja do 30 września oraz dodatkowo przebywać w Stanach Zjednoczonych jeszcze przez 30 dni po zakończeniu pracy. Organizatorzy programu oferują szeroką pomoc w znalezieniu zatrudnienia dzięki możliwości udziału w Targach Pracodawców Amerykańskich oraz Wirtualnych Rozmowach. Dostępne oferty pracy w USA dotyczą głównie parków rozrywki, miejsc wypoczynkowych, kurortów, hoteli oraz restauracji. Wielu pracodawców zapewnia swoim pracownikom zakwaterowanie, dlatego wyjeżdżając na Work & Travel  możesz czuć się bezpiecznie.

Jeśli byłeś już na Work & Travel możesz sam znaleźć sobie pracę w USA. Zgłoś się do nas z umową od swojego amerykańskiego pracodawcy, a my dokonamy wszelkich formalności tak, abyś mógł ponownie cieszyć się wakacjami w Stanach i nie tylko. Przebywając w USA w ramach programu Work & Travel możesz podróżować również po Kanadzie i Meksyku!

W ramach studenckich wyjazdów do Stanów Firma Mag–Tax współpracuje z firmami:

Business Travel Club Sp. z o.o. (BTC – stany.pl) - renomowanym biurem podróży z wieloletnim stażem, z główną siedzibą w Warszawie.

Camp Leaders/Resort Leaders - oferujące oryginalny program, który jest dostępny dla większości studentów z Polski. W programie tych firm istnieje możliwość uiszczenia części opłaty programowej ze środków zarobionych w USA.

Są to sprawdzone, bezpieczne wyjazdy, popularne wśród studentów ze względu na relatywnie niską cenę oraz wysoki poziom obsługi w Polsce oraz podczas pobytu w USA. W ramach wyjazdu można pracować na ośrodkach kolonijnych w charakterze personelu obsługi (support staff) bądź jako obsługa hoteli (wait staff, housekeeping, pool attendant, lifeguard). 

Jeśli chcesz poznać szczegóły programu zapraszamy do naszego biura w Łodzi przy ul. Sterlinga 16/18. lok. 210.

Na Państwa pytania odpowiadamy również telefonicznie 42 631 13 11 / 690 909 830 lub mailowo mail zwrot@mag-tax.pl

WORK&TRAVEL

Work & Travel USA is a student cultural exchange program overseen by the US Department of State. The program is organized by American foundations authorized by the US government, including the Council on International Educational Exchange (CIEE), Greenheart Exchange (GE) and the International Hospitality Student Exchange (JANUS).

THE WORK & TRAVEL PROGRAM GIVES STUDENTS FROM ALL OVER THE WORLD A GREAT OPPORTUNITY TO:

  • spend an unforgettable vacation combined with legal work in the USA
  • earn money that you can spend on visiting the USA or any other purpose
  • get to know the culture and people of the United States
  • improve english language

When you go to the USA for the Work & Travel program, you can start working legally in the period from May 25 to September 30 and, additionally, stay in the United States for 30 days after finishing work. The program organizers offer extensive help in finding employment by participating in the American Employers' Fair and Virtual Interviews. The job offers available in the US are mainly for amusement parks, leisure spots, resorts, hotels and restaurants. Many employers provide their employees with accommodation, so you can feel safe when you go to Work & Travel.

If you have already been to the Work & Travel student program, you can find a job in the USA on your own. Report to us with a contract from your American employer, and we will take care of all the formalities so that you can enjoy your vacation in the USA again. As part of the Work & Travel program, you can also travel around Canada and Mexico!

If you want to know the details of the program, please visit our office in Lodz at Sterlinga 16/18, room 210.
We also answer your questions by phone +48 42 631 13 11/ +48 690 909 830 or by mail e-mail: zwrot@mag-tax.pl.